www.astrowebb.com
| Marssonder
Phoenix Mars Lander
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Phoenix.
Uppskjutning: 11:26 den 4 augusti 2007.
Raket: Delta II.
Framkomst Mars: 01:38.44 (realtid) 01:53.44 (signalen framme på jorden) den 26 maj 2008.
Landningsmark: 68,22 grader nord 234,3 grader öst.
Uppskjutningsfönster: 3 - 24 augusti 2007.
Uppdragslängd på Mars: fem månader.
- Mer läsning -

Phoenix startsida/nyheter
Info. om uppdraget.
Info om instrumenten.

Mars| Phoenix Mars Lander
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt >>>

2010-01-16

Artistbild av Phoenix på Mars
Artistbild av Phoenix på Mars.
Bild: NASA.

Med början den 18 januari kommer Mars Odyssey försöka få kontakt med Phoenix Mars Lander. Phoenixs senaste sändning skedde den 2 november 2008 och sedan dess har en soldrivna landaren genomlidit en höst, en vinter och en vår. Phoenix är inte designat för att överleva en vinter på Mars så chansen att hon har överlevt är små. NASA hoppas dock att Phoenix ska kunna ge ifrån sig någon form av signal.

Arbetet med att försöka få kontakt med Phoenix kommer pågå under januari, februari och mars. Anledningen till tidpunkten är att det är först nu som Phoenixs solceller utsätts för tillräckligt solljus för att kunna starta upp rymdsonden. I en början kommer solen vara över horisonten 17 timmar per dag för att sedan öka till att vara över horisonten hela dagen.

Under januari kommer Mars Odyssey att passera över Phoenix ungefär tio gånger om dagen och under februari och mars kommer denna siffra öka. Under den senare delen av kampanjen kommer Phoenix, om hon överlevt, även skicka signaler som Mars Odyssey kan ta emot.

2008-12-02

En 360-graders mosaik av bilder visar  Phoenixs närområde.
En 360-graders mosaik av bilder visar  Phoenixs närområde.
Foto: NASA.

En
En månad efter att Phoenixteamet senast hörde av rymdsonden Phoenix Mars Lander har NASA beslutat att sluta lyssna efter livstecken från rymdsonden. Hittills har NASA använt rymdsonderna Mars Odyssey och Mars Reconnaissance Orbiter för att dagligen lyssna efter en eventuell signal från Phoenix. Senast NASA hörde något från Phoenix var den 2 november då Mars Odyssey uppfattade en svag signal. Även om NASA nu slutar lyssna dagligen efter en signal finns det en teoretisk chans att rymdsonden vaknar till liv igen i vår när solpanelerna kan producera tillräckligt med elenergi. Det är dock osannolikt att elektroniken ombord kommer klara sig igenom vintern utan att vara uppvärmda.

Totalt utforskare Phoenix sitt närområde under fem månader, vilket var två månader längre än uppdraget var planerat för. Det som till slut satte stopp för uppdraget var att solpanelerna inte längre kunde producera tillräckligt med elenergi för att hålla värmeelement och instrument igång. Att rymdsonden skulle slutna sina dagar på detta sätt var väntat med hänsyn till rymdsondens nordliga landningsplats. Informationen och den data som Phoenix samlade in under sina fem aktiva månader kommer dock hålla forskare världen över sysselsatta i år framöver.

2008-11-11

Artistbild av Phoenix på Mars
Artistbild av Phoenix på Mars.
Bild: NASA.

NASA meddelade på måndagen att rymdsonden Phoenix har avslutat sitt uppdrag på Mars. Detta då den sista signalen från rymdsonden mottogs den 2 november. Med andra ord avslutade Phoenix sitt drygt fem månader långa uppdrag på Mars med att långsamt somna in. Trots att inget hörts från rymdsonden på en dryg vecka kommer Phoenixteamet att fortsätta lyssna efter en signal från Phoenix några veckor till. Ingen räknar dock med att Phoenix kommer kunna skicka några mer vetenskapliga data även om kommunikationen återupptas.

Den direkta orsaken till Phoenixs insomning är dels att Solen inte når tillräckligt högt ovan horisonten och att området rymdsonden befinner sig i under den senaste tiden har drabbas av en omfattande sandstorm. Det fem månader långa uppdraget är dock en stor framgång och som Astrowebb skrev för drygt en månad sedan har Phoenix uppnått alla mål som sattes upp innan uppdraget.

Även om uppdraget nu är slut har analysen av provtagningarna och det vetenskapliga arbetet på marken bara börjat.

2008-11-04

Phoenix och dess grävskopa
Phoenix och dess grävskopa
.
Foto: NASA.

Phoenixteamet rapporterade på måndagen att markkontrollen haft kontakt med Phoenix alla dagar sedan den 30 oktober. Kontakten sker, som brukligt, via någon av NASAs rymdsonder i omloppsbana runt Mars. Tack vare den information som Phoenixteamet kunnat ta emot under dessa kommunikationspass har teknikerna kommit fram till mer om det "sage mode" som Phoenix gick in i förra veckan. Som Astrowebb skrev om förra veckan beror det hela på att solen står för lågt över horisonten vilket gör att solpanelerna inte kan ladda batterierna ordentligt. I sin tur leder detta till att Phoenix får energibrist varje eftermiddag/kväll och då försätts i "safe mode".

