www.astrowebb.com
| Marssonder
Phoenix Mars Lander
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Phoenix.
Uppskjutning: 11:26 den 4 augusti 2007.
Raket: Delta II.
Framkomst Mars: 01:38.44 (realtid) 01:53.44 (signalen framme på jorden) den 26 maj 2008.
Landningsmark: 68,22 grader nord 234,3 grader öst.
Uppskjutningsfönster: 3 - 24 augusti 2007.
Uppdragslängd på Mars: fem månader.
- Mer läsning -

Phoenix startsida/nyheter
Info. om uppdraget.
Info om instrumenten.

Mars| Phoenix Mars Lander
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2006-07-11

Artistbild över Phoenix när denna landar på Mars.
Artistbild över Phoenix när denna landar på Mars.
Bild: NASA.

Precis som Phoenixfågeln reser sig Phoenix Mars Lander ur askan och kommer åter till liv. Rymdsonden byggdes till uppdraget 2001 Mars Surveyor Lander och när NASA beslutade att lägga ner 2001 Mars Surveyor Lander ställde man undan Phoenix i väntan på bättre tider. När man sedan plockade fram Phoenix igen genomfördes en hel del förändringar som en följd av haveriet med Mars Polar Lander. 

Den rymdsond som kommer att skydda Phoenix under resan till Mars har en diameter på 2,64 meter, en höjd på 1,74 meter och en total solpanelslängd på 3,6 meter. Vikten vid uppskjutningen är 670 kilogram varav 350 kilogram är Phoenix. Av detta är sedan ungefär 55 kilogram vetenskapliga instrument.

Phoenix i sig är 2,2 meter hög, på sig högsta punkt, och dess däck är 1,5 meter i diameter. Dess solpaneler har en totala längd av 5,52 meter.

Förutom de sedvanliga solpanelerna och batterierna består Phoenix av sju olika instrument, som alla bidrar till uppdraget på sitt eget sätt. De sju instrumenten är som följer:

Robotic Arm (RA)
Det enskilda viktigaste instrumentet ombord är Phoenix robotarm. Längst ut på robotarmen finns det en skopa som man kommer använda för att ta markprover med, både isprover och sandprover. Dessa prover kommer sedan att tömmas i den ugn man har ombord för att möjliggöra kemiska provtagningar. Man räknar med att kunna ta prover upp till 50 centimeter under marknivån. Längden på robotarmen är 235 centimeter.

Robotic Arm Camera (RAC)
Ovanför skopan på robotarmen finns det en kamera som gör det möjligt att fotografera område där man tar prover, innehållet i skopan samt den ugn man använder för att varma upp proverna i. 

Mars Descent Imager (MARDI)
MARDI
MARDI.
Foto: NASA.

Som det hörs på namnet är MARDI en kamera som kommer att användas under nedstigningsfasen. Kameran har även en mikrofon som kommer vara aktiv under nedstigningsfasen.

Tanken är att MARDI ska ta ett fotografi av landningsplatsen och området däromkring. Detta fotografi kommer sedan att jämföras med de fotografier man kommer ta från marken.

Surface Steroscopic Imager (SSI)
SSI kan ses som Phoenixs huvudkamera och dess ögon. För det är med denna kamera som man kommer att ta högupplösta fotografier av omgivningarna och det som finns där. Dessa fotografier kommer sedan bland annat användas till att besluta om var man ska ta prover.

Thermal and Evolved Gas Analyzer (TEGA)
TEGA består av en ugn och att en spektrometer. Med hjälp av ugnen kommer man att värma upp dem prover av sand och is man tar. Spektrometern kommer sedan att analysera gasen som bildas för att fastställa provernas kemiska sammansättningar. Även energin som utvecklas under uppvärmningen kommer att analyseras.

Totalt finns det åtta stycken TEGA-ugnar varav alla kan användas en gång.

Microscopy, Electrochermistry, and Conductivity Analyzer (MECA)
MECA består av flera olika instrument som alla bidrar till analysen av dem prover man plockar upp. Förutom ett flertal mikroskop har man även ett litet våtlabb, där man kommer bland proverna med vatten. Detta görs för att fastställa provernas salthalt, sammansättning etc.

Meteorological Station (MET)
Precis om här på jorden har Mars ett skiftande klimat och det kommer vara METs uppgift att följa och dokumentära det dagliga vädret. Bland annat kommer man att mäta temperatur, tryck samt förekomsten av blixtrar.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.