Atlantis STS-125
Uppdrag: Hubble Space Telescope Servicing 4
Uppskjutning:
Klockan 20:01 den 11maj 2009
.
Greppar HST: Klockan 19:14 den 13 maj.
Släpper HST: klockan 14:57 den 19 maj.
Landning: klockan 17:39 den 24 maj.

Rymdpromenader: 5 st.
Inclination: 28,5 grader.

Färja: Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 125.
Pad: 39A
.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Uppdragsinfo

Dagsschema
Videosektion
- Länkar -
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Atlantis STS-125 | SM 4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-05-18

Totalt kommer det utföras fem rymdpromenader under fem dagar. För att klara detta kommer det finnas två rymdpromenadsgrupper på två personer vardera.

Team 1
EV1 John Grunsfeld
EV2 Andrew Feustel

Team 2
EV3 Mike Massimino
EV4 Michael Good

Mer information om instrumenten och arbetet under rymdpromenaderna >>>

Rymdpromenad 1, 14 maj 14:54 - 22:11
Grunsfeld och Feustel
Vy via en av astronauternas hjälmkamror ner i Atlantis lastutrymme.
Vy via en av astronauternas hjälmkameror ner i Atlantis lastutrymme.
Foto: NASA TV.

Den första rymdpromenaden började med att Grunsfeld och Feustel demonterade Wide Field Camera 2, kameran ersatte den första av Hubble kameror som gick under namnet Wide Field Camera 1. När kameran hade demonterades påbörjades montering av dess efterföljare - Wide Field Camera 3. Monteringen av WFC3 drog ut lite på tiden men slutfördes utan problem. Senare under kvällen kunde Hubbleteamet konstatera att installationen hade utförts planenligt.

sta uppgift på dagordningen var utbytet av teleskopets huvudkontrollenhet - Science Instrument Control and Data Handling Unit (SI C&DH). Att den primära sidan av SI C&DHen slutade att fungera i höstas var skälet till att serviceuppdraget till Hubbleteleskopet blev framflyttat tills nu. Inför rymdpromenaden har NASA varit osäkra på hur länge utbytet skulle ta, bland annat med tanke på antalet kablar som var tvungna att in- och urkopplas. Tidplanen visade sig dock vara väl tilltagen och under utbytet lyckades astronauterna arbeta igen en del av den förlorade tiden. Utbytet genomfördes även det planenligt.

Innan astronauterna avslutade den över sju timmar långa rymdpromenaden monterades en dockningsenhet (Soft Capture Mechanism (SCM)) på teleskopet. Tanken är att dockningsenheten ska användas av en obemannad rymdfarkost den dagen det är dags att låta Hubble brinna upp i atmosfären. Efter monteringen av dockningsenheten monterades låshandtag på luckorna som finns på Hubble. Under monteringen stödde astronauterna dock på problem och arbetet drog ut på tiden. Till slut lyckades astronauterna bara montera två av tre handtag. Främst handlade det om problem med bultarna som håller fast handtagen. Luckorna kunde dock stängas efter att astronauterna gått över till reservplanen och monterat fasta lås istället för handtag. Låshandtagen används istället för bultarna för att underlätta inför kommande rymdpromenader. Luckorna smörjdes även in för att underlätta arbetet under kommande rymdpromenader.

Rymdpromenad 2, 15 maj 14:49 - 22:48
Massimino och Good
Goood fotograferad från insidan av Atlantis.
Goood fotograferad från insidan av Atlantis.
Foto: NASA.

Den andra rymdpromenaden bjöd på en hel del spänning. Huvuduppgifterna under rymdpromenaden var att byta ut batteripack nummer två samt utbytet av fyra boxar av gyroskop (Rate Sensor Units (RSU)). Den första uppgiften, utbytet av batterierna, genomfördes utan problem värre var det med gyroskopen. Speciellt hade astronauterna problem med installationen av gyroskop nummer 1007. Trots flera försök med att installera gyroskopet på två olika platser var Massimino och Good tvungen att använda ett reservgyroskop.

Reservgyroskopet är ett gyroskop som på ett tidigare Hubbleuppdrag hämtas hem från teleskopet. Skillnaden mot dem nya gyroskopen är att reservgyroskopet har en kortare livslängd än ett nytt. Denna nackdel överväger dock nackdelen med att inte ha något gyroskop alls. Om det vill sig riktigt ila kan Hubble klara sig på två gyroskop. Anledningen till att originalgyroskopet inte gick att installera tros var att det inte gick att skruva åt bultarna som planerat, detta rots att Massimino och Good försökte att placera gyroskopet på två olika ställen.

Under större delen av rymdpromenaden befann sig Massimino på insidan av Hubbleteleskopet medan Good befann sig på utsidan.

Rymdpromenad 3, 16 maj 15:35 - 22:11
Grunsfeld och Feustel
På lördagseftermiddagen var det dags för Grunsfeld och Feustel att ge sig ut på sin andra och nästsista rymdpromenad under STS-125s uppdrag. Rymdpromenaden innehöll både ett utbyte och en reparation.