Än så länge vakar dock Phoenix upp varje förmiddag efter att solpanelerna kunnat ladda upp batterierna tillräckligt. Scenariot i sig är väntat och ännu en tecken på att Phoenix operativa tid snart är slut. Hur länge till Phoenix kommer klara av att vakna upp på morgonen är inte känt men Phoenixteamet kommer utnyttja den kvarvarande tiden maximalt för vetenskapligt arbete. För att klara detta kommer Phoenix arbetsorder skickas upp dagen innan och lagras på rymdsondens flashminne. Detta gör att Phoenix kan börja arbeta tidigare på morgonen.

Förutom att solen står allt lägre har en sandstorm haft sitt med i spelet att solpanelerna inte har kunnat ladda batterierna ordentligt.

2008-11-02

Rymdsonden Phoenix har i dagarna visat de första tecknen på att uppdraget snart kan vara slut. Det hela började i onsdags då markkontrollen inte fick någon kontakt med rymdsonden. Upprepade försökt att etablera kontakt gjordes under onsdagen och på torsdagsmorgonen. Trots de upprepade försöken var Phoenix tyst. Lite senare på torsdagen fick markkontrollen kontakt med Phoenix genom rymdsonden Mars Odyssey.

Under denna kommunikation stod det klart att Phoenix har gått in i ett förinställt säkerhetsläge. Orsaken till detta är att batterierna inte har tillräckligt med elenergi för att driva rymdsondens olika instrument. I sin tur beror detta på att solen står väldigt lågt över horisonten och inte kan ge solpanelerna tillräckligt med solljus för att ladda batterierna. Som läget är nu är Phoenix inställd på att skicka en statussignal en gång om dagen samt lyssna på eventuella signaler från markkontrollen.

Sedan det upptäcktes att Phoenix gått in i säkerhetsläge har Phoenixteamet arbetet med att försöka finna en metod att få rymdsonden att återgå till normala operationer. Förhoppningsvis kommer Phoenix vara tillbaka i normalt läge inom några dagar. Troligt är dock att teknikerna måste stänga av fler instrument än tidigare planerat.

2008-10-29

Med början på tisdagen kommer Phoenixteamet att under de kommande veckorna stänga av Phoenixs olika värmeelement. Detta görs för att spara elektricitet i och med att solen når allt lägre över horisonten för varje dag som går. Det första värmeelementet som stängdes av värmde TEGA-instrumentet, robotarmen och kameran på robotarmen. Genom att stänga av värmeelementet räknar teknikerna med att spara ungefär 250 watt per dag.

Hur länge Phoenix kommer klara sig vet ingen i dagsläget men genom att successivt stänga av värmeelement hoppas Phoenixteamet kunna hålla igång rymdsonden några veckor extra. Värmeelementens uppgift är att hålla elektroniken ombord ovan frysgrader. När värmeelementen stängs av kommer det till sist innebära att instrumenten ombord slutar fungera. Som planen ser ut i dagsläget kommer ett värmeelement inte stängas. Detta värmeelement ingår i den grupp av element som värmer rymdsondens batterier och huvuddator. Istället för att stänga av det sista värmeelementet kommer Phoenixteamet låta det vara igång tills det slutar fungera pågrund av elbrist.

2008-10-26

NASA glömde skicka med en dammsugare för Phoenix. Detta syns tydligt på rymdsondens däck en del av dess instrument
NASA glömde skicka med en dammsugare för Phoenix. Detta syns tydligt på rymdsondens däck en del av dess instrument.
Foto: NASA.

Phoenixs uppdrag på vår röda grannplanet börjar allt mer gå mot sitt slut. I veckan som gått genomförde rymdsonden den sista grävningen och insamlandet av material från ytan. Dem senaste materialinsamlingarna och grävningarna på marsytan har koncentrerat sig på områdena "Upper Cupboard" och "Stone Soup".

Förutom att gräva i dessa oråden har Phoenix även använt instrumentet Surface Steroscopic Imager (SSI) för att ta högupplösta fotografier. Med hjälp av dessa fotografier hoppas Phoenixteamet kunna få reda på mer om isens geologi och egenskaper.

Även om Phoenix nu har samlat in sina sista prover återstår en del analyser av dessa prover innan rymdsonden har fullgjort sitt uppdrag. Exakt när uppdraget kommer ta slut är i dagsläget inte känt men för varje dag som går minskar Phoenix tillgång på elenergi. Detta då solen står allt lägre på himmelen.

 

 

 

2008-09-30

Soluppgång på Mars under Sol 101
Soluppgång på Mars under Sol 101.
Foto: NASA.

Efter drygt fyra månader på Mars börjar de första vetenskapliga resultaten från Phoenix att komma. Samtidigt förbereder sig Phoenixteamet på den senaste förlängningen av uppdraget som startar den 1 oktober. Det speciella med denna förlängning av uppdraget är att det inte finns någon fast tidsgräns på hur länge den varar. Det som kommer avgöra när uppdraget slutar är tillgången på elenergi. Troligtvis kommer Phoenixs solpaneler inte kunna alstra tillräckligt med elenergi i mitten/slutet av december.

Under de fyra månader som Phoenix har undersökt sin hörna av Mars har forskarna bland annat kommit fram till att det snöar i området, att frost förekommer samt att den stadigt sjunkande temperaturen ökar mängden moln, dimma och vattenmängd som finns i atmosfären. Snön kom från moln på fyra kilometers höjd och föll ner till 2,5 kilometers höjd under den timmen som laserinstrumentet studera dem aktuella molnen. Phoenixteamet tror att snön avdunstade innan den nådde marknivå.

