Tänk jävrt gällande ny bebyggelse

Då jag cyklar mycket både i och utanför kommunen passerar jag Tureberg rätt ofta och det minsta man kan säga om området är att det förändras mycket de senaste åren. Sollentunahems senaste projekt vid servicehuset verkar gå i rekordfart och grävskoporna kommer allt närmare Stinsen. Att det under så många år fått finnas lättare industri på en så central mark i kommunen är för mig en gåta, nu kommer dock marken bli bättre nyttjad och förhoppningsvis kommer det mer “liv” i denna till dags datum på kvälls- och nattid rätt döda del av kommunen.

Förhoppningsvis tänker man dock till lite och bygger inte enbart samma typ av putsfasadshus som i resten av Sverige. Då denna del av kommunen kan ses som en ingång till kommunen när man kommer med pendeltåget skulle det vara roligt om man kunde vara lite mer djärv och satsa på till exempel flerbostadshus som både sticker ut och smälter in i miljön, rent av kanske trähus? Gärna också blandad bebyggelse med både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter.