Atlantis STS-132 | ULF4
Uppskjutning: Klockan 20:20.09 den 14 maj 2010.
Dockning: Klockan 16:27 den 16 maj 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 17:22 den 23 maj 2010.
Landning: Klockan 14:48 den 26 maj 2010..

Längd: 12+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 132.

Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-132 | ULF4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-132 >>>

2010-04-26

Mini Research Module 1
Mini Research Module 1.
Foto: NASA.

I lördags genomförde besättningen den planenliga nedräkningssimuleringen (TCDT (Terminal Countdown Demonstration Test)) och tillika utrymning av rymdfärjan. Testet var det sista stora innan den planerade uppskjutningen den 14 maj, en uppskjutning som är satt till klockan 20:19, svensk tid.

Samtidigt som besättningen har tillbringat några dagar i Florida för slutövningar har arbetet med att få klart allt inför uppskjutningen pågått för fullt. Då utrullningen av Atlantis försenades på grund av dåligt väder återstår endast en extradag innan den 14 maj. Extradagar läggs in i schemat för att det ska finnas tid att åtgärda eventuella problem som uppstår under förberedelsearbetet.

Ett steg till i förberedelsearbetet togs då Atlantis nyttolast har monterades i hennes lastutrymme. Nyttolasten består bland annat av den ryska modulen Mini Research Module 1 och sex stycken batterier till rymdstationens ena solpaneler.

Att uppskjutningen ligger kvar den 14 maj står nu klart efter att NASA beslutat att försena uppskjutningen av STS-134. Detta gör att STS-133 kommer flyga efter STS-132 och att Discovery kommer fungerar som räddningsfärja ifall Atlantis inte skulle kunna återvända till jorden.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.