ISS 
- Mer läsning -
ISSnytt
Besättningarna

ISSfakta
- Länkar -
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Bemannad rymdfart | ISS| ATV
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-02-17

Efter att ISS har ändrat utseende flera gånger under årens lopp beroende främst på budgetanslagen har sett ut kan man nog nu anta att det inte kommer bli några större förändringar. På denna sida kommer de olika modulerna som utgör ISS presenteras i korthet. Även temporära moduler/farkoster som ATV, HTV, Progress, Dragon, Cygnus och MPLM kommer tas upp.

Årtal inom parentes anger uppskjutningsår och för fraktkapslar året för första uppskjutningen av den första kapseln.

ISS-moduler
Zarya (20 november 1998, Proton)
Zarya, som betyder gryning, var den första ISS-modulen att skickas upp. Vikten är 19300 kilo och storleken är 12,55 meter gånger 4,1 meter. Förutom två solpaneler har Zarya även utvändiga bränsletankar.
Unity/Node 1 (4 dec. 1998, STS-88)
Unity var den första amerikanska modulen att skickas upp. Uppskjutningen skedde med den amerikanska rymdfärjan Endeavour. Dockningen mellan Unity och Zarya skedde den 6 december 1998. Vikten på modulen är 11600 kilo och måtten är 5,49 meter lång och 4,57 meter i diameter.
PMA 1, 2 och 3 (STS-88 och STS-92)
Pressurized Mating Adapters används för att docka olika farkoster till ISS- PMA-1 är dockad till Zarya, PMA-2 är dockad till Harmony och PMA-3 är dockad till Unity. Det är PMA-2 som används för dockning av rymdfärjan.
Zvezda (12 juli 2000, Proton)
Zvezda, som betyder stjärna, är rymdstationens huvudservicemodul och förutom livsuppehållande system finns även två av stationens besättningskvarter i modulen. Vikten på Zvezda är 19000 kilo och modulen är 13,1 meter lång och 4,15 meter i diameter.
Destiny (7 feb. 2001, STS-98)
Destiny är USAs forskningsmodul och således en viktig del av rymdstationen. Modulen väger 14500 kilo och är 8,53 meter lång med en diameter på 4,27 meter. Precis som dem andra forskningsmodulerna består modulen invändigt av olika experimentrack.
Quest Joint Airlock (14 juli 2001, STS-104)
Quest är en av två luftslussar för människor ombord som möjliggör rymdpromenader. Modulen är byggd för att klara av både ryska och amerikanska rymddräkter. Vikten på Quest är 6000 kilo och modulen är 5,5 meter lång och 4 meter i diameter. Modulen är uppdelad i två sektioner vilket gör att en sektion kan tömmas på luft för att möjliggöra en rymdpromenad. Luften lagras i trycksatta tankar på utsidan av modulen.
Pirs (14 december 2001, Soyuz-Progress)
Pirs, som betyder pir, är den andra av rymdstationens luftslussar för människor. Modulen kan även användas för att docka Progress- och Soyuzkapslar vid. Till skillnad mot amerikanska Quest kan Pirs bara användas med ryska rymddräkter. Vikten på modulen är 3580 kilo och längden är 4,91 meter och diametern är 2,55 meter.
Harmony/Node 2 (23 okt. 2007, STS-120)
Harmony är en förråds- och förbindningsmodul. Till Harmonys olika portar finns Destiny, Columbus, Kibo och PMA-2 dockade. Vikten på modulen är 14300 kilo och längden är 7,2 meter och diametern är 4,4 meter.
Columbus (7 februari 2008, STS-122)
Columbus är ESAs forskningsmodul ombord och även Europas viktigaste bidrag till ISS. Vikten på Columbus är 10300 kilo och längden är 7 meter och diametern är 4,5 meter.
Kibo PM (11 mars 2008, STS-123)
Kibo, som betyder hopp, är japans forskningsmodul ombord. Vikten på huvudmodulen är 14800 kilo. Längden är 11,19 meter och diametern är 4,39 meter. Till Kibo finns en förrådsmodul och en en utvändig experimentplattforn dockad. Ut till plattformen finns en mindre luftsluss.
Kibo ELM (31 maj 2008, STS-124)
Kibo Experiment Logistics Module är en förrådsmodul där experiment och annat material kan förvaras. Modulen är dockad till Kibo PM. Vikten på modulen är 8400 kilo medan längden är 4,21 meter och diametern är 4,39 meter.
Integrated Truss Structure
ITS är det fackelverk som löper längs hela rymdstationen. Förutom kylelement och olika lastplattformar sitter rymdstationens fyra huvudsolpaneler längst ut i ändarna på fackelverket. De olika delarna av fackelverket har skickas upp i olika omgångar och totalt finns det elva stycken delfackelverk.
Kibo EF (juni 2009, STS-127)
Kibo Exposed Facility är Kibos utvändiga experimentplattform. Tack vare en robotarm kan experiment flyttas mellan plattformen och insidan på Kibo.
MPM 2 (nov. 2009, Soyuz-Progress)
Mini-Research Module 2 är en rysk modul som är i stort sätt identisk med Pirs. Modulen kommer användas som förrådsutrymme och dockningsmodul. Vikten på modulen är 4000 kilo.
Cupola (februari 2010, STS-130)
Cupola är byggd av ESA och är en av rymdstationens minsta moduler. Den är dock än av de mer framstående då den nästan uteslutande består av fönster. Meningen är att astronauterna ska kunna stå i Cupola och ha visuell kontakt med Candarm2. Vikten på Cupola är 1880 kilo. Höjden är 1,5 meter och största diametern är 2,95 meter.
Node 3/Tranquility (feb. 2010, STS-130)
Node 3 kommer bland annat ha system för att utvinna syre ut vatten samt en toalett. Modulen kommer även ha sex dockningsportar för framtida moduler. Vikten på Node 3 är 15500 kilo. Längden är 6,7 meter och diametern är 4,5 meter.
MPM 1 (maj 2010, STS-132)
Mini-Research Module 1 är dockad med Zaryamodulen. NASA flög upp den ryska modulen för att uppfylla sin del av ett avtal om uppmassor. Modulen är det nästsista ryska bidraget till rymdstationen.
PMM Leonardo (mars 2011, STS-133)
Permanent Multipurpose Module (PMM) Leonardo är en ombyggd Multi-Purpose Logistics Module som har anpassas för att vara permanent dockad med ISS.
AMS (april 2011, STS-134)
Alpha Magnetic Spectrometer är som namnet antyder ingen modul utan en spektrometer. AMS kommer mäta den komiska bakgrundstrålningen för att bland annat få reda på mer om Universums historia och mörk materia/mörk energi.
MLM (2013, Proton)
Multipurpose Laboratory Module är Rysslands primära forskningsmodul. Modulen kommer även användas som förrådsutrymme, besättningsutrymme och dockningsmodul. Vikten på  modulen är 20300 kilo. Längden är 13 meter och diametern är 4,11 meter.
   
