Endeavour STS-118
Uppskjutning: 00:36 den 9 augusti. 2007.
Dockning: 20:02 den 10 augusti 2007.
Rymdpromenader: 4 st.
Utdockning: 13:57 den 19 augusti 2007.
Landning: 18:32.16 den 21 augusti.
Längd: 13 dagar.

Inclination: 51.6 grader.
Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 119.
Fönster: 10 minuter.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen

Rymdpromenaderna
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Endeavour STS-118 | ISS 13A.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

 

Senaste nytt >>>

2007-08-21

STS-118
STS-118

Endeavour har landat.
Foto: NASA.

Strax efter klockan halv sju, svensk tid, på tisdagseftermiddagen landade Endeavour och hennes sju personer starka besättning utan problem. Landningen och återinträdet genomfördes planenligt.

Bland det första som hände efter att Endeavour hade landat var att man genomförde en säkerhetskontroll för att säkerställa att inga farliga gaser läckte. När denna kontroll var genomförd och inget farligt upptäckts påbörjade besättningen processen med att lämna rymdfärjan.

Innan besättningen stiger ner på plattan genomgår de en första läkarkontroll i den besättningvan som ansluts till rymdfärjan,. Denna van fungerar även som en sluss för besättningen så de slipper gå ner på plattan om de mår ila eller av någon annan anledning.

När läkarkontrollen vara avslutad steg nästan hela besättningen ner på landningsbanan för att ta en rundtur runt Endeavour och hälsa på höjdare inom NASA. Vanligtvis brukar även befälhavaren hålla ett kort anförande, men denna gång gick besättningen direkt till Astrovanen efter det obligatoriska besättningsfotot. Astrovanen tog sedan besättningen till besättningskvatern. Den enda besättningsmedlemmen som inte tog Astrovanen var Barbara Morgan, som tydligen mådde lite ila. Detta är inget ovanligt och händer lite då och då när visa ska återanpassa sig till 1G.

Framme vid besättningskvatern har besättningen möjlighet att träffa sina familjer eller andra personer de bjudit in. Det finns även möjlighet att äta en bit mat. Återresan till Johnson Space Center, vilket är astronauternas hemmabas, kommer att ske under onsdagen.

Skadan som Endeavour ådrog sig under uppskjutningen.
Skadan som Endeavour ådrog sig under uppskjutningen. Jämför med ett fotografi taget i rymden >>>.
Foto: NASA TV.

Det första fotografiet, taget efter landningen, av den skada som Endeavour åtdrog sig under uppskjutningen tyder på att värmeskyddet klarade återinträdet bra. Att döma av fotografiet har inte skadan blivit större, dock ser det ut som att det blivit lite värre nere till vänster. Dock har området klarat sig bättre än man trodde tidigare.

Tekniker kommer under de närmaste veckorna att undersöka denna dela av värmeskyddet plus övriga områden för att få en helhetsbedömning av den skador som Endeavour har fått och om de blivit värre under återinträdet. Detta är en av de första gånger som man har bilder från både innan och efter återinträdet på en skada av denna typ, vilket ger nya möjligheter att förbättra de datasimuleringar man har.

Multimdeia
Endeavours landning (17,25 MIB) >>>

2007-08-21

Strax innan klockan 11:00, svensk tid, väcktes Endeavours besättning upp till vad som enligt planerna kommer bli deras sista dag i rymden, för denna gång. Efter söndagens och måndagens inspektioner av rymdfärjan godkändes den under måndagseftermiddagen, lokal tid, för återinträde och landning. Samtidigt stod det klart att orkanen Dean inte kommer dra in över Houston, Texas, vilket gör att man inte behöver sätta någon av krisplanerna i verket.

Under de kommande timmarna kommer besättningen att förberedda inför landningen. Bland annat kommer man att montera besättningens stolar samt stänga Endeavours lastrumsdörrar klockan 14:45, svensk tid. Landningen är satt till klockan 18:32, svensk tid, ikväll på Kennedy Space Center med tändning av motorerna, för att börja falla ur omloppsbana, klockan 17:25, svensk tid.

Väderprognoserna tyder att vädret inte kommer hindra en landning. Det enda man är lite orolig för är sidovindarna samt regn som eventuellt kan hindra en landning. Om man inte kan landa på första försöket har man ett till på Kennedy Space Center klockan 20:06, svensk tid. Om man inte kan lands på Kennedy Space Center idag kommer man försöka igen imorgon.

2007-08-19

Dean
Orkanen Dean fotograferad från rymden.
Foto: NASA.

ISS
ISS fotograferad strax efter utdockningen.
Foto: NASA.

Klockan 13:57, svensk tid, utdockade Endeavour från rymdstationen. Utdockningen skedde utan problem och markerade slutet på nästan nio dagar av gemensamma operationer mellan besättningen på Endeavour och besättningen på ISS. På grund av tidsbrist genomförde man ingen rundflygning av stationen. Arbetet med att inspektera Endeavours värmeskydd började dock i stort sätt omedelbart efter utdockningen.

Under dagen har man fortsatt inspektionen av Endeavours värmeskydd och ett flertal gånger har man passerat över orkanen Dean. Det är orkanen Dean som fått NASA att ta hem Endeavour en dag tidigare är planerat. Orsaken är att tidigare prognosen tydde på att Dean skulle passera över Johnson Space Center i Houston, Texas. Senare prognoser tyder dock på att Dean kommer missa Texas, orkaner är dock kända för att vara ombytliga så det finns fortfarande en risk att Texas kommer drabbas.

Tisdagens första landningsförsök kommer att ske på Kennedy Space Center klockan 18:32, svensk tid. Det andra landningsförsöket gäller också Kennedy Space Center och tiden som gäller är 20:06, svensk tid. Väderprognoserna tyder på liknande väder som man hade vid uppskjutningen, vilket pekar på att man kommer landa på Kennedy Space Center. Även Edwards flygbas kommer kunna ta emot rymdfärjan om det behövs, dock kommer man inte att aktivt öppna Edwards under tisdagen. Den sista dagen man måste landa på är fredag, vilket gör att man har relativt gått om tid.