Phoenix har även visat att närområdet har stora mängder vattenis några få centimeter under ytan. Till detta ska även läggas upptäckter av lerpartiklar, kalciumkarbonat och kolsyresalt. Det har även visat sig att Phoenix har landat på randen till en krater. Kratern ifråga är så ung som några miljoner år. Detta kan jämföras med områdena som Spirit och Opportunity undersökt och som visat sig vara miljarder år gamla. Med andra ord har Phoenix hjälp till att undersöka hur "unga" Mars ser ut.

I början av förra veckan genomförde Phoenix en manöver som innebar att rymdsonden med hjälp av sin grävskopa flyttade på en sten. Stenen, som är döpt till "Headless", flyttades 40 centimeter längs ett tre centimeter djupt dikt som Phoenix grävt ett par dagar tidigare. Förflyttningen av stenen gjordes för att komma åt att ta prover av ytlagret under stenen. Hela manövern genomfördes planenligt och utan problem. Anledningen till att Phoenixteamet vill ha prover från under en sten är att dessa kan misstänkas vara opåverkade av sådant som fallit ner från moln och andra formationer i atmosfären.

Om man ser på huvudmålen som fanns med Phoenix:

1) Studera Mars vattenhistoria genom att undersöka vattenis under markytan.
2) Fastställa om marken och dess innehåll kan stödja liv.

Har Phoenix bidragit med viktig information som kommer hålla forskare världen över sysselsatta flera år. Phoenix har fastställt att det finns vattenis i det aktuella området och mycket tyder på att Mars under perioder, då planeten har en mer gynnsam lutning mot Solen, kan ha flytande vatten alternativt fuktig sand på ytan. Allt detta sammanställt ökar chansen för att liv ska uppstå. Det bästa av allt är att Phoenix fortfarande har nya stenar att puta på och nya upptäckter att göra.

Som en sluttvist på uppdraget ska tekniker försöka aktivera den mikrofon som skulle ha spelat in ljud från landningsmotorerna under landningsfasen. Inspelningen fungerade dock aldrig och efter landningen stängdes instrumentet av för att inte dra ström. Om det går att återaktivera mikrofonen är inte klart men teknikerna ska försöka genom att ladda upp ny mjukvara till rymdsonden.

2008-09-19

Artistbild av Phoenix på Mars
Artistbild av Phoenix på Mars.
Bild: NASA.

NASA har beslutat att förlänga Phoenixs uppdrag med ungefär två månader. Anledningen till förlängningen är att rymdsonden i sig är i topptrim och det fortfarande finns vetenskaliga uppgifter kvar att utföra. Förlängningen av uppdraget är den andra av det från början 90 dagar långa uppdraget. Exakt hur länge uppdraget kommer pågå är i dagsläget osäkert och allt beror på hur länge som solpanelerna kan leverera tillräckligt med elenergi.

Enligt de senaste prognoserna kommer Phoenix klara sig till mitten av november när det gäller elförsörjningen. Anledningen till att energiåtgången minskar är att vintern är på väg och solen inte längre kommer nå över horisonten på de breddgrader som Phoenix befinner sig. En annan begränsade faktor är eventuell isbildning på rymdsonden som en följd av att temperaturen sjunker. En eventuell isbildning kan skada viktiga komponenter och instrument ombord på Phoenix. Med andra ord kommer det vara klimatet som sätter en tidsgräns på uppdraget.

Måndagen den 29 september klockan 20:00, svensk tid, kommer det hållas en presskonferens angående Phoenix på NASA TV.

2008-09-10

"Snow White" väntar på ett sista besök av Phoenixs grävskopa.
"Snow White" väntar på ett sista besök av Phoenixs grävskopa.
Foto: NASA.

Phoenixs aktiva tid på Mars börjar gå mot sitt slut och Phoenixteamet har beslutat att leverera de sista proverna till TEGA-ugnarna och våtrumslaboratoriumet inom de närmaste dagarna. I våtrumslaboratoriumet finns det en cell kvar medan TEGA-instrumentet har hälften av sina åtta ugnar kvar att använda. Provtagningsområdet det sista prover till våtrumslaboratoriumet och det första till TEGA kommer vara det "gamla" välkända området "Snow White", som Phoenix redan innan har analyserat prover ifrån. Phoenixs tidigare analyser av prover från "Snow White" visade på förekomsten av vattenis.

När det gäller TEGA-instrumentet har Phoenixteamet beslutat att använda en annorlunda taktik mot innan vid levererandet av prover. Istället för att fylla varje ugn för sig och vänta på att analysen är klar innan nästa ugn fylls kommer Phoenix fylla alla ugnar med kort intervall. Detta innebär att analyserna i ugnarna kommer ske mer eller mindre samtidigt. Orsaken till denna nya taktik är att vintern är på väg och för varje dag som går når Solen lägre och lägre över horisonten. Effekten som kan plockas ut från Phoenixs solpaneler har redan minskat från 3500 wattimmar per sol till 2500 wattimmar per sol.

Då antalet wattimmar som kan plockas ut från solpanelerna kommer fortsätta minska vill Phoenixteamet vara säkra på att hinna leverera prover till alla ugnar medan det fortfarande finns tillräckligt med elenergi för att gräva.

2008-09-03

Ismoln glider förbi Phoenixs landningsplats
Ismoln glider förbi Phoenixs landningsplats.
Foto: NASA.