Robotarmar  
Canadarm2/Space Station Remote Manipulator (SSRMS) Dextre/Special Purpose Dexterous Manipulator (SPDM)
Kibo Remote Manipulator System European Robotic Arm (ERA)
   
Obemannade fraktkapslar  
Multi-Purpose Logistics Module
Multi-Purpose Logistics Module är tre stycken olika fraktmoduler bygga av Italien som används för att frakta upp och ner material. Modulerna skickas upp och återvänder under samma rymdfärjeuppdrag. Vikten på modulen är 4082 kilo (tom) och 13154 kilo (full). Längden är 6,4 meter och diametern är 4,57 meter.
Progress
Progress är den obemannade farkost som hittills stått för det mesta av nyttolasttransporten till ISS. Kapseln är av engångstyp och brinner upp i atmosfären under återinträdet. Längden på en progresskapsel är 7,23 meter och diametern är 2,72 meter. Total lastkapacitet är 2600 kilo varav 1540 kilo flytande nyttolast. Beroende på vilken nyttolast som transporteras kan maxkapaciteten variera.
Automated Transfer Vehicle (ATV) (2008, Ariane V)
ATV är ESAs egna transportkapsel och i skrivande stund finns det planer på fem stycken ATV. Den första, ATV1, genomförde sitt uppdrag förra året. Totalt kan kapseln ta över 7600 kilo nyttolast och den är 10,3 meter lång och 4,5 meter i diameter. Vikten vid uppskjutning är 20750 kilo. ATVn kan stanna upp till sex - sju månader dockad med ISS.
H-II Transfer Vehicle (HTV) (2009)
HTV är Japans bidrag när det gäller transportkapslar. HTVn kan ta en last av 6000 kilo är tanken är främst att leverera nyttolast till Kibo. Längden är tio meter och diametern är 4,4 meter. Vikten på en tom kapsel är cirka tio ton och till skillnad mot de andra transportkapslarna kan HTV inte docka själv. Istället kommer Candarm2 greppa tag i kapseln och docka den med Harmonymodulen.
Cygnus (2012, Taurus II)
Som mest kommer Cygnus kunna frakta 2300 kilo till ISS och ta tillbaka 1200 kilo till jorden. Frankmodulen byggs av Orbital Science och kommer genomföra minst åtta uppdrag.
Dragon (2010, Falcon 9)
Dragon har utvecklas av Space Exploration Technologies (SpaceX) och kommer kunna ta 2500 kilo upp till ISS. Totalt har NASA beställt tolv uppdrag med Dragon av SpaceX.

Rymdstationens olika moduler i maj 2010. Klicka på bilden för större bild och läsbara texter.
Rymdstationens olika moduler i maj 2010. Klicka på bilden för större bild och läsbara texter.
Bild: NASA.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.