Kommunen största boven

I ViS den 22 juni 2012 tas problemet med oklippta häckar upp och vad detta kan innebära för den enskilda fastighetsägaren som slarvar samt för trafiksäkerheten. En viktig fråga med andra ord men en av de största ”bovarna” inom kommunen nämns inte i artikeln, nämligen kommunen själv. För det går inte att säga annat än att kommunen lever inte som den lär och det gäller även det av kommen ägda bolaget Sollentunahem.

Speciellt är kommunen dålig på att vårda större buskar och träd som tillåts bredda ut sig över gång- och cykelvägarna i kommunen. Framförallt märks detta efter regnväder då grenarna och löven hänger ner än normalt. Som cyklist får man hela tiden ducka och svänga undan för att inte köra in i träd och buskar som tar upp en stor del av gång- och cykelvägen.

Kommunen har en arbetsmarknadsåtgärd vid namn Arbetscenter som har till uppgift att ge meningsfull praktik och hjälp åt arbetslösa kommuninvånare och efter att ha läst direktiven till denna verksamhet ser jag att träd-och buskröjning längs gång- och cykelvägar är en klockren arbetsuppgift för Arbetscenter. Förslagsvis ger man sig ut på en inspektions- och röjningsrunda efter nästa större regnväder och skapar därmed en säkrare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter.