Atlantis STS-125
Uppdrag: Hubble Space Telescope Servicing 4
Uppskjutning:
Klockan 20:01 den 11maj 2009
.
Greppar HST: Klockan 19:14 den 13 maj.
Släpper HST: klockan 14:57 den 19 maj.
Landning: klockan 17:39 den 24 maj.

Rymdpromenader: 5 st.
Inclination: 28,5 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 125.
Pad: 39A
.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Uppdragsinfo

Dagsschema

Videosektion
- Länkar -
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
| STS startsida
Atlantis STS-125 | SM 4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-125 >>> 

2008-11-12

Tidigt på onsdagsmorgonen, svensk tid, var Atlantis tillbaka i sin flyghangar på Kennedy Space Center. Resan hade då gått från monteringshallen där rymdfärjan hade blivit nerlyft från sin "stack", som består av den externa bränsletanken och startraketerna. Den korta resan mellan byggnaderna skedde på Atlantis egna hjul.

Atlantis kommer nu tillbringa tiden fram till mars/april nästa år i hangaren i väntan på STS-125s uppskjutning. Under tiden kommer tekniker passa på att genomföra en del periodiskt underhåll.

2008-11-04

Atlantis strax efter att färjan återvänt till monteringshallen.
Atlantis strax efter att färjan återvänt till monteringshallen.
Foto: NASA.

Som väntat har ansvariga inom NASAs rymdfärjeprogram beslutat att lyfta ner Atlantis från den externa bränsletanken och köra tillbaka rymdfärjan till hennes flyghangar. Det förberedande arbetet inför nedlyftningen har inletts och enligt planeringen kommer Atlantis lyftas ner på måndag. Eventuellt kan nedlyftandet försenas några dagar senare. Efter att Atlantis har lyfts ner kommer hon rullas tillbaka till hangaren på sina egna hjul. Detta är standard vid sådana här tillfällen då rymdfärjetransporten endast krånglar själva flytten. Det finns inte heller något egenvärde i att spara på hjulen då dessa ändå kan bytas ut om nödvändigt. I början av rymdfärjeprogrammet skedde all transport till monteringshallen med rymdfärjans egna hjul.

Väl inne i hangaren kommer Atlantis genomgång viss periodiskt underhåll och förberedas inför STS-125s uppskjutning i maj. Resterade delar av "stacken", den externa bränsletanken och startraketerna, kommer lämnas över till STS-119 och Discovery. Innan dess kommer dock de småskador som uppstod på den externa bränsletanken strax innan återfärden till monteringshallen lagas.

När det gäller Hubbleteleskopet har Hubbleteamet fortsatt arbetet med att återstarta teleskopets vetenskapliga instrument. Om allt fortsätter som planerat kommer Hubbles vetenskapliga instrument vara fullt återstartade och aktiverade inom en vecka.

2008-10-31

På torsdagen bekräftade NASA att uppskjutningen av Atlantis STS-125 är framflyttad till tidigaste den 12 maj 2009. Orsaken till förseningen är problemen med att få enheten Science Instrument Control and Data Handling Unit (SI C&DH) klar inför uppskjutningen. Enheten, som hanterar datainformationen till och från Hubbleteleskopets vetenskapliga instrument, har under de senaste veckorna genomgått omfattande tester. Bland annat har personal plockat i sär enheten för att testa del för del. Under testerna har det upptäckts att det bland annat förekommer klapp och andra elektronikrelaterade problem. Alla problem ska dock vara kartlagda och allt handlar om att åtgärda dessa och sedan utföra nödvändiga tester.

På grund av förseningen kommer Atlantis med största sannolikhet lyftas ner från "stacken", som består av den externa bränsletanken och startraketerna, samt köras tillbaka till sin flyghangar. Detta görs bland annat för att Atlantis behöver genomgå en del periodisk underhåll. "Stacken" kommer sedan lämnas över till Discovery och hennes uppdrag STS-119 som är planerat till februari nästa år.

2008-10-29

Arbetet med att förberedda Science Instrument Control and Data Handling Unit (SI C&DH) inför STS-125s uppskjutning ser ut att dra ut på tiden. Detta då det troligen behövs mer tester och kontroller av den 18 år gamla enheten. Exakt hur lång tid som behövs innan SI C&DHn är redo att flygas upp till Hubbleteleskopet är i dagsläget inte helt klart men troligen kommer den planerade uppskjutningen i februari inte att bli av. Ett slutgiltigt beslut om Atlantis STS-125s uppskjutning väntas i början eller mitten av november.

Om uppskjutningen inte blir av i februari kan det dröja enda till maj innan det sista serviceuppdraget till Hubbleteleskopet blir av. Detta då NASA prioriterar flygningar till ISS före STS-125. Exakt hur en eventuell försening kommer påverka resten av rymdfärjeprogrammet är inte helt kartlagt men i bästa fall blir det bara mindre förskjutningar av uppskjutningsmanifestet. En försening innebär även att Atlantis blir obrukbar för ISS-uppdrag ännu längre. Detta då rymdfärjan har konfigureras för STS-125 och bland annat har dockningsringen tagits bort.

2008-10-20 | Uppdaterad

Atlantis på väg tillbaka till monteringshallen. Endeavour och startplatta 39B syns i bakgrunden.
Atlantis på väg tillbaka till monteringshallen. Endeavour och startplatta 39B syns i bakgrunden.
Foto: NASA.

Atlantis på väg in i monteringshallen
Atlantis på väg in i monteringshallen.
Foto: NASA.

Efter drygt sex veckor ute på startplatta 39A var det på måndagseftermiddagen dags för Atlantis att rulla tillbaka till monteringshallen. Den 5,5 kilometer långa resan började klockan 12:47, svensk tid. Strax innan klockan 19:00, svensk tid, rullade Atlantis in i monteringshallen och klockan 19:32, svensk tid, stod hon stilla inne i monteringshallen. Hela resan från startplattan till monteringshallen genomfördes utan större problem och gick ovanligt snabbt.

Anledningen till den senare starttiden än planerat var att förberedelsearbetet i slutet av förra veckan blivit förskjutet på grund av dåligt väder över Kennedyområdet.

Atlantis kommer tillbringa tiden fram till början av januari i monteringshallen. Planen är att behålla Atlantis i horisontellt läge under hela denna tid. Dock kan det bli aktuellt att demontera Atlantis och köra henne till flyghangaren ifall uppskjutningen drar ut på tiden. Uppskjutningen av Atlantis STS-125 är fortfarande planerad till tidigaste den 17 februari.

Som förberedelse inför måndagens tillbakarullning kördes Atlantis nyttolast bort från startplattan den 15 oktober. Resan gjordes med den speciella transportcontainer som finns för ändamålet. Resan utfördes planenligt och nyttolasten kommer tillbringa tiden fram till utrullningen i en av NASAs lagerbyggnader. Där kommer nyttolasten förvaras i en optimal miljö med hänsyn till temperatur och luftfuktighet.

Under tiden Atlantis befinner sig i monteringshallen kommer tekniker undersöka hennes externa bränsletank (ET-127) efter skador som uppstod under en olycka i lördags. Olyckan skedde troligtvis till följd av kraftiga vindar som fick till följd att en skyddsanordning lossnade och träffade bränsletanken på flera ställen. En första inspektion tyder på att skadorna inte är allvarliga.