Phoenix fortsätter sitt arbete på övertid och i slutet av förra veckan levererade rymdsondens grävskopa prover från grävområdet "Stone Soup". "Stone Soup" är den djupaste grop som Phoenix hittills grävt och mäter ett djup av 18 centimeter. Proverna levererades till Phoenixs våtrumslaboratorium och i veckan har forskare börjat analysera provresultatet. Resultatet av forskarnas analys är extra intressant då jordprovet kommer från gränslandet mellan två jordlager med olika egenskaper och eventuellt olika sammansättning.

Det är ännu inte kartlagt vilka material som finns i det aktuella området men via fotografier har forskarna kunnat dra slutsatsen att det troligtvis inte finns någon is i "Stone Soup". Istället verkar det finnas klumpar av salt på det aktuella djupet. Om det finns salt i provet från "Stone Soup" kommer forskarna se detta i analysen från våtrumslaboratoriumet.

Förutom analys av provtagningar har forskarna använt sin tid åt att studera en filmsekvens som är ihopsatt av tio stycken stillfotografier. Filmsekvensen visar ett tio minuter långt förlopp där ismoln glider förbi Phoenixs landningsplats.

2008-08-26

Idag, tisdagen den 26 augusti, är dagen då Phoenixs primära uppdrag tar slut och rymdsonden påbörjar sitt förlängda uppdrag. Totalt har NASA förlängt uppdraget med 25 dagar. Dagen till ära kommer Phoenix ta ett av de djupaste proverna hittills. Området som Phoenix kommer ta ett prov ifrån kallas "Stone Soup". Med hjälp av sin grävskopa har Phoenix grävt ut "Stone Soup" till ett djup av 18 centimeter. Detta är tre gånger mer än något annan grop som Phoenix grävt.

Trots djupet finns det inga spår av is i "Stone Soup", vilket gör att Phoenixteamet tror att proverna kommer vara av en annan sammansättning än tidigare. Innan har Phoenix funnit is på ett djup av fem centimeter. Att isen inte förekommer på samma djup visar att marken i det aktuella området är mer komplex än en första anblick kan tyda på.

Om provtagningen går som planerat kommer Phoenix om några dagar lämna prover i en av de kamrar som rymdsondens våtrumslaboratorium består av. Hittills har Phoenixteamet använt två av fyra kamrar. Dessa kamrar har används till prover från ytan och det översta islagret. Om det finns tillräckligt med material kan det även bli aktuellt med en avlämning i en av TEGA-ugnarna.

2008-08-14

Dammpartiklar fångade på bild.
Dammpartiklar fångade på bild.
Foto: NASA.

Medan olika forskargrupper fortsätter med arbetet att analysera de prover som Phoenix tagit fortsätter rymdsonden sina studier av Mars och dess beståndsdelar. Nu senast har Phoenix med hjälp av sitt ena mikroskop analyserat en enskild dammpartiklar. Partikeln som atommikroskopet analyserat är en av alla de miljarder partiklar som färgar Mars himmel och jord röd, bygger upp planetens yta samt föder de globala sandstormar som drabbar Mars med jämna mellanrum. Genom att kunna fånga en enskild dammpartikel har Phoenix kommit ner till samma detaljnivå som de bästa mikroskopen på jorden.

Dammpartikeln, som kommer från ett prov taget i området "Snow White", har en storlek av en mikrometer vilket är en miljondel av en meter. Som bäst kan mikroskopet se partiklar med en storlek av 100 nanometer vilket är ungefär tusen gånger mindre än bredden på ett hårstrå. Genom att studera enskilda dammpartiklar hoppas forskarna få reda på mer om hur Mars är uppbyggd och om det finns möjlighet för liv att uppstå hos vår röda granne.

Förutom att studera dammpartiklar fortsätter Phoenix att analysera nya prover i sina åtta TEGA-ugnar. Senast är det ett prov från området "Rosy Red" som har levereras och forskarna har nu använt tre av de åtta ugnarna.

En 360-graders mosaik av Phoenixs närområde.
En 360-graders mosaik av Phoenixs närområde.
Foto: NASA.

2008-08-05

Provtagningsområdet "Snow White".
Provtagningsområdet "Snow White"
.
Foto: NASA.

Teamet bakom Phoenix följer upp förra veckans nyhet om att rymdsonden funnit vatten med ännu en viktig upptäckt. Upptäckten gäller ämnet Perklorat och har gjorts med hjälp av Phoenixs våtrumslaboratorium (MECA). Perklorat är ett ämne som på jorden främst förekommer i ökenområden i Chile och för de flesta levande organismer är ämnet giftigt. Detta fick till följd att flera etablerade medier gick ut med nyheten att jorden på Mars är giftig och att sannolikheten för liv på planeten i och med detta är liten. Att dra dessa slutsatser i detta skedde är dock att gå händelserna i förväg. Bland annat för att MECAs provresultat dels måste bekräftas av TEGA-instrumentet och dels för att forskarna måste få mer tid på sig att undersöka provresultaten. En annan faktor är att det är alldeles för tidigt att uttala sig om hur utspritt Perklorat är på Mars.

Förekomsten av Perklorat behöver heller minska sannolikheten för liv att uppstå då det finns organismer som lever på energi från just Perklorat. Enligt Phoenixteamet säger förekomsten av Perklorat veken till eller från i frågan om förutsättningarna för liv på Mars. Det verkar även som att förekomsten av Perklorat i det aktuella området är ojämnt fördelat då ett jordprov från ett annat provtagningsområdet inte visat sig innehålla Perklorat. Detta kan dock bero på att TEGA-instrumentet, som analyserade provet, endast kan finna Perklorat som innehåller klor och all Perklorat innehåller inte klor.

