Endeavour STS-400
Uppskjutning: Inte senare än inom 10 dager efter STS-125s uppskjutning.
Greppning av Atlantis: Flygdag 2.
Rymdpromenader: 3 st.
Separation: Flygdag 4.
Landning: KSC.

Längd: 7+4+2 dagar.
Uppskjutningsfönster: 66 minuter.

Färja:
Endeavour (OV-103).
Uppdrag nr: 127.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Rymdpromenaderna.
Besättningen.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
LON-400
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-04-23

Befälhavare | Christopher Ferguson
Ferguson
Freguson.
Foto: NASA.

Ferguson är född 1961 i Philadelphia, Pennsylvania I USA och firar sin födelsedag den 1 september. Tillsammans med sin fru, Sandra har han tre barn. Bland hans intressen kan nämnas golf, löpning och att han spelar trummor i rockbandet MaxQ.

NASA- och rymderfarenhet
Efter att ha varit testpilot i den amerikanska marinen blev han antagen till NASAs astronaututbildning 1998. Efter sin två år långa utbildning blev han rymdfärjepilot. Förutom detta har han även utbildning i rymdfärjans huvudmotor, startraketerna, bränsletanken och rymdfärjans mjukvara.

Rymduppdrag
Atlantis STS-115 (9 – 21 september 2006) var det hundrasextonde rymdfärjeuppdraget. Huvudmålet med uppdraget var att leverera och montera solpanelssegment S4 samt segment S3 på ISS styrbordssida. Under uppdraget agerade Ferguson som pilot.

Endeavour STS-126 (16 -28 november 2008) var det sista rymdfärjeuppdraget förra året. Uppdraget var ett rent logistikuppdrag och hade med sig mängder av material och förnödenheter till ISS. Allt för att förberedda inför en utökning av ISS-besättningen.

Pilot | Eric A. Boe
Boe
Boe.
Foto: NASA.

Boe är född den 1 oktober 1964 i Miami, Florida i USA. Tillsammans med sin fru Kristen har han två barn. Bland hans intressen kan nämnas utomhussporter, läsning och dykning. Innan han började hos NASA arbetare Boe som pilot inom USAs flygvapen. Hittills har han över 3750 flygtimmar registrerade.

NASA- och rymderfarenhet
Bode blev utvald av NASA att påbörja astronaututbildning i juli 2000. Han påbörjade utbildningen i augusti samma år och blev klar två år senare. Sedan dess har han arbetat med tekniska frågor inom NASA.

Rymduppdrag
Endeavour STS-126 (16 -28 november 2008) var det sista rymdfärjeuppdraget förra året. Uppdraget var ett rent logistikuppdrag och hade med sig mängder av material och förnödenheter till ISS. Allt för att förberedda inför en utökning av ISS-besättningen.

Uppdragsspecialist | Robert Shane Kimbrough
Kimbrough
Kimbrought.
Foto: NASA.

Kimbrough är född den 4 juni 1967 i Killeen, Tezas i USA. Tillsammans med sin fru Robbie Lynn har han tre barn. Bland hans intressen kan nämnas golf, tyngdlyftning och löpning. Förutom att vara astronaut är Kimbrough även anställd av USAs arme.

NASA- och rymderfarenhet
Kimbrough blev utvald att påbörja astronaututbildning i maj 2004. I februari 2006 var han klar med grundutbildningen. Sedan dess har han haft tekniska arbetsuppgifter inom NASA.

Rymduppdrag
Endeavour STS-126 (16 -28 november 2008) var det sista rymdfärjeuppdraget förra året. Uppdraget var ett rent logistikuppdrag och hade med sig mängder av material och förnödenheter till ISS. Allt för att förberedda inför en utökning av ISS-besättningen.

Uppdragsspecialist | Stephen G. Bowen
Bowen
Bowen.
Foto: NASA.

Bowen är född den 13 februari 1964 i Cohasset, Massachusetts i USA. Tillsammans med sin fru Deborah har han tre barn. Under sin tid inom den amerikanska marinen har han bland annat haft tjänstgöringar ombord på ett antal ubåtar. I dagsläget har Bowen titeln befälhavare inom USAs marin.

NASA- och rymderfarenhet
Bowen ingår i samma astronautklass som Boe och påbörjade även han sin utbildning i augusti 2000. Efter den två år långa grundutbildningen har Bowen arbetat med tekniska frågor inom NASA. Han är även det första ubåtsbefälet som blivit utvald av NASA att påbörja astronaututbildning.

Rymduppdrag
Endeavour STS-126 (16 -28 november 2008) var det sista rymdfärjeuppdraget förra året. Uppdraget var ett rent logistikuppdrag och hade med sig mängder av material och förnödenheter till ISS. Allt för att förberedda inför en utökning av ISS-besättningen.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.