Sollentuna i topp bland Sveriges kommuner

Sollentuna kommun har hamnat i topp på ännu en lista där landets kommuner jämförs med varandra. Något säger mig dock att kommunens tredjeplats på listan över mest exploaterade stränder (både 100 och 300 meter) inte kommer promotas något större av kommunen. När det gäller marken inom hundra meter från kommunens vattendrag är 74 procent bebyggt och det är endast Stockholm och Danderyd som har en större andel bebyggd mark. När det gäller 300 meter från vattendragen är motsvarande siffra 78 procent och där är det bara Täby och Danderyd som är värre.

Att hålla våra stränder fria från bebyggelse och tillgängliga för alla och en var är extra viktigt i en kommun som är landets sjätte mest tättbefolkade. Att ha mjuka ytor är även viktigt för att få en naturlig filtrering av dagvattnet istället för att detta släpps ut ofiltrerat i kommunens vattendrag.