Innan installationen av Cosmic Origins Spectrograph (COS) kunde genomföras var astronauterna tvungna att demontera instrumentet COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement). COSTAR installerades under det första serviceuppdraget till Hubble 1993 och fixade till det linsfel som finns på huvudspegeln. Både demonteringen och monteringen genomfördes planenligt och inför nästa uppgift låg astronauterna före i tidsschemat. Detta gjorde att markkontrollen beslutade att utföra hela reparationen av Advanced Camera for Surweyes (ACS) under rymdpromenaden.

Reparationen av ACS handlade om att byta ut ett antal trasiga elektronikkort. Reparationen genomfördes utan problem och Grunsfeld och Feustel slipper nu använda tid under den femte rymdpromenaden för att avsluta arbetet. ACS var aldrig byggs för att repareras vilket gjorde arbetet krångligare än om instrumentet hade varit byggt för att repareras.

Rymdpromenad 4, 17 maj 15:45 - 23:47
Massimino och Good

Massimino tränar på att lossa 111 skruvar med den specialtillverkade plattan.
Massimino tränar på att lossa 111 skruvar med den specialtillverkade plattan.
Foto: NASA.

På Norges nationaldag var det dags för den fjärde rymdpromenaden på lika många dagar. Huvuduppgiften under rymdpromenaden, reparationen av Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), liknade mycket lördagens reparation av instrumentet ACS. Operationen skulle dock visa sig bli betydligt krångligare än reparationen av ACS. Innan astronauterna ens kunde påbörja reparationen var Massimino tvungen att lossa 111 stycken skruvar i olika storlek. För att klara av detta monterade Massimino en specialtillverkad skiva som fångade upp alla skruvar allteftersom han skruvade ut dem.

För att få dit skivan var Massimino tvungen att lossa ett av handtagen som fanns på Hubbleteleskopet. Handtaget satt fast med totalt fyra bultar. Den fjärde bulten ville inte lossna vilket tvingade markkontrollen att ta fram både en plan B och C. Planen som till slut fungerade var att med våld slita bort handtaget. Denna manöver utsatte Massimino för en stor risk då han använde all sin kraft för att få bort handtaget. Manövern lyckades dock och handtaget kunde tas bort.

Nästa steg var att montera på skivan för att sedan börja ta bort skruvarna. Även arbetet med monteringen av skivan drog ut på tiden vilket gjorde att astronauterna hamnade ännu mer efter i tidsschemat. När skivan väl satt på plats lossade Massimino de 111 stycken skruvarna utan problem. Även utbytet av elektronikkort, som sköter kraftförsörjningen, genomfördes utan problem. När utbytet var klart monterade astronauterna på en täckskiva med betydligt mindre skruvar/bultar än de 111 som Massimino hade tagit bort.

Utbytet av skyddsvärmepanel nummer 8 (New Outer Blanket Layer (NOBL)) fick på grund av tidsbrist lyftas bort från rymdpromenaden. Troligtvis kommer utbytet äga rum under måndagens rymdpromenad.

Rymdpromenad 5, 18 maj 14:20 - 21:22
Grunsfeld och Feustel
Ett arbetsställe att vara avundsjuk på.
Ett arbetsställe att vara avundsjuk på.
Foto: NASA TV.

Förutom en del problem vid utbytet av Fine Guidance Sensor (FGS) 2 genomfördes den sista rymdpromenaden enligt plan. Den första uppgiften under den drygt sex timmar långa rymdpromenaden var utbytet av en batterimodul ombord. Batterimodulen innehåller tre stycken nickel-vätebatterier och är original från det att teleskopet sköts upp. Utbytet gick smidigt och nere i rymdfärjans lastutrymme byte astronauterna batterimodul innan Grunsfeld installerade den nya batterimodulen. Feustel tog hand om den gamla batterimodulen och monterade den på en lastpanel i lastrummet.

sta uppgift under rymdpromenaden var utbytet av Fine Guidance Sensor (FGS) 2. FGSerna används för att hålla Hubbleteleskopet stilla och stabilt under de långa exponeringarna som teleskopet utför. Under utbytet hade astronauterna problem med bultarna som höll fast den gamla FGSen men efter ett verktygsbyte löste sig det hela. Grunsfeld var även tvungen att använda lite extra muskelkraft för att få upp dörrarna för att komma åt FGS 2. Efter att denna del av rymdpromenaden var avklarad låg astronauterna före i tidsschemat. Detta gjorde att markkontrollen beslutade att Grunsfeld och Feustel skulle byta ut skyddsvärmepanel nummer (New Outer Blanket Layer (NOBL)) 5, 7 och 8.

Utbytet skyddsvärmepanelerna fick även det bra och både panel nummer 7 och 8 var "get aheads" som endast skulle utföras i mån av tid. Panelnumren härrör till vilken dörr som panelerna monterades på. Innan Grunsfeld och Feustel åter igen befann sig på insidan av rymdfärjan stuvade de undan det fotstöd som har används under rymdpromenaderna. Fotstödet har suttit fast på Atlantis robotarm för att ge astronauterna en arbetsplattform.

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.