Det finns även en liten risk att Perklorat kommer från jorden då Deltaraketens tredje raketsteg använder Perklorat i sitt bränsle. Dock innehåller den Perklorat som upptäckts på Mars klor vilket inte det aktuella raketbränslet gör. Risken är med andra ord väldigt liten.

Den enda säkra slutsatsen som kan dras i denna stund är att forskarna behöver mer tid på sig att analysera proverna och resultaten innan de kan uttala sig säkert om vad upptäckten av Perklorat innebär.

2008-08-01

Phoenix och dess grävskopa
Phoenix och dess grävskopa
.
Foto: NASA.

Under onsdagen levererade Phoenixs grävskopa det prov till en av TEGA-ugnarna som skulle visa sig vara den milstolpe som Phoenixteamet väntat på. De första resultaten, som skickades till jorden tidigt på torsdagen, från analysen av provet visar att provet innehöll vatten. Detta är en bekräftelse på tidigare fotografier och antagningar av Phoenixteamet. Det är dock det första handfasta beviset för att det finns vatten i det område som Phoenix befinner sig i.

Det aktuella provet kommer från en provtagningsgrop som är ungefär fem centimeter djup. Provet är med andra ord taget från det översta lagret av den vattenis som Phoenix under den senaste tiden försökt att få ett tillräckligt stor provtagning av. Då isen visat sig vara hårdare än väntat har forskarteamet fått prova olika tekniker för att få in tillräckligt med isprover i skopan. Nu när det hela har lyckas och provresultatet visat att det finns fruset vatten strax under ytan har uppdraget uppnått ännu ett av sina huvudmål. Detta betyder dock inte att uppdraget är slutfört.

De prover som Phoenix har analyserat och som visade sig innehålla vatten hade innan analysen legat i skopan under två dygn. Detta gör att en del av vattnet med största sannolikhet hade hunnits förångas.

Samtidigt som Phoenixteamet meddelade att Phoenix funnit vatten meddelade de även att uppdraget blivit förlängt med fem veckor till den 30 september. Detta då rymdsonden är i utmärkt form och det fortfarande finns mycket kvar att utforska i närområdet.

2008-07-28

Artistbild av Phoenix på Mars
Artistbild av Phoenix på Mars.
Bild: NASA.

Phoenix har efter stor möda och mycket besvär äntligen samlat ihop tillräckligt med is för att kunna genomföra en provtagning. Metoden som rymdsonden använde var att med hjälp av den  "metallpinne", som finns på undersidan av grävskopan, skarpa upprepande gånger på isen för att lösgöra denna. Isen kunde sedan samlas upp av grävskopan. Totalt krävdes 16 stycken skrapningar för att få ihop en tillräcklig stor mängd is. Isen användes dock aldrig för analys då provtagningen endast var ett prov. Provet gick ut på att se om det gick att samla ihop tillräckligt med is på detta sätt.

Nästa steg i processen är att samla in prov och leverera dessa till en av de åtta TEGA-ugnarna som finns tillgängliga.

Under hela processen med att samla in isprover har Phoenixteamet fått arbeta med att alltid ta fotografier av de prover som samlats in. Detta gör att de första isproverna som kommer analyseras kommer tas under tisdagen, svensk tid. När proverna val tagits kommer dessa levereras direkt till en av de åtta TEGA-ugnarna. Detta då forskarna inte vill riskera att proverna helt eller delvis smälter.

2008-07-24

Artistbild över Phoenix
Artistbild över Phoenix
.
Bild: NASA.

Under den senaste tiden har Phoenix och markpersonalen arbetat med att testa olika tekniker och metoder för att samla in isprover. Den mest effektiva har visat sig vara att använda den spikformade metallpinne som finns på undersidan av grävskopan. Med denna har Phoenix skrapat på isen för att möjliggöra för grävskopan att plocka upp den is som har lösgjorts. Hittills har arbetet visat sig vara framgångsrikt och enligt planerna kommer de första isproverna levereras inom några dagar.

För att proverna inte ska smälta på vägen till ugnen har Phoenixteamet beslutat att Phoenix ska börja sina aktiviteter tre timmar tidigare den dagen som proverna kommer samlas in. Detta betyder att proverna kommer samlas in strax efter klockan 07:00, lokal marstid, och så fort som möjligt tömmas i en av de åtta TEGA-ugnarna. Genom att använda denna metod hoppas de inblandade forskarna att proverna kommer lämnas över i den form som de togs. Metoden ställer dock extra krav på Phoenix då temperaturen på morgonen är kyligare än senare på dagen. Proverna kommer tas från området som är döpt till "Snow White".

Genom att analysera isen kommer forskarna bland annat få fram information om när och hur länge som denna del av Mars var vattendränkt.

2008-07-15

Området som Phoenix arbetar med
Området som Phoenix arbetar med.
Foto: NASA.

