Atlantis STS-129 | ISS ULF3
Uppskjutning: Klockan 20:28.10 den 16 november 2009.
Dockning: Klockan 17:53 den 18 november 2009.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 10:54 den 25 november 2009.
Landning: Klockan 15:44 den 27 november 2009.

Längd: 11+1+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 129.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-129 | ISS ULF3
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-10-28

Befälhavre | Charles Hobaugh
Hobaugh
Hobaugh.
Foto: NASA.

Hobaugh är född den 5 november 1961 i Bar Harbor, Maine i USA. Tillsammans med sin fru Lynn Hobaugh har han fyra barn. Bland hans intressen kan nämnas volleyboll, tyngdlyftning, skidåkning, fotboll, löpning och cykling.

NASA-karriär
Hobaugh påbörjade sin grundutbildning hos NASA i augusti 2006, till vilken han blev utvald i april samma år. Efter den två år långa grundutbildningen blev han certifierad pilot. Efter grundutbildningen har Hobaugh arbetat med de system, bland annat i cockpit, och var med i utvecklingen av system som har samband med hans pilotutbildning.

Tidigare rymduppdrag
Atlantis STS-104 (12 - 24 juli 2001). Under sitt första uppdrag besökte Hobaugh rymdstationen - ISS. Detta var det tionde uppdraget till ISS och besättningen installerade den amerikanska luftslussen Quest samt monterade fyra gastankar på utsidan av rymdstationen. Totalt genomfördes fyra rymdpromenader under det 306 timmar och 35 minuter långa uppdraget.

Endeavour STS-118 (9 - 21 augusti 2007) var ett uppdrag till ISS. Huvudmålet med uppdraget var att leverera och installera segment S5 samt en utvändig lastplattform. Besättningen hade även med sig förnödenheter och experiment. Totalt utförde besättningen fyra rymdpromenader.

Pilot | Barry E. Wilmore
Wilmore
Wilmore.
Foto: NASA.

Wilmore är född den 29 december 1962 i Murfreesboro, Tennessee i USA. Han är gift med Deanna Wilmore. Innan Wilmore började hos NASA var han flygare inom USAs marin. Totalt har han över 5 900 flygtimmar och har genomfört 663 flygplanslandningar på hangarfartyg.

NASA-karriär
Wilmore blev utvald av NASA att påbörja astronaututbildning i juli 2000 och påbörjade utbildningen i augusti samma år. Efter två års utbildning blev han astronaut och sedan dess har han arbetat med tekniska frågor inom NASA. Bland annat har han arbetat med rymdfärjornas och startraketernas framdrivningssystem och tekniska aspekter gällande den externa bränsletanken.

Tidigare rymduppdrag
Inga.

Uppdragsspecialist | Michael Foreman
Foreman
Foreman.
Foto: NASA.

Foreman är född den 29 mars 1957 i Columbus, Ohio i USA. Tillsammans med sin fru Lorrie Foreman har han tre barn. Bland hans intressen kan nämnas golf, löpning, skidåkning och spendera tid med familjen.

Under sin tid som pilot i USAs marin har han över 5 000 flygtimmar i mer än 50 flygplanstyper.

NASA-karriär
Foreman påbörjade sin astronaututbildning i augusti 1998. Efter att grundutbildningen var klar blev han tilldelad tekniska arbetsuppgifter inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
Endeavour STS-123 (11 - 26 mars 2008) var Foremans första rymduppdrag. Under detta ISS-uppdrag levererades den japanska forskningsmodulen Kibo och roboten Dextre till ISS.

Uppdragsspecialist | Randolph Bresnik
Bresnik
Bresnik.
Foto: NASA.

Bresnik föddes i Fort Knox, Kentucky i USA den 11 september 1967. Han är gift med Rebecca Bresnik. Bland hans intressen kan nämnas musik, resor, fotografering, tyngdlyftning, sport, dykning och motorcykelåkning.

Innan Bresnik började hos NASA arbetare han som pilot inom USAs marinkår. Totalt har han över 4 500 flygtimmar i 79 olika typer av flygplan.

NASA-karriär
Bresnik ingår i NASAs nittonde astronautgrupp och blev antagen i maj 2004. Efter sin examen i februari 2006 har han arbetat med tekniska frågor inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
Inga.

Uppdragsspecialist | Leland D. Melvin
Melvin
Melvin.
Foto: NASA.

Melvin är född i Lynchburg, Virginia i USA den 15 februari 1964. Bland hans intresse kan nämnas pianospelning, fotografering, musik, tennis och cykling.

NASA-karriär
År 1989 började Melvin vid NASA som tekniker och har bland annat arbetat med fiberoptik och dess användning i rymden. Han blev utvald att påbörja astronaututbildning i juni 1998 och påbörjade utbildningen två månader senare. Förutom grundutbildningen fick han en specialutbildning gällande de tekniska systemen ombord på rymdfärjan och rymdstationen.

Tidigare rymduppdrag
Atlantis STS-122 (7 - 18 februari 2008) är från Europas synvinkel ett av de viktigaste ISS-uppdragen. För det var nämligen STS-122 som levererade Columbusmodulen till ISS.

Uppdragsspecialist | Robert Satcher
Satcher
Satcher.
Foto: NASA.

Satcher är född den 22 september 1965 i Hampton, Virgina i USA. Tillsammans med sin fru D'Juanna Satcher har han två barn. Bland hans intressen kan nämnas löpning, dykning och läsning.

Innan Satcher började hos NASA har han arbetat professor inom det medicinska fältet.

NASA-karriär
Satcher ingår i samma astronautklass som Bresnik och blev även han uttagen i maj 2004. Sedan han tog examen i februari 2006 har han arbetet vetenskapliga och tekniska frågor inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
Inga.

Flygtekniker ISS-besättning 20 | Nicole Stott (ISS ner)
Stott
Stott.
Foto: NASA.

Stott är född den 19 november 1962 i Albany, New York i USA. Hon är gift med Christopher "Chris" Stott. Bland hennes intressen kan nämnas flygning, skidåkning, dykning, måleri och trädgårdsarbete.

NASA-karriär
Stott började arbeta på Kennedy Space Center som tekniker inom rymdfärjeprogrammet. Bland annat har hon arbetat med att ta fram nya arbetsmetoder för att effektivera arbetet med rymdfärjorna. Hon har även arbetat med simuleringsprogrammet för NASAs träningsflygplan för rymdfärjorna. Stott har även hunnit med att vara projektledare för konstruktionen av de ISS-segment som utgör rymdstationens ryggrad ("truss") innan hon ansökte om att få påbörja astronaututbildning.

I juli 2000 blev Stott utvald att påbörja den två år långa grundutbildningen. Hon påbörjade utbildningen i augusti samma år och efter avslutad grundutbildning har hon bland annat arbetat med tekniska frågor inom ISS- och rymdfärjeprogrammet. Under ISS-besättning 10s uppdrag arbetare hon som CAPCOM och supportastronaut.

Under 18 dagar i april 2006 var hon en delaktig i NASAs NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) 9 uppdrag. Vilket var ett uppdrag på undervattenslaboratoriet Aquarius.

Tidigare rymduppdrag
ISS-besättning 20.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.