Endeavour STS-400
Uppskjutning: Inte senare än inom 10 dager efter STS-125s uppskjutning.
Greppning av Atlantis: Flygdag 2.
Rymdpromenader: 3 st.
Separation: Flygdag 4.
Landning: KSC.

Längd: 7+4+2 dagar.
Uppskjutningsfönster: 66 minuter.

Färja:
Endeavour (OV-103).
Uppdrag nr: 127.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Rymdpromenaderna.
Besättningen.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
LON-400
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-05-23

På fredagen beslutade ansvariga inom NASA att släppa Endeavour till STS-127 och således avbryta arbetet inför LON-400. Beslutet togs efter att Atlantis värmeskyddspaneler har visat sig klara ett återinträde. Risken för en skada ska uppstå under den tid som är kvar till landningen bedöms vara liten vilket gör att LON-400 kan ställas in.

Endeavour kommer förflyttas från startplatta 39B den 29 maj. Framkomsten till startplatta 39A beräknas till den 30 maj.

Ute på startplatta 39A har Endeavour de senaste dagarna utsatts för både åsknedslag och kraftiga regnoväder. Ingen skada ska dock ha uppstått på Endeavour på grund av detta.

2009-05-19

En syn som inte förekommer varje dag, två rymdfärjor ute på startområde 39 samtidigt. I förgrunden syns Atlantis och i bakgrunden dess syster Endeavour.
En syn som inte förekommer varje dag, två rymdfärjor ute på startområde 39 samtidigt. I förgrunden syns Atlantis och i bakgrunden dess syster Endeavour.
Foto: NASA.

Klockan 12:00, svensk tid, på onsdagsförmiddagen kommer den officiella nedräkningen inför en eventuell uppskjutning av LON-400 påbörjas. Detta gäller oavsett om någon skada på Atlantis värmeskyddspaneler upptäcks under tisdagens inspektion. Anledningen är att NASA vill ha möjlighet att skicka upp Endeavour fram till dess att Atlantis STS-125 har genomfört sin "de-orbit burn" och påbörjat nedstigningen genom atmosfären. Nedräkningen kommer dock stanna när det återstår 24 timmar till en uppskjutning. Det är sedan därifrån nedräkningen kommer återupptas vid ett eventuellt räddningsuppdrag.

Uppehållet vid 24 timmar kan dock komma att skipas om det redan vid denna tidpunkt står klart att ett räddningsuppdrag behövs. När det gäller besättningen har denna suttit i karantän sedan den 11 maj.

2009-04-23

NASA har utsett Christopher Ferguson, Eric Boe samt uppdragsspecialisterna Stephen G. Bowen och Robert Shane Kimbrough till ny besättningen ombord på LON-400. Alla fyra flög senast ombord på Endeavour STS-126. Anledningen till utbytet av besättningen är att NASA vill ha en besättning som har flugit relativt nyligen. Läs mer om besättningen >>>

När det gäller uppdraget i övrigt har inga ändringar skett sedan i höstas.

Uppdragsinformation
Förutom att ha STS-127 som sitt huvuduppdrag kommer Endeavour förbereddas inför uppdraget LON-400. LON-400 är namnet på det räddningsuppdrag som NASA kommer utföra ifall besättningen på Atlantis STS-125 inte kan återvända till jorden. Då STS-125 är ett uppdrag till Hubbleteleskopet går det inte att använda ISS som "livbåt". Istället kommer Endeavour stå redo på startplatta 39A när Atlantis lyfter. Om LON-400 sedan blir verklighet kommer fyra personer lyfta med Endeavour inom tio dagar efter Atlantis uppskjutning för att undsätta Atlantis och hennes besättning.

Väl framme vid Atlantis kommer Endeavour greppa tag i Atlantis med hjälp av sin robotarm. Detta kommer ske under flygdag 2. Besättningen ombord på Atlantis kommer sedan utföra tre rymdpromenader för att ta sig över till Endeavour. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

När alla elva besättningsmedlemmar är ombord på Endeavour kommer Endeavours robotarm släppa Atlantis och separera. Besättningen från Atlantis kommer sitta på mittdäcket medan Endeavours besättning sitter på flygdäcket under landningen. Separationen kommer ske under flygdag 4.

Efter att Endeavour LON-400 har landat kommer kommandon skickas upp till Atlantis att rymdfärjan ska börja återinträdet. Som planen ser ut i dagsläget kommer Atlantis, eller det som är kvar av henne, slå ner i Stilla Havet i närheten av Hawaii.

Om det mest troliga händer och Endeavour inte kommer utföra LON-400 kommer rymdfärjan flyttas över till startplatta 39A och de sista förberedelserna inför STS-127 kommer utföras. Startplatta 39B kommer sedan att överlämnas till Constellationprogrammet.

På ett eventuellt räddningsuppdrag kommer besättningen bestå av befälhavare Christopher Ferguson, pilot Eric Boe samt uppdragsspecialisterna Stephen G. Bowen och Robert Shane Kimbrough. Läs mer om besättningen >>>
STS-uppdrag
Föregående Efterföljande
Atlantis STS-125. --

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.