2008-10-14

Medan Hubbleteleskopet håller på att återaktiveras och Atlantis förberedds inför sin återfärd till monteringshallen har uppskjutningsdatumet för STS-125 flyttas fram till den 17 februari. Anledningen är för att passa in uppdraget bättre i uppskjutningsmanifestet för rymdfärjorna. Justeringen av uppskjutningsdatumet ger även högre flexibilitet i förberedelsearbetet.

När det gäller Atlantis återfärd till monteringshallen ligger den 20 oktober fortfarande kvar som aktuellt förflyttningsdatum. I skrivande stund pågår det sista arbetet med nyttolasten inför dess återfärd från startplattan. I slutet av förra veckan lyftes nyttolasten ut ur Atlantis och transportcontainern har körs fram till startplattan. Om bara vädret visar sig från sin bästa sida kommer nyttolasten förflyttas från startplattan under onsdagen.

2008-10-09

En syn som inte förekommer varje dag, två rymdfärjor ute på startområde 39 samtidigt. I förgrunden syns Atlantis.
En syn som inte förekommer varje dag, två rymdfärjor ute på startområde 39 samtidigt. I förgrunden syns Atlantis.
Foto: NASA.

NASA arbetar i dagsläget för fullt med att pyssla ihop hur uppskjutningsmanifestet för rymdfärjorna ska se ut. Det som är klart är att Endeavour STS-126 lyfter i mitten av november. I sin tur innebär detta att Discovery måste kunna lyfta omkring den 8 februari på ett eventuellt räddningsuppdrag. I dagsläget ser det även ut som att Discovery även kommer vara räddningsuppdragsfärja (LON-401) för Atlantis STS-125. Detta förutsatt att Atlantis lyfter i februari. Om STS-125s uppdrag genomförs i februari och allt går som planerat kommer Discovery genomföra sitt planerade uppdrag, STS-119, i slutet av mars eller i början av april. Om Discovery måste utföra LON-401 kommer hon lyfta inom tio dagar, helst tre, efter uppskjutningen av STS-125.

När det gäller STS-125 har nyttolasten lasts ur Atlantis och befinner sig nu i det rum i servicetornet som går under namnet Payload Changeout Room (PCR). Urlastningen av nyttolasten skedde utan problem och efter att lasten lyfts över till transportcontainern kommer den köras tillbaka till en av NASAs lagerbyggnader. När nyttolasten är ur vägen kan teknikerna börja koncentrera sig fullt på nästa uppgift - att förbereda inför Atlantis flytt till monteringshallen. Enligt gällande planering kommer förflyttningen av Atlantis ske den 20 oktober.

Gällande uppskjutningen är den 12 februari satt som tidigaste uppskjutningsdatum. I dagsläget ser det även ut som att alla inblandade parter kommer hinna klart med sina respektive aktiviteter till dess. Med den 12 februari som måluppskjutningsdatum kommer utrullningen av Atlantis ske i början av januari. Det är dock ännu förtidigt att helt utesluta ännu en försening av uppskjutningen.

2008-10-02

Transportcontainern på väg till startplattan den 20 september i år.
Transportcontainern på väg till startplattan den 20 september i år.
Foto: NASA.

Efter måndagens beslut att flytta fram uppskjutningen av STS-125 börjar NASA nu forma en plan över hur rymdfärjeprogrammet ska gå vidare. På det mer praktiska planet ligger borttagandet av nyttolasten från Atlantis lastutrymme. Denna manöver, som beräknas ta flera dagar, kommer påbörjas under veckoslutet. Nyttolasten, som består av de instrument och annan utrustning som ska levereras till Hubbleteleskopet, kommer lastas över till den speciella transportcontainer som NASA använder för transport av nyttolast till och från startplattan. Containern kommer sedan köras till en av NASAs hangarer där nyttolasten kommer få tillbringa tiden fram till nästa uppskjutningsförsök.

När det gäller "stacken", som består av Atlantis, startraketerna och den externa bränsletanken, kommer den köras tillbaka till monteringshallen den 20 oktober. Datumet kan dock komma att ändras några dagar framåt eller bakåt. Främst genomförs förflyttningen för att lämna startplatta 39A fri för Endeavour och dess nästa uppdrag STS-126. En annan orsak till förflyttningen är att NASA inte vill ha en rymdfärja stående i onödan ute på startplattan där den utsätts för naturens nycker. Tidpunkten för när Atlantis lämnar startplatta 39A har en avgörande faktor på när Endeavour kan genomföra den ovanliga resan från startplatta 39B till startplatta 39A. Planen är att Endeavour kommer köras över till startplatta 39A någon eller några dagar efter att Atlantis lämnat den samma. Detta för att möjliggöra en uppskjutning i mitten av november.

Hur förseningen av STS-125s uppskjutning påverkar kommande rymdfärjeuppskjutningar är i dagsläget oklart men det finns en risk att flera uppdrag, däribland STS-128 med Christer Fuglesang, kommer försenas med flera månader.

När det gäller Hubbleteleskopet arbetar tekniker för fullt med att koppla över alla teleskopets system till "B-sidan".

2008-09-30

Till vänster syns dörren med SI C&DH. Till höger syns bås 10.
Till vänster syns dörren med SI C&DH. Till höger syns bås 10.
Foto: NASA.

Vid presskonferensen på måndagseftermiddagen, lokal tid, meddelade NASA officiellt att Atlantis STS-125s uppdrag till Hubbleteleskopet är framflyttat. Det är fortfarande för tidigt att säga hur lång förseningen blir men allt pekar mot en uppskjutning tidigaste i mitten av februari. Orsaken till förseningen är att en av Hubbleteleskopets huvudenheter har slutat fungera. Enheten det gäller är sida A av Science Instrument Control and Data Handling Unit (SI C&DH). Enheten är den huvudkomponent som driftar teleskopets vetenskapliga instrument. Bland uppgifterna ingår att samordna de olika instrumentet ombord, spela in data från instrumenten samt sända vetenskapliga och tekniska data till markkontrollen på jorden. Varför enheten har slutat fungera är i dagsläget okänt, dock står det klart att det inte går att reparera den utan att enheten måste bytas ut.

Då det är sida A som slutat fungera betyder att reservsystemet, sida B, finns kvar att koppla över till. Problemet med SI C&DH sida B är att den inte varit i drift under tiden Hubble befunnit sig i rymden. Senaste gången sida B testades var innan uppskjutningen på sent 1980-tal alternativt tidigt 1990-tal. Med andra ord är det osäkert om sida B kommer gå igång planenligt. Även om uppstarten senare denna vecka/tidigt nästa vecka skulle gå planenligt löser det bara den akuta situationen. Detta då Hubble skulle stå utan ett reservsystem gällande SI C&DH. Innan uppstarten av sida B vill teknikerna utföra provöverkopplingar/probuppstarter på den Hubblereplika som finns på jorden. Anledningen är att flera andra av teleskopets huvudsystem måste kopplas över till B-sidan. Under överkopplingen till sida B kommer Hubble vara i "safe mode".

Tur i oturen är att NASA har en färdig SI C&DH som står redo att levereras till Hubble. NASA har även beslutat att skicka upp den SI C&DH som finns i reserv nere på marken. Innan den kan skickas upp måste den dock testas grundligt för att klargöra att det inte finns några problem med den. Testningen och det faktum att delar av STS-125s uppdrag måste planeras om gör att förseningen drar ut på tiden.

