Tag Archives: arlanda

Mer (flyg)buller att vänta i Sollentuna

Idag kom Mark- och miljööverdomstolen med sitt domslut gällande om direkta inflygningar över Upplands Väsby ska tillåtas eller inte efter den 1 januari 2018. Bakgrunden. väldigt kort, är att när dåvarande Luftfartsverket fick tillstånd att bygga en tredje start- och landningsbana på Arlanda var en viktig kugge i tillståndet att flygplatsen senast till den 1 […]

Flygbuller ökar midjemåttet

Att buller påverkar hälsan negativt är ingen nyhet och nu står det klart att (flyg)buller även påverkar midjemåttet. Detta i sin tur kan i förläningen ledda till hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes, inga sjukdomar som är värst trevliga att drabbas av. Så nu är det inte bara partiklar från vägarna i kommun och det bedövande ljudet […]