Tag Archives: kollektivtrafik

Nya busslinjer på tvären

Stockholm ska få 11 nya tvärlinjer med buss. Att det behövs bättre kollektivtrafik på tvären i Stockholmsområdet råder det ingen tvekan om men frågan är hur rättidigheten för dessa bussar kommer vara då det inte bara är kollektivtrafik som saknas på tvären i Stockholm utan även bilvägar. Även intressant att man vill att dessa linjer […]