www.astrowebb.com
| Marssonder
Phoenix Mars Lander
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Phoenix.
Uppskjutning: 11:26 den 4 augusti 2007.
Raket: Delta II.
Framkomst Mars: 01:38 (realtid) 01:53.44 (signalen framme på jorden) den 26 maj 2008.
Landningsmark: 68,22 grader nord 234,3 grader öst.
Uppskjutningsfönster: 3 - 24 augusti 2007.
Uppdragslängd på Mars: femmånader.
- Mer läsning -

Phoenix startsida/nyheter
Info. om uppdraget.
Info om instrumenten.

Mars| Phoenix Mars Lander
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information
 


2010-05-26

En 360-graders mosaik av bilder visar  Phoenixs närområde.
En 360-graders mosaik av bilder visar  Phoenixs närområde.
Foto: NASA.

En månad efter att Phoenixteamet senast hörde av rymdsonden Phoenix Mars Lander har NASA beslutat att sluta lyssna efter livstecken från rymdsonden. Hittills har NASA använt rymdsonderna Mars Odyssey och Mars Reconnaissance Orbiter för att dagligen lyssna efter en eventuell signal från Phoenix. Senast NASA hörde något från Phoenix var den 2 november då Mars Odyssey uppfattade en svag signal. Även om NASA nu slutar lyssna dagligen efter en signal finns det en teoretisk chans att rymdsonden vaknar till liv igen i vår när solpanelerna kan producera tillräckligt med elenergi. Det är dock osannolikt att elektroniken ombord kommer klara sig igenom vintern utan att vara uppvärmda.

Totalt utforskare Phoenix sitt närområde under fem månader, vilket var två månader längre än uppdraget var planerat för. Det som till slut satte stopp för uppdraget var att solpanelerna inte längre kunde producera tillräckligt med elenergi för att hålla värmeelement och instrument igång. Att rymdsonden skulle slutna sina dagar på detta sätt var väntat med hänsyn till rymdsondens nordliga landningsplats. Informationen och den data som Phoenix samlade in under sina fem aktiva månader kommer dock hålla forskare världen över sysselsatta i år framöver.

Läs mer om instrumenten/rymdsonden >>>
Läs mer om uppdraget >>>

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com