Hur behandlar Sollentuna sina huvudcykelstråk?

[caption id="attachment_1922" align="alignright" width="200"]Grus. Bild: Johnny Rönnberg. Grus. Bild: Johnny Rönnberg.[/caption]Just denna fråga har jag ställt mig flera gånger men den blev mer aktuell än tidigare idag då jag var på väg upp till Coop i Rotebro för att handla. Dagen innan hade jag också promenerat samma väg och på den så kallade gång- och cykelvägen under motorvägsbroarna hade den runnit ut en hel del vatten från byggarbetsplatsen vilket i den kalla temperaturen frusit till is.

Jag felanmälde självklart detta till kommunen då isbildningen utgjorde en uppenbar fara både för cyklister och gångtrafikanter. Döm av min förvåning då man redan dagen efter min felanmälan hade åtgärdat detta, dock inte på det sett jag hade hoppas. Jag hade trott att man skulle haka bort dessa flera centimeter is men istället hade man gjort om hela gång- och cykelvägen till en grusväg. Som syns på bilden handlar det inte om lite grus utan om upp till en decimeter och däröver.

[caption id="attachment_1915" align="alignright" width="200"]Skillnaden. Bild: Johnny Rönnberg. Skillnaden. Bild: Johnny Rönnberg.[/caption]Kommunen har alltså lyckas genom sin åtgärd göra “cykel- och gångvägen” än mer trafikosäker. Ibland undrar man hur visa tänker?

Denna del av cykelstråket har även påverkas av Trafikverkets brobygge och det känns som att Trafikverket bryr sig mer om biltrafikanter än cykel- och gångtrafikanter. Under byggets gång har både Konsumentvägen samt gång- och cykelvägen fått flyttas i sidled och ibland även varit avstängd. Bilvägen har under hela tiden haft asfalt medan gång- och cykelvägen bestått och fortfarande består av hårdpackad lera som får visa stigar på Järva att framstå som jämna och fina.

En del på jobbet har frågat varför jag cyklar med en mountainbike till jobbet. Mitt lite skämtsamma svar brukar vara för att kvaliteten på gång- och cykelbanorna kräver det, ibland undrar jag om det är ett skämt.