Phoenix och teamet bakom rymdsonden fortsätter denna vecka arbetet med att få ett tillräckligt stort isprov från området "Snow White". Att få ett tillräckligt stort isprov har visat sig vara besvärligt då isen är hårdare än teknikerna och forskarna först trodde. Det område som Phoenix konserterar sig på utökades under lördagen till 20 centimeter gånger 30 centimeter. Detta var dock inte tillräckligt för att få de prover som forskarna vill ha. För att få tillräckligt med material för analys skickades kommandon till Phoenix under måndagen för att utöka gropen som är grävd till 20 centimeter gånger 45 centimeter. Förhoppningsvis ska detta vara tillräckligt för att få de prover forskarna vill ha.

För att ta isprover kommer Phoenix använda den "pik" som finns på skopan för att pika loss isbitar. Dessa bitar kommer sedan med hjälp av katapultmedtoden att förflyttas till skopan. Tanken är sedan att skopan på egen hand ska skopa upp den lossna is som finns kvar. Isproverna kommer sedan att leverans till en eller flera av de ugnar som finns ombord på Phoenix.

Förhoppningsvis kommer isproverna kunnas börja undersökas under veckan eller i början på nästa vecka.

2008-07-10

Arbetet med att samla in de första isproverna från under ytan på Mars har visat sig ta längre tid än planerat. I måndags genomförde Phoenix femtio skrapningar med grävskopan utan att få ihop tillräckligt med is för provtagning. Phoenixteamet har även provat att använda den metallspets som finns på undersidan av grävskopan utan att få ihop tillräckligt med isprover. Meningen är att spetsen ska skrapa upp bitar av isen som grävskopan sedan ska kunna ta upp och lämna till instrumenten för analys. Nästa steg steg är att använda den motoriserade raspen som är det tredje verktyget för att samla in isprover. Hur lyckosamt detta verktyg är kommer vi att få vänta inom några dagar.

Att isen skulle vara hård och svår att ta prover av var något som Phoenixteamet räknade med. Speciellt den kyliga temperaturen i det aktuella området med dagstemperaturer på minus 30 till minus 80 grader gjorde att teknikerna utvecklade de tre olika metoderna beskrivna ovan för att ta isprover.

Om isen visar sig vara för hård även för raspen kan det mycket möjligt vara så att Phoenix inte lyckas med sitt huvuduppdrag och samla in och analysera prover av isen.

2008-07-02

Det aktuella grävområdet. Som djupast är det ungefär fem centimeter
Det aktuella grävområdet. Som djupast är det ungefär fem centimeter. Se större bild >>>

Foto: NASA.

Den 26 juni kom Phoenix äntligen ner till islagret. Denna gång skrapare grävskopan dock endast på ytan i det området som kallas "Wonderland"/"Snow White". För att se hur lätt eller svårt det var att samla in isprover genomförde Phoenix flera skrapningar och efter ett tag hade det samlas tillräckligt med material i skopan för att utföra provtagningar. Dessa prover har nu legat i skopan några dagar och på grund av detta kommer de inte analyseras av TEGA-instrumentet. Proverna kommer istället att levereras till Phoenix optiska mikroskop. Om det sedan finns tillräckligt med material kvar kommer detta lämnas av i våtkemilaboratoriet. Anledningen till att proverna inte kommer levereras till TEGA-instrumentet är att de troligtvis har smält till viss del.

Till TEGA-instrumentet kommer nya prover tas under nästa vecka och dessa kommer levereras direkt till en av ugnarna för att minska risken för att isen smälter. Det har dock uppstått ett litet problem med TEGA-instrumentet som gör att analysen av det kommande isprovet kan bli instrumentets sista. Anledningen är att instrumentet fått problem med elektriska kortslutningar. Kortslutningarna tros bero på att instrumentet blev skadat under de skakningar som genomfördes när teknikerna arbetare med att få ner prover i TEGA-ugn nummer fyra. För när ugn nummer fyra skakades påverkades hela TEGA-instrumentet. Förhoppningsvis kommer analysen av nästa veckas isprov kunnas genomföras som planerat trots detta.

Under tiden den 3 till 5 juli kommer Phoenix endast utföra förprogrammerade uppgifter då stora delar av Phoenixteamet har fått ledigt över USAs nationaldag.

2008-06-26

Jordprover i skopan
Jordprover i skopan.
Foto: NASA.

I onsdags lämnade Phoenix för första gången prover i ett av de våtkemilaboratorium som finns ombord. Tack vare våtkemilaboratoriumet kan Phoenix blötta ner proverna för att på detta sätt få fram information om sammansättning och historia för de aktuella proverna. Vattnet som används kommer från jorden och förvaras i fryst form i olika celler för att räcka till de fyra stycken våtkemilaboratorium som rymdsonden har till sitt förfogande. Än har det bara kommit primära resultat från analysen men ett resultat som sticker ut är att pH-halten på proverna ligger mellan 8 och 9. Detta förvånar visa av forskarna som trodde att pH-halten skulle vara betydligt lägre. Med andra ord verkar det som att Mars är mer lik jorden än vad många tror.

När det gäller pH-värdet är detta en viktig indikator på hur stor möjlighet det finns för olika typer av växter och organismer att leva i det aktuella området. Med utgång i de senaste resultaten har forskarteamet bakom Phoenix dragit slutsatsen att även om det översta lagret av jorden är steril finns det mycket som tyder på att det finns goda förutsättningar för liv under ytan.

Andra analyser som kommit längre är analysen av de prover som efter mycket om och men levererades till TRGA-ugn nummer fyra. Som Astrowebb skrivit om tidigare innehöll dessa prover ingen is, vilket inte var överraskande, dock fanns det spår av att jordproverna har varit i kontakt med flytande vatten. I dagsläget är det inte klart om kontakten med vattnet skett i det aktuella området eller om proverna blåst till provtagningsområdet från något annat område på Mars.