2007-08-18

På grund av orkanen Dean har NASA beslutat att ta hem Endeavour och dess besättning en dag tidigare. Detta betyder att planerad landning för Endeavour är klockan 18:29, svensk tid, på tisdag. Utdockningen kommer att ske 13:57, svensk tid, på söndagen. Stängningen av luckorna mellan de två farkosterna skedde strax efter klockan elva, svensk tid på söndagskvällen.

Anledningen till att man beslutat att avsluta uppdraget en dag tidigare är att orkanen Dean hotar att dra in över Houston och Johnson Space Center, där man har markkontrollen. Då det finns risk att man behöver utrymma Johnson Space Center inför Deans ankomst på onsdag ansåg man att det bästa alternativet var att flytta fram landningen en dag. Alternativet hade varit att flytta markkontrollen till Kennedy Space Center, men då hade man inte haft samma möjligheter att ta emot data från Endeavour under landningsfasen.

Den primära landningsplatsen är Johnson Space Center, men man kommer at ha både Edwards flygbas och White Sands. Väderprognosen för Kennedy Space Center tyder dock på att vädret kommer tillåta en landnings på tisdag.

Sista rymdpromenaden avklarad
Under lördagen genomförde
Williams och Anderson den fjärde och sista rymdpromenaden under Endeavour STS-118s besök. Läs mer om rymdpromenad 4 >>>

2007-08-17

Skadan på värmeskyddet mäter ungefär 10 gånger 5 centimeter.
Skadan på värmeskyddet mäter ungefär 10 gånger 5 centimeter.
Foto: NASA.

Efter att de flesta av NASAs avdelningar som hade med frågan att göra, rekommenderade att man inte skulle genomföra en rymdbaserad reparation av Endeavours värmeskydd beslutade Mission Management Team (MMT) på torsdagen, lokal tid, att en reparation inte är nödvändig. Beslutet grundar sig på att man anser att den eventuella utökade skada som eventuellt kommer uppstå under återinträdet inte kommer påverka tidpunkten för Endeavours nästa uppdrag.

Från början var man orolig att en reparation av värmepanelerna skulle ta flera månader och således försena Endeavours nästa uppdrag. Efter att man genomfört tester har det dock visat sig att en eventuell utökad skada kommer vara betydligt mindre än man tidigare trott. Detta betyder att en reparation efter landning kommer att kunna genomföras utan att tidsplanen spricker.

Gällande skadan på Endeavours ena fönsterruta ses denna som normal. Enligt en första analys är hålet en millimeter djupt, vilket är att ses som normalt. Med andra ord kommer man med största sannolikhet inte att utföra någon utökad inspektion eller annan åtgärd innan landning.

Fjärde och sista rymdpromenaden
Vid klockan 16:00, svensk tid, på lördagseftermiddagen kommer
Williams och Anderson att utföra den fjärde och sista rymdpromenaden under Endeavour STS-118s besök. Under de dryga sex timmar man kommer tillbringa utanför stationen kommer man bland annat att installera och montera en plattform på ISS som gör det möjligt att inspektera rymdfärjans värmeskydd. Läs mer om rymdpromenad 4 >>>

2007-08-16 | Uppdaterad 19:00

Skadan på en av fönstren.
Skadan på en av fönstren.
Foto: NASA/nasaspacefligt.com.

Strax efter att besättningen hade börjar flygdag 9 upptäckte man att fönster 2 på Endeavour hade blivit träffad av en minimeteoroid. Skadan som uppstått utgör ingen omedelbar fara, men besättningen har skickat ner fotografier till tagna inifrån Endeavour. Dessa fotografier håller som bäst på att analyseras och det första beslutet som ska tas är om man ska utföra utökade inspektioner. I sådana fall kommer man använda samma instrument på sensorboomen som under inspektionen av Endeavours värmeskydd.

Gällande skadan på Endeavours undersida kommer Mission Management Team (MMT) att mötas klockan 21:00, svensk tid, för att förhoppningsvis besluta om man ska genomföra en reparation i rymden eller ej. Detta betyder att beslutet troligen kommer dröja till i natt, svensk tid.

2007-08-16

Tisdagens stora uppgift vara att montera en lastplattform på utsidan av ISS. Detta var första gången man genomförde denna typ av installation endast med hjälp av robotarmarna. Lastplattformen kommer användas för att lagar reservdelar för framtida bruk.
Anderson längst ut på robotarmen.
Anderson längst ut på robotarmen.
Foto: NASA.

Andra aktiviteter under tisdagen var ett par mediaevent med de stora TV-bolagen i USA och Barbara Morgans gamla skola. Man utförde även materialöverflyttning från Endeavour till ISS. Innan man avslutade dagen förberedde man inför onsdagens rymdpromenad.

Rymdpromenad 3 avslutades i förväg
Onsdagens stora uppgift var den tredje rymdpromenaden. Denna gång var det
Mastracchio och Anderson som tillbringade några timmar utanför stationen. Denna gång förberedde man inför en kommande flytt av solpanel P6. Rymdpromenaden gick som planerad och när det återstod ungefär en timme hade man utfört i stort sätt alla planerade uppgifter. Vid denna tidpunkt genomförde Mastracchio en obligatorisk kontroll av sina handskar och fann en litet hål i det yttersta lagret i vänster handske. Då reglerna förskriver att man ska avsluta en rymdpromenad om man upptäcker skador på handskarna avslutade man rymdpromenaden vid niotiden, svensk tid, på onsdagskvällen. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

För att ge astronauterna mer tid att förberedda inför den fjärde rymdpromenaden har man flyttat denna från fredag till lördag. Läs mer om rymdpromenad 4 >>>

Beslut om eventuell reparation under dagen
Under torsdagen kommer
Mission Management Team (MMT) att besluta om man ska utföra en reparation av skadan på Endeavours undersida. Man anser fortfarande inte att en reparation är nödvändig för att återinträda på ett säkert sätt. Men för att minska tiden för reparationsarbete kan man tänka sig att genomföra en reparation i rymden för att minska risken för att skadan blir värre under återinträdet.

