Tag Archives: frihet

Piska eller frihet

Politik – vad är politik? För mig är politik att sträva efter och ha ett bättre samhälle som mål, ett samhälle som bygger på en ideologisk grund. Kort sagt ett pragmatiskt synsätt där man ser ett problem för att sedan finna en lösning för att rätta till problemet. Enda sedan den allmänna rösträtten infördes i […]