Tag Archives: yttrandefrihet

Hur stor yttrandefrihet ska det finnas?

Att det ska finnas yttrandefrihet ses som en självklarhet i alla demokratiska länder men det diskuteras sällan vilka begränsningar som ska få finnas. Att man inte ska få hota eller tala osanning om en annan person är självklart. Rätten att få uttala politiska eller religiösa tankar eller synpunkter är lika självklar. Även rätten att få […]