Trafik- och fastighetsnämnden är ute och cyklar #1

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="307" caption="Exempel på lånecykelställ.
Foto: Johnny Rönnberg."]Exempel på lånecykelställ.[/caption]Under några dagar den här veckan är delar av trafik- och fastighetsnämnden/ kontoret samt delar av plan- och exploateringsutskott ute och cyklar. Så ila som det kan låta är det dock inte då det inte handlar om några förivrande snedsteg utan om gammal hederlig cykling på två hjul, givetvis med cykelhjälm och lyse både fram och bak. Själv är jag med på resan som företrädare för Sollentunapartiet/TFN. Nedan följer en liten rapport från dagens övningar i Odense.

Dagens cykeltur genomfördes i den danska kommunen, eller på danska byn, Odense på ön Fyn. Odense är Danmarks tredje största kommun och har ungefär 187 000 invånare. Enda sedan 1970-talet har Odense arbetat aktivt med att få fler att cykla och minska antalet bilar i kommunen. Sedan slutet av 1990-talet har detta arbete ökat i intensivvitet och från att ibörjan mycket ha arbetat med att förbättra infrastrukturen handlar mycket nu om att synliggöra det sunda i att cykla och få cyklister att förstå att de är guld värda.

Gällande infrastrukturen har mycket arbete lagts ner på att få ett sammanhängande cykelvägnät i centrala kommunen samt få gator med låg hastighet (15 eller 30 km/h) där det av olika anledningar inte gått att anlägga cykelvägar eller underlaget varit för litet för att motivera investeringen. Redan från början har kommunen arbetat med att separera cykeltrafiken från gångtrafiken där det gå och således undviker man många av de konflikter som finns i Sverige där cyklister och gångtrafikanter ska samsas på samma begränsade yta.

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="307" caption="Exempel på hur Odense underlättat högersväng.
Foto: Johnny Rönnberg."]Exempel på hur Odense underlättat högersväng.[/caption]Odense har även satsat på annan infrastruktur såsom cykelpumpar, lånecyklar och cykelställ i olika utformningar. Man har även sett till alla cyklisters behov, inte bara de cyklister som tar sig från punkt A till punkt B utan även de som är ute för skojs skull eller gillar att cykla i naturen eller på bana.

I arbetet har man även utgått från cyklisterna och deras behov istället för att komma uppifrån och peka med hela handen och säga ”så här vill ni ha det”. Det har bland annat lett till att i Odense får man cykla mot enkelriktat och i visa korsningar har man underlättat för cyklister som ska svänga höger (se bild).

I trafikmiljön har Odense även arbetat mycket med att tydliggöra cykelvägarna och cykelbanorna med skyltar och vägmarkeringar. Även designen av cykelställ och dylikt har fått kosta lite extra i bland för att synliggöra cyklisterna och göra dessa till en naturlig del av stadslivet. En viktig del har även varit informationskampanjer och att få skolelever att cykla till och från skolan. Det sista syns tydligt när man gör mätningar då det visar sig att 82 procent av skoleleverna cyklar eller går till skolan. Man märker dock att det blir allt vanligare att föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan och det är en utveckling som man måste se till att vända. Det är även viktigt att skolbarnen fortsätter cykla i vuxenålder och där kommer bland annat lånecyklar och kommunala elcyklar in i bilden. Båda dessa finns i Odense och har tagits emot väl av både boende och turister.

Avslutningsvis har Odense insett att för att få cyklister att cykla även på vintern måste snöröjningen vara bra och därför ingår alla cykelvägar i prioriteringskategori 1 när det gäller snöröjningen. Detta innebär att cykelvägarna ska plogas direkt när det har fallit snö. Odense har dock en stor fördel jämfört med Sollentuna på detta område och det är klimatet men det hindrar inte att vi kan nå upp till samma standard.

Detta var en kort sammanfattning av mina lärdomar idag och imorgon gör vi om samma sak men i Köpenhamn. När jag kommer hem sedan blir det även en mer genomarbetad reseberättelse. Om du vill läsa mer om Odense som cykelkommun kan du göra det på cykelby.dk.