Johnny – diplomerad extremsportare ;)

Åh, så har man blivit utsedd till extremsportare också. 😉 Visst kan det vara lite svårt att cykla på oplogade och ej halkbekämpade gång- och cykelvägar men det gäller bara att bita ihop. Sedan är det inte heller särskilt många dagar en normalvinter i Stockholm då det är mycket snö eller kyla som hindrar en och cykla och dessa dagar kan man alltid välja andra transportsätt.