Diskussioner om att förlänga uppdraget
Om man kommer att utföra en reparation är det inte säkert när man kommer genomföra den eller om man kommer lägga till en femte rymdpromenad. MMT diskussioner även om att förlänga  Endeavour STS-118s uppdrag till 17+2 dagar. Där tvåan står för antalet dagar man har extra ifall vädret inte tillåter en landning. Om man förlänger uppdraget kan man komma att slå Columbia STS-80s gamla längdrekord på 17 dagar, 15 timmar och 53 minuter.

2007-08-14

Skadan på Endeavours undersida.
Skadan på Endeavours undersida.
Foto: NASA.

Som det ser ut i dagsläget kommer man inte att utföra en rymdbaserad reparations av Endeavours värmeskydd. Beskedet kommer efter att NASA meddelat att man nästan är helt klara med den analys av de fotografier och annan data man samlat in och ännu har man inte funnit något som tyder på att skadan skulle kunna äventyra besättningens liv eller hälsa. Ett slutgiltigt beslut om vad man ska göra kommer att tas under morgondagen, lokal tid. Om man mot allförmodan kommer besluta att utföra en rymdpromenad för att reparera värmeskyddet kan detta innebära en förlängning av uppdraget med en eller två dagar. 

Rymdpromenad 2 avklarad
Under måndagen genomförde
Mastracchio och Williams den andra planerade rymdpromenaden. Precis som den första genomfördes rymdpromenaden utan problem. Uppgiften denna gång var att byta ut gyroskop nummer 3 på ISS, som varit ur funktion sedan i oktober 2006. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

Den tredje rymdpromenaden, som kommer att utföras av Mastracchio och Anderson, kommer att ske på onsdag. Denna gång kommer man bland annat att förberedda inför flytten senare i år av solpanel P6. Man kommer även att utföra en del mindre arbeten på utsidan av ISS. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

2007-08-13

NASA har beslutat att förlänga Endeavour STS-118s uppdrag med tre dagar. Beslutet togs efter att man utan problem har haft den specialtillverkade kraftöverföringsenheten, Station-Shuttle Power Transfer System (SSPTS) igång sedan dockningen utan problem. Enda gången man haft den avstängd var under den första rymdpromenaden. Anledningen är att man under man under rymdpromenaderna har solföljningen av ISS solpaneler avstängd. Detta gör att man inte kan utnyttja solpanelerna fullt ut.

Även i övrigt går arbetet ombord planenligt och under de senaste dagarna har man fortsatt arbetet med att föra över material mellan de två farkosterna.

Dags för rymdpromenad 2
Ikväll, svensk tid, är det dags för den andra av fyra planerade rymdpromenader. Denna gång kommer man ägna hela rymdpromenaden åt att byta ut ett av gyroskopen ombord på ISS. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

2007-08-12

Dave Williams håller koll på ISS under dockningsfasen.
Dave Williams håller koll på ISS under dockningsfasen.
Foto: NASA.

Efter att man på flera filmer från uppskjutningen sett att något träffade Endeavour 58 sekunder efter start samt sett en skada på samma ställe har man beslutat att utföra en extra inspektion av området under söndagen. Inspektionen görs med samma sensorboom som man använder till den vanliga inspektionen. Bland annat kommer man använda en laserscanner och en fotokamera som tar högupplösta fotografier. När analysen sedan är klar kommer man fatta beslut om man måste åtgärda skadan.

En första analys av videofilmer från uppskjutningen tydde på att det var is som lossade. Senare analyser har dock visat att det var isolering från den externa bränsletanken. Isoleringen ska ha lossnat för att sedan brytas isär och träffa ett område i närheten av styrbords huvudlandningsställ. Uppskattningsvis var biten som träffade Endeavour ungefär lika stor som en tennisboll. Fotografier visar även att isoleringen lossnade från ett ställe på ett av de bränslerör för syre som går på utsidan av bränsletanken.

När man gått igenom gamla uppdrag som haft liknade eller värre skador har NASA kommit fram till att det inte föreligger någon fara för Endeavour eller hennes besättning och att man skulle kunna återinträda och landa säkert.

Totalt kommer man inspektera fem olika områden på Endeavour.

Datorproblem ombord
Under lördagen fick man problem med en av de tre huvuddatorerna ombord. Senare visade sig att det var ett mjukvaruproblem som orsakade nedstängningen. Man vet ännu inte vad som orsakare det hela, men datorn är dock igång igen. Felsökningen fortsätter dock. Den reservdator som ska ta över om det händer huvuddatorn något gick igång som planerat.

Första rymdpromenaden avklarad - den andra genomförs på måndag
Under lördagen genomfördes den första av upp till fyra planerade rymdpromenader. Huvuduppgiften för Mastracchio och Williams under rymdpromenaden var installationen och monteringen av fackelverk S5. S5 är en spegelvänd kopia av fackelverk P5 som Fuglesang var med och installerade i december förra året. Läs mer om rymdpromenad 1 >>>

Efter en vilodag är det åter dags för Mastracchio och Williams att dra på sig sina rymddräkter och ge sig ut på ännu en rymdpromenad. Denna gång kommer man att byta ut ett av de fyra gyroskopen ombord på ISS. Rymdpromenaden är planerad att börja strax efter klockan sex, svensk tid, på måndagskvällen. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

2007-08-10

Under den andra flygdagen genomförde besättningen de inspektioner som NASA införde efter Columbiahaveriet. Analysen av den data som besättningen samlade pågår för fullt, men en första analys av fotografierna av bränsletanken samt dem filmer man tog under uppskjutningen tyder på att inget som kan ha skadat rymdfärjan har lossnat från bränsletanken. Ett slutgiltigt resultat väntas komma under lördagen eventuellt allra senast under söndagen.

