Endeavour STS-118
Uppskjutning: 00:36 den 9 augusti. 2007.
Dockning: 20:02 den 10 augusti 2007.
Rymdpromenader: 4 st.
Utdockning: 13:57 den 19 augusti 2007.
Landning: 18:32.16 den 21 augusti.
Längd: 13 dagar.

Inclination: 51.6 grader.
Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 119.
Fönster: 10 minuter.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen

Rymdpromenaderna
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Endeavour STS-118 | ISS 13A.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

2007-05-01

Befälhavare | Scott Kelly
Kelly
Kelly.
Foto: NASA.

Kelly är född den 21 februari 1964 i Orange, New Jersey USA. Tillsammans med sin fru, Leslie S. Kelly, har han två barn.

NASA- och rymderfarenhet
Kelly blev utvald till NASAs astronaututbildning i april 1996 och påbörjade sin grundutbildning till rymdfärjepilot i augusti samma. Bland annat ingår han i samma astronautklass som Christer Fuglesang.

Efter fullgjord grundutbildning började han arbeta med tekniska frågor gällande rymdfärjan och andra system. Han första uppdrag var STS-103 år 1999.

Rymduppdrag
Discovery STS-103 (19 - 27 december 1999) där han och resten av besättningen utförde ett åtta dagar långt uppdrag till Hubbleteleskopet. Under uppdraget utförde man tre rymdpromenader för att byta ut och installera ny utrustning och nya instrument på Hubble. Total flygtid för uppdraget var drygt 191 timmar.

Pilot | Charles Hobaugh
Hobaugh
Hobaugh.
Foto: NASA.

Hobaugh är född den 5 november 1961 i Bar Harbor, Maine i USA. Tillsammans med sin fru Lynn Hobaugh har han fyra barn. Bland hans intressen kan nämnas volleyboll, tyngdlyftning, skidåkning, fotboll, löpning och cykling.

NASA- och rymderfarenhet
Hobaugh påbörjade sin grundutbildning hos NASA i augusti 2006, till vilken han blev utvald i april samma år. Efter den två år långa grundutbildningen blev han certifierad pilot. Efter grundutbildningen har Hobaugh arbetat med de system, bland annat i cockpit, och var med i utvecklingen av system som har samband till hans pilotutbildning.

Rymduppdrag
Atlantis STS-104 (12 - 24 juli 2001). Under sitt första uppdrag besökte Hobaugh rymdstationen - ISS. Detta var det tionde uppdraget till ISS och man installerade den amerikanska luftslussen Quest samt monterade fyra gastankar på utsidan. Totalt genomförde man fyra rymdpromenader under de 306 timmar och 35 minuter i rymden.

Uppdragsspecialist | David Williams (CSA -Kanada)
Williams
Williams.
Foto: NASA.

Williams är född i Saskatoon, Saskatchewan den 16 maj 1954. Tillsammans med sin fru har han två barn. Bland hans intressen kan nämnas flygning, segling och friluftsliv.

NASA- och rymderfarenhet
I juni 1992 blev Williams utvald av Canadian Space Agency att påbörja astronaututbildning. Efter sin grundutbildning blev han i januari 1995 utvald att ingå i NASAs internationella astronautkår. Efter ett år av träning blev han certifierad som uppdragsspecialist.

Rymduppdrag
Columbia STS-90 (17 april 3 3 maj 1998). Under det 16 dagar långa uppdraget genomförde man ett flertal experiment och forskning i mikrogravitation. Total tid för uppdraget var 381 timmar.

Uppdragsspecialist | Barbara Morgan
Morgan
Morgan.
Foto: NASA.

Morgan föddes den 28 november 1951 i Fresno, Kalifornien i USA. Tillsammans med sin man Clay Morgan har hon två söner. Bland hennes intressen kan nämnas simning, skidåkning, friluftsliv och att umgås med familjen.

NASA- och rymderfarenhet
Morgan blev i juli 1985 uttagen som reserv för NASAs lärare i rymden program. Hennes lärarkollega Christa McAuliffe var den som var första valet. Båda två tränade med Challenger 51-Ls besättning mellan september 1985 och januari 1986.

Efter Challengerhaveriet 1986 fortsatte Morgan att arbeta inom NASA fram till juli 1986. Undre hösten 1986 återupptog hon sin lärarkarriär.

I januari 1998 blev hon uttagen av NASA att genomgå astronaututbildning inom lärare i rymden programmet. Efter sin två år långa grundutbildning har hon mest arbetat i markkontrollen.

Rymduppdrag
Inga.

Uppdragsspecialist | Rick Mastracchio
Mastracchio
Mastracchio.
Foto: NASA.

Mastracchio är född i Waterbury, Connecticut i USA den 11 februari 1961.

NASA- och rymderfarenhet
Mastracchio blev utvald till astronaututbildning i april 1996. Innan dess har han arbetat hos NASA i sex år som tekniker och innan dess inom den privata rymdsektorn. Han påbörjade sin astronaututbildning i augusti 1996. När han var klar med sin grundutbildning har han bland annat arbetat med uppdateringen av cockpiten i rymdfärjan.

Rymduppdrag
Atlantis STS-106 (8 - 20 september 2000). Under sitt första rymduppdrag ansvarade Mastracchio för rymdfärjans robotarm. Huvudmålet med uppdraget var att förberedda rymdstationens för dess första långtidsbesättning, som anlände i oktober samma år. Man utförde även en rymdpromenad för att koppla in data- och kraftkablar.

Uppdragsspecialist | Tracy Caldwell
Caldwell
Caldwell.
Foto: NASA.

Caldwell är född i Arcadia, Kalifornien i USA den 14 augusti 1969. Bland hennes intressen kan nämnas tyngdlyftning, basket och friluftsliv.

NASA- och rymderfarenhet
Caldwell blev utvald att påbörja sin astronaututbildning i juni 1998 och påbörjade den i augusti samma år. År 1999, efter att bland annat lärt sig en hel del om ISS och dess system, blev hon klar med sin grundutbildning.

Under sin tid hos NASA har hon bland annat arbetat med både hårdvara och mjukvara för ISS samt utvecklad dito. Hin har även varit CAPCOM samt arbetat nära med ISS-besättning 5.

Rymduppdrag
Inga.

Uppdragsspecialist | Benjamin Alvin Drew
Drew
Drew.
Foto: NASA.

Drew föddes i Washington, DC, USA, den 5 november 1962.

NASA- och rymderfarenhet
Drew blev utvald i NASAs artonde astronautgrupp i juli 2000 tillsammans med 16 andra män och kvinnor. Efter två år var Drew klar med grundutbildningen och den grundläggande utvärderingen och anslöt till astronautkåren år 2002. Sedan dess har han arbetat en tekniska delen av rymdfärder.

Rymduppdrag
Inga.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.