Tag Archives: prop. 2013/14:5

Ändringar i kommunallagen godkända av Regeringen

I juni i år skrev jag ett inlägg om den lagrådsremiss som regeringen då lämnat in gällande ändringar i kommunallagen. Ändringarna som föreslogs var främst inom följande områden – Ändringar av partistöd i kommuner och landsting. – Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner. – Ändrad mandattid för fullmäktige efter val. – Möjlighet att […]