Discovery STS-133
Uppskjutning: klockan 22:53 den 24 februari 2011.
Dockning: Klockan 20:14 den 26 februari 2011.
Rymdpromenader: 2 st.
Utdockning: Klockan 13:00 den 7 mars 2011.
Landning: Klockan 17:57 den 9 mars 2011.

Längd: 13+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 133.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-133 | ULF5
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2011-01-19

Befälhavare| Steven W. Lindsey
Steven W. Lindsey.
Steven W. Lindsey.
Foto: NASA.

Lindsey är född den 24 augusti 1960 i Arcadia, Kalifornien USA. Tillsammans med sin fru har han tre barn. På fritiden sysslar han bland annat med cykling, vindsurfing, läsning, camping med mera.

NASA-karriär
Han påbörjade sin tvååriga astronaututbildning 1994 och blev klar i maj 1996, då hade han utbildat sig till rymdfärjepilot. Han har även en vidareutbildat sig inom olika tekniska områden under sin tid hos NASA.

Tidigare rymduppdrag
Columbia STS-87 (19 november - 4 december, 1997) var det sista uppdraget 1997. Totalt genomfördes tre rymdpromenader under uppdraget och under en av dessa promenader fångades en Spartansatellit in. Även olika vetenskapliga experiment utfördes under uppdraget.

Discovery STS-95 (29 oktober - 7 november, 1998). Under uppdraget fångades en satellit in och diverse experiment utfördes i tyngdlöst tillstånd. Uppdraget fick extra uppmärksamhet eftersom John Glenn, då 77 år gammal, var med ombord. Förutom att slå rekordet med längsta tid mellan två rymduppdrag, han gjorde sitt första 1962, innehar Glenn även rekordet för den äldsta människan i rymden.

Atlantis STS-104 (12 - 24 juli, 2001) var det tionde besöket vid ISSS med en rymdfärja. Under det 12 dagar långa uppdraget installerade astronauterna bland annat den amerikanska luftslussen Quest Joint Airlock. Totalt genomfördes tre rymdpromenader, varav den första från Quest Joint Airlock.

Discovery STS-121 (4 - 17 juli 2006) var ett uppdrag till ISS. Förutom att leverera förnödenheter till ISS testades olika tekniker för att reparera skador på rymdfärjans värmeskyddspaneler.

Pilot | Eric A. Boe
Boe
Boe.
Foto: NASA.

Boe är född den 1 oktober 1964 i Miami, Florida i USA. Tillsammans med sin fru Kristen har han två barn. Bland hans intressen kan nämnas utomhussporter, läsning och dykning. Innan han började hos NASA arbetare Boe som pilot inom USAs flygvapen. Hittills har han över 4000 flygtimmar registrerade.

NASA-karriär
Bode blev utvald av NASA att påbörja astronaututbildning i juli 2000. Han påbörjade utbildningen i augusti samma år och blev klar två år senare. Sedan dess har han arbetat med tekniska frågor inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
Endeavour STS-126 (15 - 30 november 2008) var ett rent fraktuppdrag som hade med sig förnödenheter och annan material till ISS.

Uppdragsspecialist | Benjamin Alvin Drew
Drew
Drew.
Foto: NASA.


Drew föddes i Washington, DC, USA, den 5 november 1962.

NASA-karriär
Drew blev utvald i NASAs artonde astronautgrupp i juli 2000 tillsammans med 16 andra män och kvinnor. Efter två år var Drew klar med grundutbildningen och den grundläggande utvärderingen och anslöt till astronautkåren år 2002. Sedan dess har han arbetat en tekniska delen av rymdfärder.

Tidigare rymduppdrag
Atlantis STS-118 (9 - 21 augusti 2007) var det första uppdraget för Atlantis efter Columbiahaveriet. Huvudmålet med uppdraget var att leverera och installera segment S5 samt en utvändig lastplattform samt ha med sig förnödenheter och experiment. Totalt utförde man fyra rymdpromenader.

Uppdragsspecialist | Michael Barratt
Barratt
Barratt.
Foto: NASA.

Barratt är född den 16 april 1959 i Vancouver, Washington, USA. Tillsammans med sin fru Michelle Lynne Barratt (Sasynuik) har han fem barn. Bland hans intressen kan nämnas segling, kyrkaktiviteter och restoration av båtar.

NASA-karriär
Barratt började på NASAs Johnson Space Center i maj 1991 som läkare. Bland annat arbetare han med Mir- , ISS- och rymdfärjeuppdrag. Hans arbete inom NASA har gjort att han flera gånger tillbringat tid i Ryssland. Han blev utvald att påbörja astronaututbildning i juli 2000. Efter den två år långa grundutbildningen, som började i augusti 2000, har han arbetat med tekniska frågor inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
ISS-besättning 19 och 20 (våren - hösten 2009).

Uppdragsspecialist | Stephen G. Bowen
Bowen
Bowen.
Foto: NASA.

Bowen är född den 13 februari 1964 i Cohasset, Massachusetts i USA. Tillsammans med sin fru Deborah har han tre barn. Under sin tid inom den amerikanska marinen har han bland annat haft tjänstgöringar ombord på ett antal ubåtar. I dagsläget har Bowen titeln befälhavare inom USAs marin.

NASA-karriär
Bowen ingår i samma astronautklass som Boe och påbörjade även han sin utbildning i augusti 2000. Efter den två år långa grundutbildningen har Bowen arbetat med tekniska frågor inom NASA. Han är även det första ubåtsbefälet som blivit utvald av NASA att påbörja astronaututbildning.

Tidigare rymduppdrag
Endeavour STS-126 (15 - 30 november 2008) var ett fraktuppdrag som hade med sig förnödenheter och annan material till rymdstationen.
Atlantis STS-132.

Bowen ersatte Tim Kopra i slutet av januari 2011.

Uppdragsspecialist| Nicole Stott
Stott
Stott.
Foto: NASA.

Stott är född den 19 november 1962 i Albany, New York i USA. Hon är gift med Christopher "Chris" Stott. Bland hennes intressen kan nämnas flygning, skidåkning, dykning, måleri och trädgårdsarbete.

NASA- och rymderfarenhet
Stott började arbeta på Kennedy Space Center som tekniker inom rymdfärjeprogrammet. Bland annat har hon arbetat med att ta fram nya arbetsmetoder för att effektivera arbetet med rymdfärjorna. Hon har även arbetat med simuleringsprogrammet för NASAs träningsflygplan för rymdfärjorna. Stott har även hunnit med att vara projektledare för konstruktionen av de ISS-segment som utgör rymdstationens ryggrad ("truss") innan hon ansökte om att få påbörja astronaututbildning.

I juli 2000 blev Stott utvald att påbörja den två år långa grundutbildningen. Hon påbörjade utbildningen i augusti samma år och efter avslutad grundutbildning har hon bland annat arbetat med tekniska frågor inom ISS- och rymdfärjeprogrammet. Under ISS-besättning 10s uppdrag arbetare hon som CAPCOM och supportastronaut.

Under 18 dagar i april 2006 var hon en delaktig i NASAs NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) 9 uppdrag. Vilket var ett uppdrag på undervattenslaboratoriet Aquarius.

Tidigare rymduppdrag
ISS-besättning 20 (hösten 2009).

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.