Gällande demonteringen av den gamla enheten och installationen av den nya enheten anses manövern vara en relativt lätt. Detta då SI C&DHen sitter på dörren på bås 10. Det är samma bås som gyroskopen sitter i vilket gör att besättningen har erfarenhet av den delen av Hubble. Total tidsåtgång för utbytet beräknas till omkring två timmar och troligtvis kommer det kunna frigöras tid under rymdpromenad 5 utan att andra arbetsuppgifter blir alltför lidande. Då sida A och B sitter ihop i samma enhet kommer båda sidorna bytas ut. Vikten på SI C&DH är ungefär 15 kilo.

Då STS-125 är ett fristående uppdrag kommer påverkan på kommande ISS-uppdrag vara minimal. När det gäller STS-126 kommer Endeavour med största sannolikhet lyfta som planerat i mitten av november. Hur nästa års uppdrag kommer påverkas är lite mer osäkert då det beror på när STS-125 lyfter. Det finns dock inget som hindrar att flera rymdfärjeuppdrag till ISS lyfter innan STS-125 lyfter. Ett beslut angående STS-126 kommer tas senast nästa fredag. Större påverkan kan förseningen ha på Constellationprogrammet då en del av hårdvaran som används inom rymdfärjeprogrammet, bland annat startplatta B och en av de mobila transportvagnarna, behövs tas över av Constellationprogrammet för ombyggnad för att passa Aresraketerna.

Om uppskjutningen av STS-125 drar ut på tiden kommer Atlantis köras tillbaka till monteringshallen då NASA inte vill ha en rymdfärja stående ute på startplattan för länge.

Kostnaden för Hubbleprogrammet på grund av förseningen är ungefär 65 miljoner kronor i månaden. För rymdfärjeprogrammet är kostnadsökningen på grund av förseningen minimal.

2008-09-29 | 20:40

Enligt officiella uppgifter från NASA är en försening av Atlantis STS-125s uppdrag att vänta. Ännu har inga offentliga NASA-uppgifter på hur stor förseningen är kommit men det troliga är att uppskjutningen inte kommer ske förrän tidigaste i februari nästa år.

Mer information efter nattens presskonferens eller när nya uppgifter blir tillgängliga.

2008-09-29 | 19:00

I slutet av förra veckan uppstod ett allvarligt problem ombord på Hubbleteleskopet. Problemet består i att "sida A" av teleskopets kontrollsystem har lagt av. I klartext betyder detta att Hubble inte kan sända några vetenskapliga data till jorden eller utföra något vetenskapligt arbete. Det finns dock ett reservsystem, "sida B", som Hubbleteamet planerar att byta över till i slutet av veckan. Reservsystemet har dock aldrig testas i rymden och det är osäkert om det kommer fungera. Även om reservsystemet kommer gå igång planenligt kvarstår problemet i sådana fall att det inte finns något reservsystem för reservsystemet. NASA har dock en färdig kontrollenhet på marken som skulle kunna skickas upp och ersätta huvudsystemet. Denna kontrollenhet måste dockas genomgå tester innan en eventuell uppskjutning. STS-125s besättningen kommer även behöva träna på installationen av kontrollenheten.

Om NASA beslutar att skicka upp denna kontrollenhet med STS-125, vilket är troligt, kommer Atlantis uppskjutning försenas kraftigt. En första analys gör gällande att STS-125 i sådana fall inte kommer lyfta förrän tidigaste i mitten av februari nästa år. Vad som händer med STS-126 i en sådant läge är osäkert. En plan är att skicka upp STS-126 som planerat i november och låta Discovery (STS-119) fungera som räddningsuppdrag för STS-125.

Mer information kommer under måndagskvällen. I skrivande stund har NASA en inplanerad presskonferens klockan 00:00, svensk tid. Presskonferensen kommer kunnas lyssnas live på här >>>

2008-09-24

Gregory C. Johnson och Andrew Feuste i en av de korgar som används ifall starttornet skulle behövas utrymmas snabbt.
Gregory C. Johnson och Andrew Feuste i en av de korgar som används ifall starttornet skulle behövas utrymmas snabbt.
Foto: NASA.

Under onsdagseftermiddagen, svensk tid, avslutade besättningen den tre dagar långa Terminal Countdown Demonstration Test (TCDT). Under de tre dagar som besättningen tillbringat på Kennedy Space Center har alla sju astronauter bland annat deltagit i räddningsövningar, tittat på hårdvara och deltagit i olika möten med tekniker och annan personal på Kennedy. Det hela avslutades med den nedräkningssimulering som utförs inför varje rymdfärjeuppskjutning. Under simuleringen genomförs alla steg som sker under en riktig uppskjutning. Det enda som inte sker är själva uppskjutningen.

Förutom simuleringen har besättningen även övat på att utrymma starttornet och köra den militärtransportvagn som kommer användas ifall besättningen behöver lämna startplattan snabbt. Befälhavare Scott Altman och pilot Greg Johnson har även övat på landningar i det specialbyggda flygplan som NASA har. Flygplanet är omgjort för att invändigt likna rymdfärjorna och även bete sig som rymdfärjorna gör under inflygning och landning.

När det gäller uppskjutningsdatumet har det flyttas fram till den 15 oktober. Ny starttid är 04:19, svensk tid. Orsakerna till förseningen är dels orkanen Ike som fick till följd att Johnson Space Center var stängt en vecka, dels den försenade leveransen av nyttolasten till startplattan. Främst är det besättningens önskemål om mer tid till träning som ligger bakom beslutet. Själva beslutet togs under onsdagen på det två dagar långa Flight Readiness Review på rymdfärjeprogramsnivå. Mötet, som inbegriper ansvariga inom rymdfärjeprogrammet, avslutas under torsdagen.

Uppskjutningsförseningen för STS-125 påverkar även uppskjutningen för Endeavour STS-126.

När det gäller den tekniska delen av förberedelserna finns det i dagsläget inget som skulle kunna hindra en uppskjutning av Atlantis den 15 oktober.

2008-09-22

Lastcontainern i väntan på att hissas upp´
Lastcontainern i väntan på att hissas upp.
Foto: NASA.

Besättningen efter ankomst till Kennedy. Frän vänster Megan McArthur, pilot Gregory C. Johnson, mission specialist Mike Massimino, Scott Altman, Andrew Feustel, John Grunsfeld och Michael Good
Besättningen efter ankomst till Kennedy. Frän vänster Megan McArthur, pilot Gregory C. Johnson, mission specialist Mike Massimino, Scott Altman, Andrew Feustel, John Grunsfeld och Michael Good.
Foto: NASA.

Sent på söndagskvällen, svensk tid, anlände den sju personer starka besättningen till Kennedy Space Center för STS-125s Terminal Countdown Demonstration Test (TCDT). Övningen pågår mellan den 22 och 24 september och höjdpunkten är nedräkningssimulering där besättningen går igenom hela nedräkningsfasen enda tills nedräkningen avbryts några sekunder innan "uppskjutning". Besättningen utrymmer sedan rymdfärjan och starttornet. Nedräkningssimuleringen är planerad att avslutas vid femtiden, svensk tid, på onsdagen.