Endeavour strax före dockningen.
Endeavour strax före dockningen.
Foto: NASA.

Dockningen
Strax efter klockan åtta, svensk tid, på fredagskvällen, dockade Endeavour med ISS. Dockningen genomfördes utan några problem.

Dockningsfasen inleddes vid femtiden då Endeavour och ISS befann sig på samma altitud. Under de följande knappa tre timmarna närmade Endeavour sig ISS och strax efter klockan sex befann sig ISS och Endeavour 3 000 meter ifrån vandra. Avståndet krympte sedan snabbt och dryga timmen innan dockningen var avståndet endast 300 meter.

När det återstod ungefär 200 meter inledde Endeavour sin 360 graders piruett för att möjliggöra för besättningen på ISS att ta fotografier av rymdfärjans undersida. Piruetten tog ungefär 7 minuter och avslutades strax efter klockan sju, svensk tid.

Under den kommande knappa timmen närmade sig Endeavour ISS med en allt lägre hastighet. Som referens kan tas att de sista 10 meterna tog fem minuter att genomföra. Dockningen mellan Endeavour och ISS skedde klockan 20:02, svensk tid, två minuter innan soluppgången.

Efter att datorerna ombord bekräftat att ISS och Endeavour satt ihop följde en serie läcktester för att försäkra att ingen läcka förekom mellan de båda farkosterna. När läcktesterna är avslutade och man konstaterat att inga läckor förekommer kommer man öppna luckorna mellan de två rymdfarkoster strax efter klockan 22:00. Efter detta följer en kort välkomstceremoni och säkerhetsgenomgång.

Undre de kommande timmarna efter dockningen och ombordstigningen kommer man att lyfta ut segment S5 ur Endeavours lastrum samt aktivera den kraftförsörjningsenhet som gör det möjligt för Endeavour att använda ström producerat av stationens solpaneler. Efter detta kommer man förberedda inför lördagens rymdpromenad.

Rymdpromenad 1
Den första av upp till fyra rymdpromenader kommer att påbörjas strax efter klockan sju, svensk tid, på lördagskvällen. Denna första rymdpromenad under STS-118s besök kommer att utföras av David Williams och Richard Mastracchio. Huvuduppgiften är att installera segment S5, som kommer att fungera som ett mellansegment mellan solpanel S4 och S6. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

2007-08-09

STS-118
Liftoff!
Foto: NASA TV.

Det är nästan fem år sedan förra gången, men nu är Endeavour ännu en gång på väg mot ISS och ett viktigt uppdrag i byggandet av den första internationella rymdstationen och utbildningsuppdrag har tagit sin början. Efter en nära på perfekt nedräkning var det då äntligen dags för NASAs nyaste rymdfärja att lämna marknivån och bege sig ungefär 350 kilometer uppåt.

Under den sista timmarna av nedräkningen steg förväntningarna för varje väderprognos som rapporterades in då redan bra väder blev ännu bättre. Samtidigt fanns det inga större tekniska problem som kunde hota en uppskjutning. Det som ställde till lite av huvudbry i slutet av nedräkningen var att luckan till Endeavour inte ville stängas för än det tredje försöket. Dock var det bara lite rengöring som behövdes. Det var aldrig någon fara för besättningen.

På det stora hela har den sista tiden inför uppskjutningen varit befriat från större problem. Det som var oroande ett tag var de läckor som man upptäckte och senare åtgärdare i bland annat Endeavours besättningskabin.

Uppskjutningen skedde klockan 00:36.42, svensk tid, natten till torsdagen, vilket var mitt i det tio minuter långa uppskjutningsfönstret. Efter två respektive åtta minuter separerade startraketerna och sedan den externa bränsletanken. I skrivande stund finns det inga rapporter om att det skulle ha lossnat något från bränsletanken inom den tidsram som anses kritisk eller att något skulle ha träffat Endeavour. Det lossnade dock en del amtrial några minuter efter uppskjutningen, men detta anses inte vara något hot mot rymdfärjan och enligt officiella uppgifter var uppskjutningen den renaste hittills. Det slutgiltiga svaret kommer dock dröja några dagrar tills man analyserat de fotografier och videofilmer man tagit och kommer ta.

Under de kommande timmarna kommer besättningen att göra i ordning Endeavour och plocka bort se saker man inte kommer behöva när man ligger i omloppsbana. Man kommer även att starta de system som behövs och som ännu inte är i drift. Besättningens sovperiod börjar klockan 06;36, svensk tid. Sovperioden är åtta timmar lång.

Den stora arbetsuppgiften under flygdag 2 är inspektionen av Endeavours undersida och vingar. detta görs för att upptäcka eventuella skador som kan ha uppstått under uppskjutningen. Man kommer även att förberedda inför fredagens dockning med ISS. Dockningen är beräknad till 19:51, svensk tid, på fredag.

Multimedia
Bilder från uppskjutningen >>>
10 minuter lång video av uppskjutningen >>>
Videofilm av den externa bränsletanken efter separationen >>>

2007-08-09 | 00:37

Det är nästan fem år sedan förra gången, men nu är Endeavour ännu en gång på väg mot ISS och ett viktigt uppdrag i byggandet av den första internationella rymdstationen. Uppskjutningen skedde 00:36, svensk tid, och hittills har allt gått bra.

Om ungefär två minuter kommer dem två startrakterna att separera för att sedan följas av den externa bränsletanken sex minuter senare.

2007-08-09 | 00:27

Det återstår nu mindre än nio minuter innan det är dags för Endeavour och hennes besättning på åtta personer att lyfta. Hittills har inga allvarliga tekniska problem blivit rapporterade och i nuläget finns det inget känt som kan hindra en start. Tidigare under kvällen vara man orolig över en brytare som inte fungerade, men då reservsystemet har gått igång utan problem anses det inte vara något problem längre.

