Tag Archives: rösträkning

Följ vilka som blir valda

För den som är intresserad går det att på Valmyndighetens webbsida följa den slutgiltiga rösträkningen. Till skillnad mot den preliminära rösträkningen kommer man under den slutgiltiga även räkna personkryss. Med andra ord kommer det senast mot slutet av nästa vecka stå klart vilka 61 stycken förtroendevalda som tar plats i Sollentuna kommunfullmäktige.