Förutom nedräkningssimuleringen kommer besättningen även få tillfälle att titta på delar av den hårdvara som ska upp till Hubbleteleskopet samt ha en sista genomgång med tekniker och annan personal på Kennedy Space Center.

Besättningen anlände i fem stycken flygplan av typ T-38 från sin hemmabas på Johnson Space Center. Flygningen genomfördes utan problem och besättningen anlände till Kennedy Space Center vid klockan 23:45, svensk tid, på söndagskvällen.

Medan besättningen har anlänt till Kennedy Space Center ser det ut som uppskjutningsdatumet kan kommas flyttas fram en eller två dagar. Anledningen är problem med att lyfta upp den lastcontainer som innehåller hårdvaran som ska tas upp i Atlantis lastutrymme. Containern kördes ut till startplattan i lördags men när det vara dags att lyfta upp den i starttornet för att kunna flytta över innehållet till rymdfärjan tog det stopp. Anledningen var att teflonöverdraget på de "skor" som ska glida på ett par skenor lossade och gjorde att containern körde fast. Trots upprepade försök lyckades inte upphissningen. Nya försök gjordes över söndagen men utan framgång.

Efter flera möten om hur NASA skulle gå vidare genomfördes ett lyckat försök att hissa upp containern klockan 07:00, svensk tid, på måndagen. Innan upphissningen skedde utförde tekniker en tillfällig reparation av "skorna".

En trolig orsak till incidenten är att "skorna" fått ett nytt teflonöverdrag och av okänd anledning har ett för tjockt lager lagts på.

Även om containern skulle kunna lyftas upp under måndagen är förseningen ett faktum. Sedan tidigare är ett möte inplanerat under måndagen där ett beslut om en eventuell framflyttning av uppskjutningen ska tas. En framflyttning av uppskjutningen kommer även påverka Endeavour STS-126.

2008-09-18

NASA har rapporterat att det finns en risk att uppskjutningen av Atlantis STS-125 kan försenas. Anledningen är en incident som gjorde att isolering lossade och en del av denna spred sig in i områden där den inte för vara. Isoleringen kom från dem nya batterier som kommer installeras ombord på Hubbleteleskopet.

Uppstädningsarbetet av utrustning och dylikt beräknas ta minst 24 timmar. Om uppstädningsarbetet tar längre tid, det pratas bland annat om 48 timmar, kommer uppskjutningen att försenas med motsvarande tid. Detta då leveransen till startplattan av utrustningen som ska in i Atlantis lastutrymme kommer försenas.

I övrigt fortlöper arbete inför Atlantis STS-125 s uppskjutning planenligt och utan större problem.

2008-09-07

I fredags togs det officiella beslutet att flytta fram Atlantis STS-125s uppskjutningsdatum till den 10 oktober. Klockslaget för uppskjutningen är satt till 06:33, svensk tid, på fredagsmorgonen. Landningen är planerad till klockan 03:00, svensk tid, måndagen den 20 oktober. Anledningen till förändringen är att NASA vill ha igen de dagar som gick förlorade när arbetet på Kennedy Space Center låg nere under orkanen Gustavs framfart i slutet av augusti.

När det gäller besättningens "terminal countdown demonstration test" (TCDT) kommer denna ske mellan den 22 och 24 september. Under dessa dagar kommer besättningen, förutom att ha chans att ta en titt på den hårdvara som ska med, utföra en nedräkningssimulering och evakuering av rymdfärjan. Som planerna ser ut i dagsläget kommer besättningen anlända till Kennedy Space Center omkring klockan 01:00, svensk tid, den 22 september. När alla besättningsmedlemmar har landat kommer det hållas en kort presskonferens som kommer sändas direkt på NASA TV. Även besättningens ankomst till Kennedy Space Center kommer sändas direkt.

En andra presskonferens kommer hållas ute på startplattan klockan 14:30, svensk tid, den 23 september och sänds även den direkt på NASA TV. Nedräkningssimuleringen kommer ske den 24 september med start vid klockan 14:00, svensk tid.

Uppdaterad information om rymdpromenaderna och den hårdvaran som ska installeras/repareras >>>

2008-09-04

Atlantis på väg mot startplattan
Atlantis på väg mot startplattan.
Foto: NASA.

Efter flera förseningar beroende på tekniska problem och vädret genomförde Atlantis till slut den 5,5 kilometer långa resan från monteringshallen till startplatta 39A. Resan, som påbörjades klockan 15:19 svensk tid, genomfördes utan problem och strax efter klockan tio, svensk tid, på torsdagskvällen var Atlantis framme vid startplatta 39A. Vädret över Kennedyområdet visade sig från sin bättre sida under hela förflyttningen.

Även nu när Atlantis står säkert på startplattan kan det bli aktuellt med en tillbakaflyttning till monteringshallen ifall en storm på över 30 sekundmeter drar in över Kennedy Space Center. Risken är högst realistisk med tanke på att årets orkansäsong hittills har bjudit på många kraftiga stormar och orkaner. Förhoppningsvis klarar sig Kennedy Space Center från fler orkaner i år så STS-125 och STS-126 kan skickas iväg planenligt.

Gällande stormen Hanna kommer den enligt de senaste väderprognoserna att passera på betryggande avstånd från Kennedy Space Center. Nästa storm på ingående, Ike, kan fortfarande utgöra ett hot mot Kennedy och Atlantis. Mer information om dess bana kommer metrologerna kunna presentera inom de närmaste dagarna.

Atlantis framme på startplatta 39A, transportvagnen (till höger) ses lämna startplattan.
Atlantis framme på startplatta 39A, transportvagnen (till höger) ses lämna startplattan.
Foto: NASA TV.

Nästa stora milstolpe innan uppskjutningen sker den 19 september då det är meningen att den last som kommer finnas i rymdfärjans lastutrymme ska anlända till startplattan. Att lasten anländer senast omkring den 19 september är viktigt ur uppskjutningssynpunkt. Detta då det behövs ett antal dagar för att förberedda och montera allt som ska få plats i lastutrymmet. Med andra ord är det inte bara Atlantis ankomst till startplattan som är viktig när det gäller uppskjutningsdatumet.

Att lasten anländer till startplattan efter rymdfärjan är ovanligt och beror på att Atlantis anlände till startplattan tidigare än normalt. Detta i sin tur beror på att Endeavour måste anlända till startplatta 39B innan Atlantis lyfter. Allt för att kunna lyfta inom några få dagar och undsätta Atlantis besättning ifall det skulle behövas.

Det är fortfarande högst sannolikt att uppskjutningsdatumet kommer flyttas fram några dagar i tiden. Som det ser ut i dagsläget är den 10 eller 11 oktober troligt som tidigaste uppskjutningsdatum för Atlantis STS-125

2008-09-03

Discovery på väg mot startplattan i januari i år
Discovery på väg mot startplattan i januari i år.
Foto: NASA TV.

Asvariga för STS-125 har beslutat att torsdagens försök att förflytta Atlantis från monteringshallen till startplattan kommer ske klockan 16:00, svensk tid. Det är dock fortfarande osäkert ifall vädret kommer tillåta det hela men förhoppningsvis kommer Atlantis vara framme på startplattan sent på torsdagskvällen, svensk tid.

