Tyck till om kommunens cykelplan

Sollentuna kommun är i full färd med att ta fram en reviderad cykelplan för kommunen. Cykelplanen är tänkt att användas som ett styrdokument för kommunens framtida utbyggnad av gång- och cykelvägarna i kommunen. Anledningen till att jag skriver om cykelplanen, förutom det faktum att jag är en ihärdig cyklist själv, är att kommunen gärna vill ha synpunkter från medborgarna i kommunen. SÅ gå in på kommunens webbsida, läs igenom planen och skicka i dina synpunkter. Du behöver inte vara rädd för att kommunen redan tänkt på allt för när du läser igenom planen märker du snabbt att det inte är svårt att komma med bättre förslag.

Själv håller jag som bäst på med att skriva ihop ett svar så jag får återkomma ifrågan vad som behövs förbättras gällande cykelplanen. Jag kan dock redan avslöja att det som jag anser som prioritet ett gällande cykelvägar i kommunen inte finns med i planen.

Det är dock bra att frågan har lyfts så det förhoppningsvis kan bli en bra och konstruktiv diskussion.