Björn och vargföryngring i länet

Under tisdagen kom Länsstyrelsen i Stockholm med flera glädjande nyheter. Den första var att vargparet i Sjundareviret i södra delen av länet med all sannolikhet har fått ungar. Inga direkta observationer av ungarna har skett men som Länsstyrelsen skriver på sin webbsida finns det starka indirekta observationer som tyder på att vargparet har förökat sig. Det finns även rapporter och fotobevis på att det finns minst en varg på Adelsö i Ekerö kommun.

Att vargen sprider sig och även blir bofast i vår del av landet är positivt och bidrar till den mångfald bland djur- och växtarter som naturen behöver. Människan har ingen ensamrätt på naturen och vargen och andra rovdjur är en naturlig del av vår fauna. Det är därför även glädjande att en björn fångats på Länsstyrelsens kameror utanför Hallstavik i Norrtälje kommun.

Mindre glädjande är att upp till 300 björnar kan få sätta livet till i årets licensjakt trots att arten är rödlistad.