Om det inte är möjligt att genomföra förflyttningen till startplattan klockan 16:00 finns det möjlighet att flytta fram tidpunkten några timmar eller dagar. Ett slutgiltigt beslut kommer tas under torsdagsmorgonen/förmiddagen, svensk tid.

Resan från monteringshallen till startplatta 39A tar ungefär sex timmar och avståndet är 5,5 kilometer.

2008-09-02

I skrivande stund är tidigaste möjliga utrullning av Atlantis satt till klockan 06:01, svensk tid, på torsdag. Orsaken är, som Astrowebb skrev om tidigare idag, stormen Hanna. En storm som kan kommer växa till sig och bli en orkan inom dem närmaste dagarna. Det är fortfarande osäkert hur Kennedy Space Center kommer påverkas av Hanna men ansvariga för STS-125 har beslutat att det är bäst att vänta och se hur Hanna utvecklas än chansa och rulla ut Atlantis till startplattan.

Även om torsdagen är satt som utrullningsdatum i dagsläget är det inte osannolik att utrullningen kan bli försenad ett par dagar till. Om det vill sig riktigt illa kan utrullningen dröja enda till början av nästa vecka. Om utrullningen sker senast lördag finns det en praktisk möjlighet att uppskjutningen kan ske den 8 oktober. Detta förutsätter dock att inget oplanerat händer mellan utrullningen och uppskjutningen. Med andra ord är den 10 eller 11 oktober fortfarande det mest troliga uppskjutningsdatumet. Troligaste tidigaste dag för utrullning till startplattan är lördag.

2008-09-02 | 07:00

Blixten slår ner på startplattan under förberedelserna inför STS-115.
Blixten slår ner på startplattan under förberedelserna inför STS-115.
Foto: NASA TV.

Tisdagens planerade utrullning av Atlantis till startplattan har blivit framflyttad minst 24 timmar. Anledningen är att ansvariga inom NASA vill ha med tid på sig att analysera och studera stormen Hanna. Som det ser ut i dagsläget kommer Hanna dra in över Florida under torsdagen eller fredagen det är dock fortfarande osäkert exakt vilken väg orkanen kommer ta. Om Hanna skulle gå direkt på Kennedy Space Center kan utrullningen bli försenad till nästa vecka. Även utan att Hanna får en direktträff kan utrullningen bli framflyttad till helgen.

För varje dag som utrullningen blir försenad flyttas uppskjutningen framåt. Förhoppningsvis kommer Atlantis kunna genomföras resan till startplattan inom några dagar vilket i sådana fall skulle innebära minimal påverkan på uppskjutningsdatumet. När det gäller Endeavour STS-126 måste personalen på Kennedy Space Center ha minst 33 dagar mellan STS-125 och STS-126 uppskjutning vilket i praktiken innebär att varje försening för STS-125 direkt påverkar STS.126.

Om det inte vore nog med stormen Hanna har NASA även koll på stormen Ike som håller på att bildas ute på Atlanten. Enligt den senaste prognosen kommer Ike utvecklas till en orkan och även om det inte ser ut som att Ike kommer gå direkt över Kennedy Space Center kan den komma att påverka arbetet. Prognoserna gällande Ike är i dagsläget högst osäkra vilket gör att de kan ändras kraftigt.

Om en orkan skulle dra in över Kennedyområdet medan en rymdfärjan står på startplattan är NASAs regler väldigt klara på när en rymdfärja ska rullas tillbaka till monteringshallen och det är om det riskerar att blåsa mer om än 30 m/s. Kennedys beredskapsarbete är satt att påbörjas 72 timmar innan en storm på minst 25,7 m/s kommer slå till.

2008-08-31

Efter stormen Fay och de senaste problemen med kontaktytan mellan Atlantis och den externa bränsletanken ser det ut som att uppskjutningen av Atlantis STS-125 kommer bli framflyttad. Som planering ser ut i dagsläget kommer Atlantis lyfta tidigaste den 10 eller 11 oktober. Detta gör att NASA får in de extra dagar i förberedelsearbetet som är bra att ha ifall något oplanerat sker. En försening av uppskjutningen av STS-125 innebär även att Endeavour STS-126s uppskjutning i november försenas. I stort sett handlar det om att en dags försening för STS-125 ger en dags försening för STS-126. Ännu har inget officiellt beslut tagits om att flytta fram uppskjutningen men all tillgänglig information tyder på att så sker.

När det gäller utrullningen av Atlantis till startplatta 39A är den fortfarande planerad att ske klockan 06:01, svensk tid, på tisdag, förutsatt att vädret tillåter.

2008-08-28

Arbetet med att ta bort den guidepinne som fastnat på grund av att aluminium hade lossnat från Atlantis genomfördes utan problem. Det som återstår är att inspektera det aktuella området och utföra eventuellt repareringsarbete. När inspektionerna är klara kommer teknikerna att återansluta de ledningar som förbinder Atlantis och bränsletanken. Utöver det återstår även arbete med att montera och ansluta den pyrotekniska laddning som lossar bulten vid separationen mellan rymdfärjan och bränsletanken. Det är ännu inte bestämt ifall det behövs någon reparation av det område på Atlantis som aluminiumet kom ifrån. Ett beslut om detta kommer tas senast under helgen.

Klart är dock att utrullningen till startplattan kommer ske tidigaste på tisdagsmorgonen. Anledningen är dels att inspektionsarbetet drar ut på tiden samt att vädret över Kennedyområdet inte är det bästa för en utrullning. Även det faktum att Endeavour måste stå startklar på startplatta 39B när Atlantis lyfter gör att det inte finns någon anledning att köra ut Atlantis för tidigt. Resan från monteringshallen till startplatta 39A tar ungefär sex timmar och avståndet är 5,5 kilometer. Om allt går som planerat kommer Atlantis lämna monteringshallen klockan 06:01, svensk tid, på tisdag.

Förseningen av utrullningen gör att antalet dagar som kommer finnas att tillgå för oväntade problem är ner på noll. Detta är dock inget ovanligt och NASA har klarat av denna situation flera gånger innan.

2008-08-26

Under måndagens arbete med Atlantis stötte teknikerna på ett oväntat problem. Problemet uppstod under arbete med att koppla ihop bränsletanken och Atlantis vid en av de två kontaktpunkterna. Det är vid dessa kontaktpunkter som alla signal-, el och rörledningar mellan den externa bränsletanken och Atlantis. Bland annat går ledningarna för det flytande vätet vid dessa kontaktpunkter.

För att kunna koppla ihop ledningarna för det flytande vätet behövs några skyddslock från kopplingarna tas bort och när detta skulle göras upptäcktes att ett av dessa lock satt fast. Vid en närmare inspektion visade de sig att det var en liten bit aluminium som satt ivägen. Att ta bort aluminiumet ska med största sannolikhet inte vara något problem förutsatt att teknikerna kommer åt. Efter analyser och flera möten under tisdagen är planen att sära på kopplingarna på det aktuella stället tillräckligt mycket för att komma åt. Förhoppningsvis ska de knappa 20 centimeter, som NASA räknar med att det går att sära, vara tillräckligt för att komma åt att ta bort aluminiumet.