När det gäller TEGA-instrumentet har problemen med dörrarna till ugnarna fortsatt. Senast gäller det dörrarna till ugn nummer fem som endast öppnades ungefär 30 grader. Efter tester på jorden med den kopia av Phoenix som finns har forskarna kommit fram till att problemen beror på ett mekaniskt fel. Troligtvis finns samma typ av fel på alla åtta TEGA-ugnar. Även om felet skulle finns på alla ugnar har teknikerna gjort lyckade tester med att leverera prover till ugnar med dörrar som endast är öppna till 30 grader. Med andra ord kommer de framtida operationerna med största sannolikhet inte att påverkas.

Under torsdagen rapporterades att den färgpanorama som Phoenix huvudkamera håller på att ta fotografier till är klar till 55 procent. Hittills har Phoenix tagit över 900 fotografier som kommer att ingå i panoraman.

2008-06-23

Fotografierna ovan visar tydligt att en del av isen har försvunnit under de fyra dagar som gått mellan fotografitillfällena.
Fotografierna ovan visar tydligt att en del av isen har försvunnit under de fyra dagar som gått mellan fotografitillfällena.
Foto: NASA.

Efter bara några veckor på Mars har Phoenix nått ett av uppdragsmålen - att finna vattenis under ytan. Beviset finns på fotografier tagna på området "Dodo-Goldilocks under sol 20 och sol 24. På fotografiet från sol 20 syns tydligt ett vit lager. Fyra dagar senare har en del av det vita försvunnit. Detta bevisar, enligt den ansvariga forskarna, att det vita lagret är is och inte salt som det fanns misstankar om tidigare. Slutsatsen kan dras då salt inte skulle ha betett på samma sätt.

Då temperaturen i det område som Phoenix befinner sig i pendlar mellan minus 30 och min 80 grader har isen inte smält utan den torra luften har gjort att isen har förångas. Detta fenomen är inget unikt för Mars utan händer även på jorden när det är kallt och torrt i luft. Upptäckten av isen visar att forskarna hade rätt gällande vilket djup som isen skulle finnas på. Det hela visar även att det finns is inom Phoenix räckhåll vilket betyder att det kommer ske provtagningar med is. Genom att analysera isen hoppas NASA på att få ledtrådar till under vilka tidsepoker som det funnits flytande vatten i området.

Då flytande vatten anses vara en förutsättning för liv är en viktig pusselbit i att finna spår av liv att kartlägga under vilka perioder och hur länge flytande vatten har funnits på Mars.

I väntan på isen fortsätter bland annat mikroskopet ombord, som ingår i instrumentet MECA, att inspektera prover tagna av robotarmen. Senast handlar det om jordprover från slutet av förra veckan. Jordprover från samma spadtag kommer även att lämnas i ett eller flera av de andra instrumenten ombord. Resultat från mikroskopet väntas komma tidigt denna vecka.

I och med upptäckten av vattenis tror forskarna på att Phoenix kommer avslöja mer om Mars och dess vattenhistoria inom en snar framtid.

2008-06-18

"Snow White"
"Snow White"
.
Foto: NASA.

Phoenix fortsätter använda sin grävskopa och under tisdagen grävde rymdsonden en två centimeter djupt och 30 centimeter lång grop. Gropen och området runt gropen är döpt till "Snow White". Fotografier tagna av "Snow White" efter att grävskopan gjort sitt jobb visar att Phoenix inte kom ner till det islager som forskarna sett vid tidigare grävningar. Phoenix kommer dock genomföra minst en grävning till på samma ställe för att se om det finns spår av is längre ner. Detta kommer dock inte ske förrän tidigaste på torsdag, sol 24, då Phoenix behöver en dag "ledigt" för att bearbeta all den data som rymdsonden samlat in men ännu inte skickat till jorden. Hittills har Phoenix samlat in mer data än planerat vilket gör att en "vilodag" behövs.

Det finns dock en risk att forskarna kommer förlora data då flashminnet ombord är fullt samtidigt som instrumenten fortsätter samla in data.

När det gäller proverna från "babybjörn" har de första analyserna inte visat några spår av vatten eller is. Detta behöver dock inte betyda att det inte finns något av dessa ämnen. En teori varför det inte fanns några spår av vatten eller is är att jordproverna låg ovanpå ugnen i flera dagar innan de analyserades. Analysen är inte heller helt klar då det återstår att värma upp proverna till 1 000 grader.

När det gäller Phoenix finns det i dagsläget inga allvarliga tekniska fel eller problem rapporterade. Phoenix har även uppfört sig över förväntan under sina 23 första solar på Mars.

2008-06-16

s
Stillbild från en Gif-animation som visar Phoenixs robotarm i arbete. Se Gif-animationen(15Mb) >>>
Foto: NASA.

Phoenix börjar nu på riktigt att utforska Mars. I slutet av förra veckan skedde dem första analyserna i mikroskopet MECA. Totalt handlar det om totalt minst 1 000 mindre objekt som grävskopan tömde i MECA tidigare i förra veckan. Än så länge har inte alla resultat analyseras men det som kan sägas är att proverna klumpar ihop sig ända ner på den minsta nivån. Provtagningen verkar även varit en fullträff då ytan och strukturerna på de olika jordproverna tyder på att jorden kommer från olika tidsepoker. Mer om vad analyserna kommer ge väntas komma inom några veckor.

