Atlantis STS-129 | ISS ULF3
Uppskjutning: Klockan 20:28.10 den 16 november 2009.
Dockning: Klockan 17:53 den 18 november 2009.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 10:54 den 25 november 2009.
Landning: Klockan 15:44 den 27 november 2009.

Längd: 11+1+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 129.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-129 | ISS ULF3
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-11-23

Under STS-129s vistelse vid ISS kommer det utföras tre planerade rymdpromenader. Utöver detta finns det utrustning och förnödenheter för att utföra två rymdpromenader till från rymdfärjan om det skulle behövas. Rymdpromenaderna kommer utföras av astronauterna Mike Foreman (RV1), Robert L. Satcher Jr. (EV2) och Randy Bresnik (EV3). Alla rymdpromenaderna är planerade att pågå i sex och en halv timme.

Rymdpromenad 1 – torsdag 19 november, 15:24 - 21:33
Foreman och Satcher

Robert Satcher under rymdpromenad 1.
Robert Satcher under rymdpromenad 1.
Foto: NASA.

Den första rymdpromenaden började med att Foreman och Satcher monterade en monteringsanordning för en S-bandantenn på fackelsegment Z1. Efter detta förläggde astronauterna reservkablage för en annan antenn samt monterade ett monteringsfäste för en ammoniaktank.

För att montera fästet för ammoniaktanken tog Foreman först att ta bort ett handtag på samma plats. Astronauterna omlokaliserade även en nätverkskabel på utsidan av Zaryamodulen samt smörjde ändan på den japanska robotarmen. Även några kablar som stack upp och som riskerade att vara ivägen för Node 3 spändes fast.

Foreman monterade även en adapter på en kontakt på fackelsegment S0. Anledningen var för att få fast kontakten. Under den första uppgiften satt Foreman fast på ändan av robotarmen under flyttandet av monteringsanordning från rymdfärjans lastutrymme till monteringsplatsen på fackelsegment Z1.

Som avslutning på rymdpromenaden fällde Foreman och Bresnik upp en lastplattform. Astronauterna satte även fast stöd och dylikt. Under arbetet hade Foreman och Bresnik problem med en bult som inte ville uppföra sig men efter att ha använt en hammare och lite smörjfett löste sig det hela.

Rymdpromenad 2 – lördag 21 november, 15:31 - 21:39
Foreman och Bresnik

Mike Foreman under rymdpromenad 2.
Mike Foreman under rymdpromenad 2.
Foto: NASA.

Den andra rymdpromenaden var minst lika effektiv som den första och när Foreman och Bresnik var klara med alla planerade arbetsuppgifter fanns det två timmar kvar av rymdpromenaden. Den första av dem planerade arbetsuppgifterna som astronauterna genomförde var installationen av GATOR (Grappling Adaptor To On-Orbit Railing). GATOR installerades på Columbusmodulen och är ett del av ett projekt för att pröva ut system för automatisk identifikation av inkommande rymdfarkoster. Systemet består av två antenner och nödvändigt kablage. Medan Bresnik fäste och fällde ut antennerna arbetare Foreman med att koppla in kablage samt fästa det samma. I anläggningen ingår även en antenn för amatörradio.

Nästa uppgift för astronauterna var omlokaliseringen av en mätningsapparat som mäter dem dynamiska påfrestningarna på rymdstationens solpaneler. Apparaten flyttades från fackelsegment S1 till fackelsegment till P1. Förutom att flytta apparaten omlokaliserades även kablaget. Även installationen av en apparat som mäter det elektriska fältet runt rymdstationen utfördes. Efter detta begav sig astronauterna iväg till fackelsegment S3 där uppsättandet av en andra lastplattform skedde. Den sista planerade arbetsuppgiften var installationen av en mottagare som kommer ta emot videosignalen från astronauternas hjälmkameror och vidarelänka denna till datorer ombord på ISS.

När dessa uppgifter vara avklarade återstod som sagt två timmar av rymdpromenaden vilket gjorde att Foreman och Bresnik kunde börja arbeta på extrauppgifterna. Arbetsuppgifterna bestod i att sätta upp den sista lastplattformen på fackelverket, inspektera kablaget till en tidigare installerad antenn samt omlokalisera ett fotstöd och en verktygslåda.

Rymdpromenad 3 – måndag 23 november, 14:25 - 20:06
Satcher och Bresnik

Den något omplanerade tredje rymdpromenaden inledes med att Satcher och Bresnik monterade en högtrycksgastank på utsidan av rymdstationen. Tanken, som färdades till ISS i rymdfärjans lastutrymme, monterades på utsidan av den amerikanska luftslussen Quest och kommer användas för att tömma och fylla luftslussen med luft. Nästa uppgift för astronauterna var monteringen av den utvändiga experimentplattformen MISSE 7. MISSE 7 är en plattform med flera olika materialprover som utsätts för rymdens påfrestningar.

När ovan nämnda uppgifter var slutförda vara uppgifterna för denna rymdpromenad som hade planerats innan uppdraget genomföra. Detta gjorde att astronauterna kunde gå över till att genomföra extrauppgifter. Detta innebar att Bresnik bland annat arbete med kontakter på kylledningarna medan Satcher arbetare med stationens "mobile base system". Även en del värmeskydd på utrustning på utsidan installerades.

Starten av rymdpromenaden blev ungefär en timme försenad på grund av problem med Satchers vattenpåse då munstycket lossnade. För att kunna fästa munstycket var Satcher tvungen att ta av sig sin hjälm. I sin tur innebär detta att syrenivån i luftslussen var tvungen att anpassas för att inte bryta den period innan varje rymdpromenad då rymdpromenadsastronauterna vädrar ut kvävet i blodet.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.