www.astrowebb.com
| Marssonder
Phoenix Mars Lander
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Phoenix.
Uppskjutning: 11:26 den 4 augusti 2007.
Raket: Delta II.
Framkomst Mars: 01:38.44 (realtid) 01:53.44 (signalen framme på jorden) den 26 maj 2008.
Landningsmark: 68,22 grader nord 234,3 grader öst.
Uppskjutningsfönster: 3 - 24 augusti 2007.
Uppdragslängd på Mars: fem månader.
- Mer läsning -

Phoenix startsida/nyheter
Info. om uppdraget.
Info om instrumenten.

Mars| Phoenix Mars Lander
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2006-07-11

Artistbild över Phoenix där dess robotram syns tydligt.
Artistbild över Phoenix där dess robotram syns tydligt.
Bild: NASA.

Med Uppskjutningen av Phoenix skedde sen 4 augusti 2007 klockan 11:26, svensk tid, med hjälp av en Delta II-raket. Uppskjutningen genomfördes utan problem och Phoenix kunde påbörja sin nio månader och 679 kilometer långa resa till vår röda grannplanet.

Det primära uppdraget sträcker sig över 90 marsdagar, vilket motsvarar 92 jorddagar.

Vid framkomsten till Mars kommer Phoenix att landa med hjälp av en fallskärm och bromsraketer.  Väl nere på ytan har Phoenix två vetenskapliga mål. Dessa två är:

1) Studera Mars vattenhistoria genom att undersöka vattenis under markytan.
Tack vare andra rymdsonder vet forskarna idag att det funnits stora mängder flytande vatten på Mars yta för miljarder år sedan. Det NASA hoppas få bevis för med Phoenix är att det fanns flytande vatten på ytan för mindre än 100 000 år sedan. Man vill även kartlägga under vilka perioder det funnits flytande vatten på ytan.

 2) Fastställa om marken och dess innehåll kan stödja liv.
Då forskarna vet att liv kan överleva i de mest extrema förhållanden och ligga i dvala i hundratusentals år i väntan på rätt tillfälle vill man undersöka om polområdena på Mars kan stödja liv. En teori man har är att under kortade perioder med ett mellanrum på 100 000 år är klimatet tillräckligt bra för att liv ska kunna uppstå och utvecklas.

Dessa två mål ligger i linje med NASAs fyra övergripande mål för sitt Marsprogram som i korthet går ut att fastställa om det funnits liv på Mars, studera klimatet på Mars, studera geologin på Mars samt förberedda inför kommande bemannade uppdrag. När det gäller bemannade uppdrag är vatten viktigt då man kan utvinna syre ur vattnet som sedan bland annat kan användas som bränsle.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.