Även de jordprover som till sist levererades till TEGA-ugn nummer fyra har börjas analyseras. I ett första skedde har proverna värms upp till 35 grader samt drygt 100 grader. Inga av dessa uppvärmningar kunde visa några spår av vatten eller is. Att det inte finns några spår av is är väntat då proverna låg ovanpå ugnen i flera dagar. Med andra ord har eventuella isprover smält. Inom de närmsta dagarna kommer samma prover värmas upp till 1 000 grader för att avslöja vilka ämnen som jordproverna består av.

Nästa planerade provtagning kommer ske från det område som tidigare namngets som ett "nationalområde". Området som är valt är döpt till "Wonderland". Enligt de fotografier som Phoenix tagit av "Wonderland" finns det intressanta vita områden vilket kan tyda på att det finns is nära ytan. Det vita kan dock även vara salt eller något annat.

Väderrapport sol 14
Soligt och relativt klart.
Temperatur max: -26 grader.
Temperatur min: - 82 grader.
Vind: 14 kilometer i timmen från sydväst.

2008-06-11

Den högra av dessa två grävområden är "babybjörn".
Den högra av dessa två grävområden är "babybjörn".
Foto: NASA.

"We have an oven full," med de orden förklarade Bill Boynton, ansvarig för TEGA, att de prover som hittills inte kommit igenom filtret till TEGA-ugn nummer 4 till slut gjorde det. Den mest troliga anledningen till att proverna föll ner, efter att ha legat på ovansidan sedan i fredags, är allt sakandet, vibrerande och andra manövrar som Phoenix gjort de senaste dagarna, allt enligt Boynton. En annan förklaring, även den framförd av Boynton, är att proverna har blivit påverkade av att ligga och vara utsatta för de väderförändringar som sker på Mars. Oavsett vilket tog det ungefär 10 sekunder att fylla ugnen och inom de närmaste dagarna kommer undersökningen av proverna att påbörjas.

Samtidigt som arbetet med TEGA fortlöper kommer instrumentet MECA genomföra sin första analys av prover tagna i området "babybjörn". Kommandon för att påbörja analysen kommer skickas till Phoenix på torsdag. Phoenixteamet kommer även skicka kommandon till Phoenixs kamera SSI för att få den att ta högupplösta fotografier av omgivningen.

Tidigare i veckan testade teknikerna att låta Phoenix robotarm vibrera ner prover istället för som tidigare dumpa allt på en gång. Tanken var att småpartiklarna skulle ramla av skopan medan de större skulle stanna kvar. Enligt de fotografier som skickas till jorden har manövern lyckas. Med största sannolikhet innebär detta att denna metod kommer användas fortsättningsvis när Phoenix ska lämna prover i TEGA eller MECA.

2008-06-09

Proverna som täpper till TEGA-ugn nummer fyra. Se före- och efterbild samt större fotografi >>>
Proverna som täpper till TEGA-ugn nummer fyra. Se före- och efterbild samt större fotografi >>>
Foto: NASA.

Under sol 15 (måndag) mottog markkontrollen de första fotografierna efter att Phoenix hade provat att skaka ner de prover som ligger ovanför en av de åtta TEGA-ugnarna. Som synens på före- och efterbilden till höger hade manövern väldigt liten effekt. Dock föll en liten mängd av proverna ner i ugnen men mängden var långt ifrån de 20 - 30 milligram som behövs för att utföra en analys. Under sol 16 kommer ett prov till med att skaka panelen att göras. Skillnaden denna gång är att skakningarna kommer ske med en annan frekvens. Inblandad personal tror dock inte att detta kommer hjälpa något och man har redan börjat arbete med att ta fram andra metoder.

Anledningen till att proverna var mer klumpaktiga än planerat tror forskarna kan ha berott på de innehöll en större saltmängd än beräknat, att vatten kan ha fått de att klumpa sig eller att elektromagnetism gjort det samma. Detta är dock än så länge bara gissningar och inget forskarna eller teknikerna vet säkert. Vatten kan ha kommit ifrån den misstänka isen som eventuellt finns under Phoenix. Om det är is kan den har smälts av Phoenixs bromsraketer och således blöt ner området runt omkring landaren.

Under tiden som arbetet med TEGA pågick tog Phoenix ännu ett prov som är tänkt att analyseras av instrumentet MECA. Även denna gång togs provet från samma område som tidigare. För att inte råka ut för samma missöde som med avlämningen av prover på TEGA kommer provavlämningen på MECA att ske på ett lite annorlunda sätt. Istället för att tippa hela skopinnehållet på en gång kommer skopan denna gång vikas försiktigt så att endast en mindre del av proverna töms. På detta sätt hoppas forskarna att endast de mindre partiklarna ska följa med och de större inte ska vara tillräckligt många för att täppa till filtret. Om denna metod visar sig vara bättre kommer den även användas vid nästa avlämning i en TEGA-ugn.

Proverna som Phoenix har tagit hittills har varit från område utanför det område som anses mest intressant. Nästa gång kommer provtagningen med största sannolikhet ske från detta område, som har benämns som en "nationalpark". Om allt går som planerat kan det även bli aktuellt med isprover i slutet veckan.

Färgfotografi av de prover som grävskopan tämde på TEGA-ugn nummer 4.
Färgfotografi av de prover som grävskopan tämde på TEGA-ugn nummer 4.
Foto: NASA.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.