Tag Archives: allemansrätten

Allemansrätten

I Regeringsformen (en av Sveriges grundlagar) 15 § fjärde stycket står följande ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.” Denna enkla mening gör det möjligt för oss alla att fritt vandra i skog och mark oavsett om det är staten, en kommun eller ett privat företag som äger […]