Under inspektionen av vad det var som orsakare det första problemet kom teknikerna även fram till varifrån aluminiumet kom. Aluminiumbiten, som bara är knappt en centimeter stor, kom från Atlantis undersida och har lossnat under arbetet med rymdfärjan. Då teknikerna vet varifrån aluminiumet kom ska det med största sannolikhet inte vara några problem att åtgärda Atlantis. När det gäller tidsåtgången hoppas NASA att arbetet med att åtgärda kopplingen inte ska ta mer än en dag.

2008-08-26 | 08:00

Atlantis på väg att förenas med den externa bränsletanken.
Atlantis på väg att förenas med den externa bränsletanken.
Foto: NASA.

Sedan Atlantis anlände till monteringshallen på lördagen, svensk tid, har arbetet med att montera henne på den externa bränsletanken fortlöpt som planerat. Arbetet med att lyfta Atlantis påbörjades på lördagen och efter en flera timmar lång process hängde rymdfärjan framför bränsletanken redo för monteringsprocessen. Först och främst fästs Atlantis vid bränsletanken med de explosiva bultarna.

Det som återstår är att koppla ihop Atlantis och bränsletanken elektroniskt och mekaniskt samt att kontrollera att sitter som det ska.

Om allt går som planerat kommer Atlantis genomföra den 5,5 kilometer långa resan till startplatta 39A på lördag med start klockan 06:01, svensk tid. Om inga hinder uppstår på vägen kommer resan ta ungefär sex timmar. NASA TV kommer sända direkt från klockan 12:30, svensk tid, och hela resan kommer kunna ses på NASA TV Video File.

2008-08-23

Vid klockan 04:00, svensk tid, på lördagsmorgonen började Atlantis den 20 minuter långa färden från sin hangar till monteringshallen. Förflyttningen var från början tänkt att ske i måndags men på grund av den tropiska stormen Fay blev överflyttningen försenad. Förflyttningen skedde utan problem och Atlantis befinner sig nu inne i monteringshallen. I monteringshallen kommer Atlantis fästas vid den externa bränsletanken. Om allt går som planerat kommer Atlantis köras till startplattan i slutet på nästa vecka.

På grund av stormen Fay har Atlantis i dagsläget endast fyra extradagar kvar för att handha eventuella oplanerade problem. Detta är dock mer än normalt och med största sannolikhet kommer Atlantis lyfta som planerat. Det som är ett orosmoln är Endeavour STS-126. Detta då teknikerna ännu inte har kunnat fastställa vad som orsakare metalljudet när Endeavours externa bränsletank lyftes till vertikalt läge.

2008-08-21

d
Satellitfotografi över stormen Fay.
Foto: NOAA.

Stormen Fay vill inte släppa sitt grepp om Kennedy Space Center och på torsdagsförmiddagen, lokal tid, stod det klart att centret inte skulle kunna öppna som planerat klockan 10:00, lokal tid. Anledningen var att Fay rör sig betydligt långsammare än förutspått. Som det ser ut i skrivande stund kommer Kennedy Space Center öppna tidigaste på torsdagskvällen, lokal tid. Någon exakt tid är inte sagt utan de anställda som berörs kommer ringas in när Fay dragit förbi.

Även om Kennedy Space Center kan öppna på torsdagskvällen kommer de flesta anställda inte att återvända förrän på fredagsmorgonen, lokal tid.

Den grupp på ungefär 200 personer som befunnit sig på Kennedy Space Center under hela stormen har rapporterat att Fay endast ställt till med mindre skador. Förutom omkullblåsta träd och vattensamlingar har en del byggnader fått mindre skador. Bland annat har ett fåtal ytterpaneler på monteringshallen (VAB) blåst ner. När det gäller rymdfärjorna och annan rymdhårdvara ska dessa ha klarat sig oskadda.

2008-08-20/21

På onsdagen stod det klart att den tropiska stormen Fay skulle slå till mot Kennedy Space Center med full styrka. Detta fick ansvariga inom NASA att förlänga den, från början, 24 timmar långa evakueringen av rymdcentret.

Evakueringen av Kennedy Space Center skedde vid middagstid, lokal tid, på tisdagen och av centrets totalt 15 000 anställda stannade endast 200 personer kvar. Denna grupp har till uppgift att hålla koll på stormen och dess eventuella påverkan på byggnader och annat. Hittills finns inga rapporter om några allvarliga skador på Kennedy Space Center till följd av Fay förutom högt vattenstånd på visa ställen.

I skrivande stund har NASA meddelat att Kennedy Space Center kommer öppna klockan 16:00, svensk tid, för "väsentlig personal". När all personal kan återvända till Kennedy Space Center är ännu inte klart. Anledningen till att evakueringen drar ut på tiden är att Fay rör sig långsammare än beräknat.

När det gäller Atlantis är det i skrivande stund högst inte klart när hon kan köras över till monteringshallen men troligtvis kan det ske tidigaste på fredag. Mer troligt är dock att det sker under helgen.

2008-08-18

Måndagens förflyttning av Atlantis från hennes flyghangar till monteringshallen blev sent på söndagskvällen, lokal tid, inställd. Anledningen är den tropiska stormen Fay som kommer dra in över Florida senare i veckan. Stommen, som redan har drabbat bland annat Haiti och Kuba, har hittills krävt över femtio människoliv. Det var inte i första hand huvudstormen som fick NASA att ta beslutet om att flytta fram förflyttningen utom de åskväder som kommer innan huvudstormen anländer. NASA var inte heller skärskilt entusiastiska över tanken på att Atlantis kunde bli hängande i kranen inne i monteringshallen samtidigt som en tropisk storm drog förbi. USAs orkancentrum varnar även för att det varma vattnet mellan Kuba och Florida Keys kan få Fay att växa i styrka och utvecklas till en orkan.

När överrullningen av Atlantis kommer ske är i dagsläget inte klart med troligtvis kommer det inte ske förrän på torsdagsmorgonen, lokal tid. Stormen Fay väntas nå in över Kennedyområdet sent på tisdagen eller tidigt på onsdagen. En försening av överrullningen på några dagar ska inte påverka uppskjutningen då det finns totalt 11 extradagar, som kan användas för oväntade händelser, inbyggd i förberedelsearbetet. Förflyttningen av Atlantis från monteringshallen till startplattan kommer ske sex till sju dagar efter att Atlantis anlänt till monteringshallen.

När det gäller Atlantis har problemen med de främre landningsställsluckorna åtgärdas och utgör inte längre något hinder för uppskjutningen. Det finns inte heller några andra kända tekniska problem med Atlantis i skrivande stund som kan påverka en uppskjutning.

2008-08-14

Hubbleteleskopet väntar på service.
Hubbleteleskopet väntar på service.
Foto: NASA.

Under torsdagen genomförde NASA Program Requirements Control Board (PRCB) gällande Atlantis och dess flygning till Hubbleteleskop. Bland frågorna som var uppe var ifall uppskjutningen skulle tidigareläggas eller ej. Skälet till att diskussionen varit uppe är att NASA vill ha längsta möjliga uppskjutningsfönster för Endeavour STS-126. Datumet som varit uppe för diskussion är den 5 oktober men under dagens möte beslutades att inte tidigarelägga uppskjutningen. Det definitiva beslutet kommer dock inte tas förrän i slutet av september.

