Snön är här – prisa snön!

Snön kom till slut även i år, kan man tänka sig, och därmed börjar en spännande säsong för oss cyklister. Både Ytterbyvägen, Hammarbacken och Norrvikenleden var halkbekämpade i morse när jag cyklade till jobbet men tydligen hade man missat gång- och cykelvägarna. Jaja, det är väl mycket att göra så här ibörjan av säsongen så lite överseende får man väl ha, tänkte jag.

När det efter arbetsdagen var dags att cykla hem var bland annat Norrvikenleden fortfarande snö- och isfri medan den parallellöpande gång- och cykelvägen var minst lika belamrad med is, snö och halvfrusna vattenpölar som drygt åtta timmar tidigare. Ingen imponerande start för Sollentuna kommun som har sagts sig bry sig om cyklisterna. Man för väl dock vara glad för att resorna till och från jobbet kommer bli lite mer spännande den kommande tiden.

Sollentuna kommun är dock inte ensamma, Stockholms kommun kan också. Sollentuna kommun har dock en fördel gentemot Stockholms kommun då separering av gång- och cykelbanor är relativt ovanligt i kommunen, kanske finns det en tanke bakom?