Som sagt är vädret över Kennedy Space center perfekt för en uppskjutning. Detta gäller också alla tre transatlantiska nödlandningsplatser. den sista isinspektionen, som genomfördes dryga halvtimmen innan start, visade på mer is än beräknat på bland annat bränsletankens topp. Det ska dock inte utgöra någon fara.

Nedan följer ett schema över de viktigaste händelserna under tiden fram till uppskjutningen (alla tider anser svensk tid).

Torsdag
00:27:36 Nedräkningen återupptas.
00:31.36 Uppskjutningsfönstret öppnar.
00:36.05 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
00:36.36 Start!
 

2007-08-08 | 22:10

Alla i besättningen är nu ombord på Endeavour och hjälpbesättningen håller som bäst på att plocka ihop. Samtidigt pågår kommunikationstest mellan Endeavour, startkontrollen på Kennedy Space Center samt markkontrollen i Houston.

Den ansvariga metrologen har kommit med en uppdaterad väderprognos där sannolikheten för att vädret kommer tillåta en uppskjutning har ökat till 90 procent. Man räknar inte längre med några regnskurar. Samtidigt fortsätter nedräkningen utan problem så om det inte uppstår ¨något tekniskt problem under de sista timmarna ser det ljust ut för en uppskjutning.

2007-08-08 | 21:15

 
Besättningen lämnar besättningskvatern.
Besättningen lämnar besättningskvatern.
Foto: NASA TV.

Scott Kelly var första person ombord.
Scott Kelly var första person ombord.
Foto: NASA TV.

Vid kvart i nio, svensk tid, lämnade besättningen besättningskvarteren för att påbörja den första delen av sin resa. Resan med NASAs Astrovan ut till startplattan och förutom Endeavours besättningen följde bland annat NASAs säkerhetsstyrkor med, andra astronauter och delar av den personal som ska hjälpa besättningen ombord. På vägen gjorde man ett par stopp för att släppa av personer som skulle till markkontrollen och andra ställen.

Vid framkomsten till startplattan tog astronauterna några minuter på sig för att vandra runt lite och titta på Endeavour från marknivå. Efter detta tog besättningen hissen upp till "white room" för att påbörja ombordstigningen. Ombordstigningen påbörjades för några minuter sedan och beräknas ta ungefär en timme.

Gällande isinspektionen fann man inga farliga mängder is på Endeavours bränsletank. Inte heller nu finns det några kända tekniska problem.

Nedan följer ett schema över de viktigaste händelserna under tiden fram till uppskjutningen (alla tider anser svensk tid)

Onsdag
22:06 Kommunikationstest mellan astronauterna och markkontrollen.
22:21 Luckan till Endeavour stängs.
23:16 Hjälppersonalen lämnar startplattan.
23:36 Startområdet töms på all personal.
23:42 Nedräkningsklockan stannar på 9 minuter och man går in i det sista uppehållet.

Torsdag
00:27:36 Nedräkningen återupptas.
00:31.36 Uppskjutningsfönstret öppnar.
00:36.05 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
00:36.36 Start!
 

2007-08-08 | 18:15 

Delar av Isinspektionsteamet syns här strax efter sin ankomst till startplattan.
Delar av Isinspektionsteamet syns här strax efter sin ankomst till startplattan.
Foto: NASA TV.

Under dagen har arbetet inför Endeavours uppskjutning fortgått planenligt. Bland annat har man fyllt på det flytande syret och vätet i den externa bränsletanken. Bränsletankningen avslutades vid sextiden, svensk tid, och i skrivande stund finns det inga problem relaterade till tankningen. Under tidigare uppdrag har man haft problem med de sensorer som ska indikera hur mycket bränsle det finns kvar. Det finns inte heller några andra tekniska problem rapporterade och väderprognoserna tyder på en 80 procentig sannolikhet att vädret kommer tillåta en uppskjutning.

I och med att tankningen är avklarad pågår i skrivande stund isinspektionen av den externa bränsletanken. Denna inspektion görs inför varje uppskjutning för att säkerställa att inga större mängder is har bildas på utsidan av bränsletanken. Samtidigt som Isinspektionsteamet anlände till startplattan anlände även den personal som kommer att hjälpa besättningen med ombordstigningen. Endeavours besättning kommer att anlända till startplattan vid niotiden, svensk tid, i kväll.

2007-08-08

Uppskjutningen av Endeavour STS-118 närmar sig allt mer och strax efter klockan halv tolv, svensk tid, i natt är det dags för Endeavours första uppskjutning på nästan fem år. I skrivande stund finns det inga kända tekniska problem och väderprognoserna pekar på en 80 procentig sannolikhet att vädret kommer tillåta en uppskjutning. Som normalt för årstiden är regn och åskskurar som kan dra in under eftermiddagen och hindra tankningsproceduren, vilket i sin tur kan försena starten. När det gäller tankningen är det 90 procents sannolikhet att vädret tillåter tankningen. Om det blir en försening på 24 timmar är det 70 respektive 95 procents sannolikhet att vädret tillåter en uppskjutning respektive tankning.

Nedan följer ett schema över de viktigaste händelserna under dagen (alla tider anser svensk tid)

Onsdag
10:41 Förberedelserna inför tankningen börjar, all icke behörig och nödvändig personal lämnar uppskjutningsområdet.
11:26 Ansvariga håller möte och beslutar om man ska påbörja tankningen av den externa bränsletanken eller ej.
14:04 Besättningen blir väckt.
14:30 NASA TV börjar sända direkt.
14:41 Transportrören för bränslet börjar kylas ner.
14:51 Det flytande vätet börjar pumpas.
15:21 Det flytande syret börjar pumpas.
17:36 Vätetankningen är klar.
17:41 Syretankningen är klar.
17:41 Hjälppersonalen beger sig ut till startplattan
20:06 Besättningen får den sista väderuppdateringen
20:16 Astronauterna är klara med påklädningen av start- och landningsdräkterna.
20:46 Astronauterna beger sig av mot startplattan
21:16 Besättningen påbörjar ombordstigningen.
22:06 Kommunikationstest mellan astronauterna och markkontrollen.
22:21 Luckan till Endeavour stängs.
23:16 Hjälppersonalen lämnar startplattan.
23:36 Startområdet töms på all personal.
23:42 Nedräkningsklockan stannar på 9 minuter och man går in i det sista uppehållet.

