Tag Archives: Konst

Skattekonst

Detta inlägg på Cyklistbloggen fick mig att börja fundera på detta med av skattepengar betald offentlig konst. Min grund är att skattepengar ska hanteras varsamt och med vördnad samt vara till nytta för medborgarna. En cykelväg, idrottshall eller en fotbollsplan bidrar med direkt nytta till ett stort antal av kommunens invånare. Kan ett konstverk göra […]