Tag Archives: SOU:2012:30

Regeringen föreslår ändringar av kommunallagen

Regeringen har, via Finansdepartementet, överlämnat en lagrådsremiss till lagrådet angående ändringar i kommunallagen. Det förekommer inga större överraskningar då utredningen som ligger till grund för lagrådsremissen varit ute på remiss hos kommuner och myndigheter med flera. Bland det som Regeringen vill ändra på är bland annat tidigareläggande av mandattiden för fullmäktige efter ett val, möjlighet […]