Torsdag
00:27:36 Nedräkningen återupptas.
00:31.36 Uppskjutningsfönstret öppnar.
00:36.05 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
00:36.36 Start!

2007-08-05

Pilot Charlie Hobaugh samt det plan som han under helgen har tränat landningsinflygningar med.
Pilot Charlie Hobaugh samt det plan som han under helgen har tränat landningsinflygningar med.
Foto: NASA.

Arbetet med att förberedda Endeavour inför uppskjutningen nästa vecka fortgår planenligt. Enligt uppgifter från den ansvariga finns det i skrivande stund inga kända tekniska problem eller andra omständigheter som kan hota en uppskjutning. Man ligger även bra till rent tidsmässigt och klockan 02:00, svensk tid, natten till måndag, kommer man påbörja den officiella nedräkningen.

Men det är inte bara det tekniska som ska fungera utan även vädret måste visa sig från sin bästa sida. Som det ser ut på de senaste väderprognoserna kommer vädret med en sannolikhet på 70 procent att visa sig från sin bästa sida och tillåta en uppskjutning på torsdag. Det som hotar är moln och i viss mån åska.

Ett annat tecken på att uppskjutningen närmar sig är att den sju personer starka besättningen anlände till Kennedy Space Center i fredags för att tillbringa de sista dagarna innan uppskjutningen där. Bland annat kommer man att gå igenom uppdraget en sista gång och astronauterna har även möjlighet att läsa ikapp allt som de hittills inte hunnit med samt sortera ut vilka anteckningar de ska ha med sig.

2007-08-03

Bytet av den icke fungerade ventilen genomfördes snabbare än beräknat, dock är allt inte klart än. Det var under förra lördagen man upptäckte en andra läcka i besättningskabinen. Efter en flera timmar låg av felsökning kunde man isolera läckan till en ventil. När man funnit läckan beslutade man att byta ut den aktuella ventil mot en ny.

Efter att installationen gått som planerad påbörjades arbetet med att testa den nya ventilen för att försäkra sig om att allt stod rätt till. De första testerna visade att allt stod rätt till, men man beslutade ändå att utföra en komplett test av besättningskabinen och SpaceHab-modulen. För att hinna med detta test har ansvariga inom NASA bestämt at flytta fram uppskjutningen av av Endeavour STS-118 med ett dygn.

Detta betyder att Endeavour STS-118 tidigaste kommer att lyfta den 9 augusti klockan 00:36, svensk tid. I bakgrunden ska man dock ha att dem läcktest man i skrivande stund genomfört inte har haft några anmärkningar.

2007-08-01

Efter omfattade läcktester har tekniker nu funnit orsaken till den senaste läckan i Endeavours besättningskabin. Denna gång är det en av två stycken ventiler som inte håller tätt. Ventilerna används för att förhindra övertryck i besättningskabinen.

Under stora delar av dagen har personal från NASA och dess underleverantörer suttit i möte om vad man ska göra. Det man kom fram till var att man ska byta ut den trasiga ventilen mot en ventil som för nuvarande är installerad ombord på Atlantis. Anledningen till att man väljer att använda denna ventil istället för att installera en helt ny är att den som är installerad ombord på Atlantis har genomgått alla nödvändiga tester och är godkänd. Detta gör att man slipper arbetet med att testa en ny ventil och på detta sätt spar man tid. Totalt räknar med att utbytet kommer ta åtta timmar.

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga kommer utbytet inte att påverka uppskjutningsdatumet. Det finns dock en risk att arbetet kan ta längre tid än beräknat och med tanke på det tajta tidsschemat finns den en uppenbara risk att uppskjutningen kan få flyttas fram. Även det faktum att rymdsonden Phoenix, som enligt planerna skall lyfta den 4 augusti, har företrädde kan påverka en Endeavours uppskjutning.

2007-07-31

Under ett rutintest fann tekniker mer läckor i besättningskabinen på Endeavour samt i Spacehabmodulen. Enligt nasaspaceflight.com skall båda läckorna vara oberoende av den läcka som man upptäckte i lördags. Man har ännu inte funnit källan till dessa nya läckor och man börjar bli orolig att det hela skall påverka uppskjutningsdatumet.

I övrigt fortgår förberedelserna enligt plan och förutom problemen beskrivna ovan finns det i skrivande stund inga större tekniska problem rapporterade. Besättningen kommer att anlända till Kennedy Space Center omkring klockan 23:00, svensk tid, på lördag och klockan 03:00, svensk tid, på söndag börjar den officiella nedräkningen.

2007-07-30

Eftermiddagsåska över Kennedy Space Center och Endeavour.
Eftermiddagsåska över Kennedy Space Center och Endeavour.
Foto: NASA.

Efter att tekniker utfört en stort antal läcktester kunde man sent på söndagen, lokal tid, finna källan till den läckan i besättningskabinen. Läckan upptäcktes under ett rutintest under lördagen och under söndagen förstod man hur allvarligt det hela var. Under söndagen uppmättes läckan till 0,06 PSI under en timmes tid. Detta är betydligt mer än de tillåta 0.022 PSI under en fyra timmars period.

Ett tag fanns det en uppenbara risk att uppskjutningen den 8 augusti skulle vara hotad. Detta då man i värsta fall skulle ha fått köra tillbaka Endeavour till den vertikala monteringshallen. Dock fann man källan till läckan som visade sig vara en mutter vid besättningsluckan som inte var åtdragen ordentligt. Det hela handlade om några millimeter innan muttern satt  på plats.

Det sabotage som upptäcktes förra veckan kommer dock inte att påverka uppskjutningsdatumet. Sabotaget bestod i att en anställd hos en underleverantör hade klippt av ett antal kablar i en dator som skulle installerad på ISS.