Anledningen till att uppskjutningen inte tidigarelades var att NASA ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för bland annat besättningen att förberedda sig ifall uppskjutningen skulle tidigareläggas. Det är även bra att ha mesta möjliga extradagar ifall något oväntat skulle ske. Något oväntat har även skett då de främre landningsställsluckorna inte kunde stängas ordentligt vid ett test tidigare i veckan. Trots upprepare försök att stänga luckorna saknades några centimeter för en nå fullständig stängning av luckorna. Enligt NASAspaceflight.com ska orsaken vara att trycket i hydrauliksystemet, som öppnar och stänger luckorna, inte är tillräckligt högt. Troligtvis ska det hela inte påverka tidsplanen negativt då en reparation eller utbyte inte ska ta någon längre tid.

I övrigt fortlöper förberedelsearbetet planenligt och på måndag kommer Atlantis rullas över till monteringshallen där den externa bränsletanken och startraketerna väntar. Om monteringsarbetet går planenligt kommer resan till startplatta 39B ske den 26 augusti strax efter midnatt, lokal tid.

Reparationsarbetet av startplatta 39A
När det gäller reparationsarbetet av startplatta 39A blev detta i stort sätt klart förra veckan. Det enda som återstår är en del besiktningsanmärkningar som med största sannolikhet kommer bli klara denna eller nästa vecka.

2008-08-05

Reparationsarbetet pågår för fullt
Reparationsarbetet pågår för fullt.
Foto: NASA.

Under söndagen nåddes ännu en milstolpe i förberedelsearbete inför Atlantis uppskjutning då den externa bränsletanken (tank nummer 127) hissades ner mellan de två startraketerna. Manövern genomfördes efter att arbetare varit tvungna att bland annat byta ut en trasig ventil på bränsletanken. Arbete har inneburit att en del av isolering på tanken har tagits bort för att komma åt den aktuella ventilen. Personalen på Kennedy Space Center har även fått reparera några mindre skador på isoleringen. Allt detta arbete har genomförts planenligt och kommer inte påverka uppskjutningsdatumet något.

Nästa steg i processen är att fästa den externa bränsletanken vid de två startraketerna med hjälp av specialtillverkade explosiva bultar. När detta arbete är klart och kontrollerat kommer Atlantis rullas över från sin hangar till monteringshallen. Om allt går som planerat kommer detta ske den 18 augusti. Efter detta väntar ungefär en vecka av arbete, då Atlantis bland annat monteras på bränsletanken, innan det är dags för resan till startplattan.

Arbetet med att reparera startplatta 39A fortlöper som planerat och arbetet är i skrivande stund inne i sin slutfas. Om allt går som planerat kommer arbetet med att spruta värmebeständig betong på de skadade områdena vara klart i mitten av denna vecka.

När det gäller de sju astronauterna har de fått lämna Johanson Space Center några dagar då NASA har beslutat att utrymma centret på grund av en hotande orkan.

2008-07-16

Bränsletank 127 anländer till monteringshallen
Bränsletank 127 anländer till monteringshallen.
Foto: NASA.

Vid sjutiden, svensk tid, på tisdagskvällen anlände Atlantis externa bränsletank, tank nummer 127, till Kennedy Space Center. Resan påbörjades förra veckan vid fabriken i New Oralens och genomfördes som brukligt sjövägen. Resan gick planenligt och några timmar efter att tanken anlänt till Kennedy Space Center förflyttades den till monteringshallen (VAB). Väl framme i monteringshallen lyftes tanken upp i vertikalt läge. Detta gjordes för att möjliggöra för personalen att montera de två startrakterna på bränsletanken. Detta arbete kommer att ske under den närmaste tiden. Samtidigt kommer även det sista arbetet med tanken att ske.

När startraketerna är monterade vid den externa bränsletanken och alla tester är utförda till belåtenhet kommer nästa steg i monteringsprocessen att ske. I detta steg kommer Atlantis rullas över från dess hangar till monteringshallen för att monteras på bränsletanken. Om allt går planenligt kommer Atlantis anlända till monteringshallen i slutet av augusti eller början av september. I monteringshallen kommer Atlantis tillbringa ungefär en vecka innan det är dags för resan till startplatta 39A.

I och med att bränsletank nummer 127 har anlänt till Kennedy Space Center kommer uppskjutningen av Atlantis STS-125 ett steg närmare. Det är dock inte bara leveransen av tank 127 som är viktig utan även tank 129, som ska användas av Endeavour, måste anlända till Kennedy Space Center i god tid innan uppskjutningen. Som Astrowebb skrivit om tidigare kan det bli tajt för fabriken som tillverkar bränsletankarna att få iväg tank 129 i tid, trots att personalen arbetar i treskift.  

2008-07-05

En av Atlantis huvudmotorer levereras till Atlantis hangar.
En av Atlantis huvudmotorer levereras till Atlantis hangar.
Foto: NASA.

Medan de de flesta amerikaner är långlediga för att fira USAs nationaldag arbetar personalen på Michoud Assembly Facility (MAF) tredubbla skift för att få klart bränsletankarna i tid för leveransen till Kennedy Space Center. När det gäller bränsletank (ET) 127 (STS-125) såg det ett tag ut som att den skulle kunna lämna MAF den 6 juli alternativt den 8 juli. Dock har arbetet med tanken dragit ut på tiden och ett nytt klar för leveransdatum har satts till den 11 juli. Som det ser ut i skrivande stund kommer det bli tajt för personalen att bli klara till den 11 juli vilket gör att det är mycket möjligt att leveransdatumet kommer flyttas framåt något.

När det gäller ET-129 (STS-126) kommer även leveransdatumet för denna bränsletank att flyttas framåt några dagar. Tanken var att ET-129 skulle vara klar för skeppning till Kennedy Space Center den 2 augusti. I dagsläget siktar MAF på att vara klar till den 5 augusti, även detta datum är dock under press och det är inte helt osannolikt att skeppningsdatumet kommer flyttas fram några dagar. I slutändan betyder förseningarna i leveranserna av bränsletankarna att det inte finns någon möjlighet att tidigarelägga uppskjutningen för STS-125. Även det nuvarande uppskjutningsdatumet den 8 oktober är under press och kan komma att flyttas framåt beroende på när ET-129 anländer till Kennedy Space Center.

När det gäller Atlantis och Endeavour fortlöper förberedelsearbetet utan större problem. En detalj som sticker ut från det normala är att delar på alla de APUs (Auxilary Power Unit) som finns ombord på alla tre rymdfärjor kommer bytas ut. Detta då det under de senaste flygningarna har uppstått läckor i en eller flera APUs. Totalt finns det tre stycken APUs per rymdfärja. Arbetet ska inte påverka uppskjutningsdatumet för STS-125.

2008-06-30

En tekniker arbetar med Atlantis huvudmotorer.
En tekniker arbetar med Atlantis huvudmotorer.
Foto: NASA.

Arbetet inför Atlantis uppdrag i oktober fortlöper utan större problem. Gällande rymdfärjan sker arbete bland annat med huvudmotorerna, landningsställen och lastrumsdörrarna. I monteringshallen har de två startraketerna monteras ihop och förberetts inför ankomsten av de två externa bränsletankarna. Om allt går som planerat kommer STS-125s och STS-126s externa bränsletankar anlända till Kennedy Space Center i början av juli. Anledningen till att de kommer anlända ungefär samtidigt är att Endeavour STS-126 måste stå startklar när Atlantis lyfter ifall ett räddningsuppdrag skulle behövas.

