Atlantis STS-129 | ISS ULF3
Uppskjutning: Klockan 20:28.10 den 16 november 2009.
Dockning: Klockan 17:53 den 18 november 2009.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 10:54 den 25 november 2009.
Landning: Klockan 15:44 den 27 november 2009.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 129.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-129 | ISS ULF3
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt >>>

2009-06-22

Medan hennes yngre syster står ute på startplatta 39A är Atlantis mitt uppe i förberedelserna inför sitt nästa uppdrag.  Ett förberedelsearbetet som ser lite annorlunda ut då Atlantis senaste uppdrag, STS-125, tog henne till Hubbleteleskopet. Bland annat är det en del utrustning som var specifikt för uppdraget till Hubble som ska demonteras. Det är även utrustning, bland annat dockningsringen, som togs bort inför STS-125 som måste monters igen inför STS-129. Detta gör att Atlantis kommer spendera något längre tid i flyghangaren än mellan två ISS-uppdrag. Hittills har bland annat huvudmotorerna monteras bort samt en del mindre skador på en del fönster lagas. När det gäller det förstnämnda görs detta för att kunna inspektera motorerna och området däromkring.

Samtidigt som arbetet med att förberedda Atlantis inför hennes nästa uppdrag har utredningsarbetet gällande AeroSurface Amplifier (ASA) 1 genomförts. Utredningen är nu färdig och NASA har kunnat fastställa grundorsaken som fick ASA-enhet 1 att sluta fungera under uppskjutningsfasen. Problemet berodde på en kortslutning bland några ledningar som ingår i systemet. Kortslutningen i sig ska ha berott på frekvensvibrationer från huvudmotorerna.  Problemlösningen består i att byta ut ledningarna som är skadade samt säkerställa att problemet inte kan uppstå igen.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.