Tidigare i veckan stängdes Endeavours två lastluckor efter att man monterat SpaceHab-modulen och S5-segemntet samt övrig last i lastutrymmet.

När det gäller STS-118s besättning kommer denna att anlända till Kennedy Space Center omkring klockan 23:00, svensk tid, på fredag. Besättningen kommer att flyga från sina hemmabas, Johanson Space Center, i Houston, Texas i USA. Den officiella nedräkningen inför uppskjutningen kommer att börja klockan 03:00, svensk tid, på söndag.

2007-07-27

På torsdagen fick uppskjutningen av Endeavour grönt ljus efter att de ansvariga hos NASA haft sitt obligatoriska tvådagarsmöte. Under mötet, som hålls inför varje rymdfärjeuppskjutning, går man igenom de tekniska aspekter som kan påverka uppskjutningen eller uppdraget.

Förutom mindre tekniska frågetecken är det enda större orosmolnet Discovery STS-120s bränsletank. Som Astrowebb skrivit om tidigare har man problem med bränslesensorerna i STS-12 externa bränsletank. Som det ser ut i dagsläget kommer man att bytta ut en eller flera sensorer och om det drar ut på tiden kan det påverka uppskjutningen av Endeavour. Anledningen är att Discovery står i beredskap för att utföra ett räddningsuppdrag ifall Endeavour inte skulle kunna återvända.

De andra orosmolnen som finns kommer att följas upp under senare möten innan uppskjutningen, då det är förtidigt att i skrivande stund avgöra om de kommer påverka uppskjutningen eller ej.

2007-07-23

 
Besättningen övar på att utrymma starttornet under en övning den 19 juli.
Besättningen övar på att utrymma starttornet under en övning den 19 juli.
Foto: NASA.

Förberedelserna inför uppskjutningen fortsätter utan större problem. Den 19 juli genomförde besättningen den sista stora övningen inför uppskjutningen. Förutom att öva på nödsituationer genomförde man även en nedräkningssimulering. Under denna simulering genomför man alla de steg man kommer att genomföra under uppskjutningsdagen fram till några sekunder innan "uppskjutningen" då man avbryter och utrymmer rymdfärjan.

Efter vistelsen på Kennedy Space Center begav sig besättningen tillbaka till sin hemmabas i Houston, Texas, för att genomföra de sita övningarna innan man kommer återvända till Kennedy Space Center några dagar innan den planerade uppskjutningen den 8 augusti.

Under förra veckan upptäckte tekniker att de O-ringar som finns på startraketerna då man upptäckte att de inte innehöll den korrekta blandningen av gummi. Från början vara man orolig att det hela kunde vara ett hot på besättningens säkerhet, men efter kontroller under helgen anser man inte det hela längre vara något problem. Dock har man fått problem med de sensorer i bränsletanken, bränsletank (ET) nummer 120, som ska tala om hur mycket bränsle man har kvar. ET-120 ska inte användas förrän Discoverys flygning i oktober, men då Discovery står i beredskap att utföra ett räddningsuppdrag ifall något skulle hända med Endeavour kan problemet påverka STS-118s uppskjutning.

Problemet ligger i att man uppmätt högre resistans än normalt i de sensorer som mäter syrenivån. Då man använder resistansen för att få fram om det finns bränsle eller ej kan detta påverka sensorers tillförlitlighet. Man har ännu inte beslutat om man ska byta ut sensorerna, men då man hade liknade problem med några vätesensorer för några år sedan byte man ut dessa med förseningar som följd.

Uppdaterad information om rymdpromenaderna >>>

2007-07-17

Under den gångna helgen har delar av Florida och Kennedy Space Center drabbas av flera regn- och åskskurar. Detta har bland annat resulterat i att startplatta 39A, där Endeavour befinner sig, träffades ett flertal gånger av blixten under fredagen och lördagen. Det har även förekommit hagel över Kennedyområdet. Dock finns det inget som tyder på att Endeavour ska ha träffas av verken hagel eller av blixten.

En sak man dock undersöker är om det kommit in något regnvatten inne i Endeavour då man har funnit regnvatten i närheten av de luckor som är öppna. I skrivande stund finns det dock inga rapporter om att det skulle finnas något regnvatten inne i Endeavour. Om man skulle finna vatten inne i rymdfärjan skulle det inte vara något som skulle påverka uppskjutningen.

Efter att ovädret hade lämnat Florida anlände Endeavours sju personer starka besättning till Kennedy Space Center under måndagen, lokal tid. Under de dagar man kommer att stanna kommer besättningen att delta i den sista stora simuleringen innan uppskjutningen i augusti. Man kommer även ha möjlighet att se och känna på de segment och delar som man ska ha med sig upp till ISS

2007-07-11

Endeavour på väg mot startplatta 39A.
Endeavour på väg mot startplatta 39A.
Foto: NASA.

Efter en försening orsakad av åska och regn över Kennedyområde började Endeavour sin långsamma färd mot startplatta 39A vid 02:10, svensk tid, på onsdagsmorgonen. Förflyttningen, som tog sex timmar att genomföra, skedde utan några incidenter. Dagens förflyttning till startplattan vara den första för Endeavour sedan slutet av 2002 och således första gången på lika länge som Endeavour står och blickar ut över Kennedy från en startplatta.

Nu väntar ungefär en månad av förberedelser och tester inför den planerade uppskjutningen den 8 augusti. Den största enskilda övningen som återstår för besättningen sker i mitten av juli då hela besättningen åker ner till Kennedy Space Center för att under två dagar för en sista stora simuleringen (terminal countdown demonstration test, TCDT) inför uppskjutningen. Förutom att öva nödutrymning av rymdfärjan och få möjlighet att titta på den last man kommer ha med sig avslutas det hela med en nedräkningssimulering. Under denna simuleringen går man igenom alla steg under nedräkningen under den sista dagen enda fram till några sekunder innan uppskjutningen då man simulerar ett allvarligt fel och besättningen måste utrymma rymdfärjan.