Om allt går som planerat kommer Atlantis att förflyttas från den hangar som hon befinner sig i nu till monteringshallen den 24 augusti. Samma sak kommer ske med Atlantis då de båda rymdfärjorna kommer monteras på varsin extern bränsletank samtidigt. Resan till startplatta 39A, för Atlantis, och startplatta 39B, Endeavour, kommer ske en vecka efter ankomsten till monteringshallen.

När det gäller uppskjutningen av STS-125 utreder NASA ifall det är möjligt att tidigarelägga uppskjutningen med 2 - 7 dagar. Anledningen till diskussionen är att arbetet med de två externa bränsletankarna har genomförts snabbare än beräknat. Ett beslut om en eventuell tidigareläggning kommer under sommaren. Senast ett rymdfärjeuppdrag blev tidigarelagt var i december 2006 och då var det Discovery STS-116 som blev tidigarelagt en vecka. Då handlade det om att NASA ville genomföra uppdraget innan jul- och nyårshelgen. Denna gång är det främsta orsaken att NASA vill ha mesta möjliga tid inför nästa uppdrag ifall något skulle ske med startplattan under uppskjutningen.

2008-04-06

Efter att personal på Michoud Assembly Facility (MAF), som tillverkar de externa bränsletankarna, utrett när de kommande leveranserna av bränsletankarna till Kennedy Space Center kan ske står det klart att Atlantis STS-125 blir försenad till oktober. Den största anledningen är att bränsletank nummer 129, som ska användas av Endeavour STS-126, inte kommer bli klar i tid inför en uppskjutning av STS-125 i augusti.

Anledningen till att bränsletank 129 måste vara klar i tid är att Endeavour kommer fungera som STS-125s räddningsuppdrag och stå redo att lyfta inom en vecka efter att STS-125 lyft. Detta då STS-125 inte kan använda rymdstationen som nödhamn då denna ligger på en annan höjd och vinkel än Hubbleteleskopet.

Det positiva i det hela är att förseningen ser ut att bara bli ungefär fem veckor istället för flera månader, som befarades från början.

Förseningen av STS-125 påverkar även Endeavour STS-126 och Discovery STS-119.

2008-03-31

Scott D. Altman under träning i en rymdfärjesimulator.
Scott Altman under träning i en rymdfärjesimulator.
Foto: NASA.

Enligt uppgifter som NASAspaceflight.com kommit över finns det en stor risk att Atlantis uppdrag till Hubbleteleskopet kommer flyttas fram till oktober. Anledningen är att Michoud Assembly Facility, som bygger rymdfärjans externa bränsletankar på uppdrag av NASA, inte kommer hinna leverera alla nödvändiga bränsletankar i tid. Atlantis STS-125 är extra känslig för detta då uppdraget kräver två startklara rymdfärjor vid tidpunkten för uppskjutningen. Logiken gör att två startklara rymdfärjor kräver två externa bränsletankar.

Orsaken till förseningen är att de aktuella bränsletankarna är de första som byggs helt från grunden efter att de nya regler som infördes efter Columbiahaveriet började användas. Enkelt uttryckt handlar det om att de nya metoder och moment som används i byggandet tar tid att lära sig. När det gällt de tidigare bränsletankarna som används efter Columbiahaveriet var dessa helt eller delvis färdigbyggda tankar som omarbetas och modifieras. Detta har krävt helt andra arbetsmetoder än de som krävs när bränsletankankarna byggs från grunden enligt de nya förutsättningarna.

En eventuell försening av STS-125 kommer även påverka Endeavour STS-126 och Discovery STS-119.

2007-12-09

STS-125
Atlantis STS-125s uppdragsemblem.
Foto: NASA.

Uppdragsemblemet inför det sista serviceuppdraget till Hubbleteleskopet nästa år har offentliggjorts. Emblemet är väldigt avskalat och visar Atlantis när denna lämnar Hubble och teleskopet fortsätter att blicka ut i Universum. Emblemet har tagits fram av besättningen i samarbete med bland annat NASAs Pr-avdelning.

När det gäller förberedelserna inför uppdraget fortlöper dessa enligt plan. Under det dryga år som besättningen har tränat tillsammans har de utfört ett antal rymdpromenadssimuleringar samt lärt sig Hubbleteleskopet utan och innan. De har även haft möjlighet att lära känna den utrustning som de ska installera ombord på Hubbleteleskopet.

Förutom besättningens träning arbetar personal runt om på NASA med att finslipa och fastställa de planer och procedurer som kommer användas ifall rymdfärjan skulle skadas allvarligt vid uppskjutningen. De försöker även få till en extra rymdpromenad på någon av de kommande flygningarna för att kunna utföra ett sista test av en ny reparationsteknik som är tänkt att användas under STS-125 i fall det blir nödvändigt. Denna teknik skulle ha testas på en flygning tidigare i år, men fick flyttas fram på obestämd tid då rymdpromenaden behövdes för arbete på rymdstationen istället. Problemen med styrbords roteringssegment ombord på ISS gör det inte enklare att klämma in rymdpromenaden på ett kommande uppdrag då alla extra rymdpromenader i första hand kommer användas till att inspektera och reparera styrbords roteringssegment.

2007-03-13

Orion fotograferad av Hubble.
Orion fotograferad av Hubble.
Foto: NASA.


Som väntat meddelade NASAs högsta chef, Mike Griffin, på tisdagen att NASA kommer genomföra det femte och sista serviceuppdraget till Hubbleteleskopet. Uppdraget går under beteckningen STS-125 och Hubbleserviceuppdrag nr. 4 (SM 4). Om allt går som planerat kommer uppdraget gå av stapeln under år 2008.

SM 4 skulle få början ha ägt rum under 2004, men efter Columbiahaveriet 2003 beslutade NASA att ställa in det hela då man inte ansåg uppdraget säkert med tanke på om skador på värmeskyddet skulle uppstå. Nu har man tänkt om de man med hjälp av sensorbommen har visat att man kan komma åt alla kritiska partier på rymdfärjan. För att höja säkerheten ytligare kommer man ha en uppskjutningsberedd rymdfärja som kommer att nå den strandsatta rymdfärjan inom 25 dagar. Detta kan eventuellt betyda att man kommer att ha en rymdfärja uppskjutnings beredd på den andra startplattformen när STS-125/SM 4 lyfter. Exakt hur förberedelserna inför ett eventuellt räddningsuppdrag kommer se ut kommer bestämmas under nästa år.

För att klara av att både byta ut hårdvara, installera nya instrument och reparera instrument kommer man att utföra fem rymdpromenader under fem dagar. Varje rymdpromenad beräknas att pågå i ungefär sex timmar och man kommer ha två rymdpromenadsbesättningar bestående av två personer vardera.

Totalt räknar man med att uppdraget kommer gå på 900 miljoner USD totalt och denna kostnad kommer fördelas på rymdfärjeprogrammet och vetenskapsprogrammet. Om reparationen går som planerat räknar man med att förlänga livslängden på Hubble med minst fem år till år 2013.

Tidigare serviceuppdrag till Hubble har varit STS-61 (1993), STS-82 (1997), STS-103 (1999) och STS-109 (2002).

Mer läsning
Information om instrument och hårdvara som kommer bytas ut >>>
Rymdpromenaderna >>
Besättningen >>>

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.