2007-07-10

Tisdagens förflyttning av Endeavour till startplatta 39A har blivit framflyttad på grund av risk för åska och regn under dagen. Ny tid är satt till klockan 04:00, svensk tid, på onsdagsmorgonen. I skrivande stund finns det inga tekniska problem rapporterade som kan hindra en förflyttning. Det enda som ses som en incident är en olycka under arbetet med att ta bort plattformarna runt Endeavour då en plattform åkte mot isoleringen på den externa bränsletanken och gjorde några märken. Detta ses dock inte som något som ska kunna utgöra någon fara.

Det finns en liten risk att Endeavour kan få stanna några extra dagar på marken ifall rymdsonden Phoenix inte kommer iväg den 3 augusti som planerat. Orsaken är att man inte vill ha två uppskjutningar på samma dag och i detta läge har Phoenix prioritet. Detta då Phoenix måste komma iväg innan den 24 augusti annars måste man vänta till 2009.

2007-07-02

Endeavour framme i monteringshallen och med lyftanordningen omkring sig.
Endeavour framme i monteringshallen och med lyftanordningen omkring sig.
Foto: NASA.

Klockan 13:22, svensk tid, på måndagseftermiddagen, lämnade Endeavour sin flyghangar och tog sig den korta sträckan till den vertikala monteringshallen (VAB). Tillsammans med Endeavour följde ett stort antal av de tekniker som arbetat med Endeavour under de nästan fem år som det var sedan Endeavour gjorde denna resa senast.

Förflyttningen tog ungefär en halvtimme och när Endeavour väl vara framme inne i monteringshallen var nästa steg att fästa den takmonterade lyftanordningen runt rymdfärjan. I monteringshallen väntar redan Endeavour STS-118s externa bränsletank samt de två startrakterna. Efter att man fäst Endeavour vid lyftanordningen kommer man att lyfta upp rymdfärjan i vertikalt läge för att sedan sakta förflytta den i position. Endeavour kommer sedan att fästas vid den externa bränsletanken med ett antal explosiva bultar.

När sedan allt är kontrollerat och godkänt kommer hela "stacken" (Endeavour, den externa bränsletanken och de två startrakterna) att förflyttas till startplatta 39A. Detta är för närvarande satt att ske tidigaste den 11 juli.

2007-06-29

På måndag, den 2 juli, är det dags för rymdfärjan Endeavour att lämna sin hangar och bege sig till den vertikala monteringshallen (VAB). Där inne väntar redan STS-118s externa bränsletank samt de två startraketerna. När Endeavour är framme inne i VAB kommer det vara första gången på över fyra år som Endeavour befinner sig i den vertikala monteringshallen inför ett uppdrag.

Nästa fas inför uppskjutningen efter att Endeavour anlänt till monteringshallen är att lyfta upp rymdfärjan och fästa den samma på den externa bränsletanken. Detta sker med hjälp av en lyftanordning som är fäst i taket och fastsättningen på bränsletanken sker med hjälp av tre stycken explosiva bultar. Dessa bultar sprängs sedan bort åtta minuter efter starten då Endeavour använt allt tillgängligt bränsle i bränsletanken.

Den 5,5 kilometer långa resan till startplatta 39A är satt att ske nästa måndag, den 11 juli. Förflyttningen beräknas ta ungefär sex timmar och sker med den specialbyggda mobila uppskjutningsrampen.

2007-05-23

ET-117 (bränsletanken) anlände till VAB den 1 maj.
ET-117 (bränsletanken) anlände till VAB den 1 maj.
Foto: NASA.

Atlantis har knappt hunnit lämna den vertikala monteringshallen (VAB) innan arbetet och monteringen inför Endeavours ankomst den 5 juni har satt igång. Det första man kommer göra är att börja arbetet med att montera upp Endeavours startraketer på torsdag denna vecka för att sedan fästa dessa på bränsletanken (ET-117). ET-117 står redan och väntar i monteringshallen och har så gjort sedan början av maj.

Allt detta kommer sedan att monteras på en av de mobila startplattformarna, i detta fall startplattform nummer 1. När Endeavour sedan har anlänt till VAB kommer slutmonteringen att ske inför utrullningen.

Då Endeavour STS-118 är planerad att lyfta redan den 9 augusti finns det inte många dagar i reserv under monteringsfasen och man räknar redan med att få arbeta extra för att hinna klart. Som det ser ut i skrivande stund kommer man hinna klart och det finns inga större problem eller fel rappoterade. Om allt går som planerat kommer Endeavour, monterad på bränsletanken, att lämna VAB och företa sig den nära sex kilometer långa färden till startplatta 39A ungefär en månad innan uppskjutningen.

För Endeavour kommer resan till ISS vara hennes första uppdrag på nästan fem år. Det långa uppehållet är främst orsakat av att Endeavour varit inne på en totalrenovering. Under denna renovering har man gått igenom alla system och komponenter ombord och bytt ut den hårdvaran som ansetts för gammal. Den andra orsaken till uppehållet är Columbiahaveriet 2003 som stoppade alla rymdfärjeuppdrag mellan februari 2003 och juli 2006, förutom Discovery STS-114 som flög i juni 2005.

2007-05-01

Som en följd av att man flyttat över besättningsutbytet från STS-118 till STS-117 har man tillfört en besättningsmedlem till STS-118s besättningen. Personen ifråga är Alvin (Al) Drew och sensommarens uppdrag kommer att bli hans första. Att tillföra en extra besättningsmedlem i ett sådant här sent skedde tillhör inte vanligheterna. Än har Drew inte blivit utsedd officiellt av NASA.

Drew påbörjade sin astronaututbildning i augusti 2000 efter att han blivit utvald av NASA några månader tidigare. Efter den två åt långa grundutbildningen har han arbetat med tekniska frågor inom NASA. Läs mer om Drew >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.