Endeavour STS-123
Uppskjutning: Klockan 07:28.14 den 11 mars 2008.
Dockning: Klockan 04:49 den 13 mars.
Rymdpromenader: 5 st.
Utdockning: Klockan 01:25 den 25 mars.
Landning: Klockan 01:39.08 den 27 mars..

Längd: 15 dagar, 18 timmar och 12 minuter.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 122.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Rymdpromenaderna.
Besättningen.

Kibo och Dextre.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-123 | ISS 1J/A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

 
Senaste nytt >>>

2008-03-26

Vädret över Kennedy Space Center vid tidpunkten för avblåsandet av det första landningsförsöket.
Vädret över Kennedy Space Center vid tidpunkten för avblåsandet av det första landningsförsöket.
Foto: NASA TV.

På grund av molnbankar över Kennedy Space Center kommer Endeavours besättning att få stanna uppe i rymden minst en timme och 35 minuter längre än planerat. Beslutet att ställa in nattens första landningsförsök kom vid halv elvatiden, svensk tid, på onsdagskvällen. Anledningen var att ansvarig meteorolog ansåg risken för brott mot väderreglerna vid tidpunkten för det första landningsförsöket var för stor.

Nattens andra och sista landningsförsök kommer ske klockan 01:39, svensk tid. Motortändningen för att få Endeavour att gå ur omloppsbana kommer i sådana fall att ske klockan 00:33, svensk tid. Med största sannolikhet kommer Endeavour att landa i natt då vädret ser ut att bli bättre.

Om Endeavour inte kommer tillbaka till jorden i natt kommer nästa landningsförsök att ske natten till fredag. Om detta inträffar kommer både Edwards flygbas och Kennedy Space Center att förbereddas för att ta emot Endeavour och hennes besättning.

2008-03-25

Whitson har just stoppa Reismans "flyktförsök".
Whitson har just stoppa Reismans "flyktförsök".
Foto: NASA TV.

Efter ett över elva dagar långt uppdrag vid ISS stängdes luckorna mellan ISS och Endeavour strax före klockan elva, svensk tid, på måndagskvällen. Innan Peggy Whitson, Yuri Malenchenko och Garrett Reisman lämnades ensamma kvar ombord på ISS hölls en kort avskedsceremoni. Under ceremonin, som skedde i Harmonimodulen, pratare bland annat Léopold Eyharts om sina drygt fem veckor ombord. Efter ceremonin och ett allmänt kramkalas försökte Reisman i ett obevakat ögonblick ta sig över till Endeavour. Men som synes på bilden till höger stoppade befälhavare Whitson "flyktförsöket" med bestämd hand. Reisman satte även ett noterbart rekord när han anlände till ISS då han blev den hundrafemtionde personen att glida in genom rymdstationens dockningsport.

Timmarna mellan luckstängningen och utdockningen användes bland annat till att kontrollera att det inte förekom några läckor mellan de två farkosterna.

ISS, med dockningsporten i mitten, strax efter utdockningen..
ISS, med dockningsporten i mitten, strax efter utdockningen..
Foto: NASA TV.

Endeavours utdockning från ISS skedde klockan 01:25, svensk tid, natten till tisdagen och genomfördes utan problem. Det första steget efter utdockningen var att backa rymdfärjan till ett avstånd av en dryg halvmeter innan Gregory Johnson aktiverade Endeavours styrraketer. Efter att Endeavour hade backat ut ungefär 150 meter från rymdstationen styrde Johnson Endeavour runt hela ISS. Under rundflygningen passade delar av besättningen på att fotografera ISS och dess nya utseende.

Utdockningen blev försenad ungefär 30 minuter på grund av att solpanel 2B på solpanelssegment P6 inte förflyttades till sin utdockningsposition förrän markkontrollen sänt kommando om detta en extra gång.

Ungefär en och en halv timme efter utdockningen skedde den slutgiltiga separationen mellan ISS och Endeavour - resan tillbaka till Kennedy Space Center hade börjat. Om allt går som planerat kommer Endeavour och dess besättning landa på Kennedy Space Center den 27 mars klockan 00:05, svensk tid. Enligt de senaste väderprognoserna är väderförutsättningarna på Kennedy Space Center och Edwards flygbas bara både den 27 och 28 mars. Om inget oplanerat händer kommer det bara vara Kennedy Space Center som kommer vara öppen som landningsplats den 27 mars.

2008-03-23

Den slutgiltiga inspektionen av Endeavours värmeskyddspaneler genomfördes under lördagen. Inspektionen visade inga allvarliga skador på värmeskyddspanelerna som kan hindra en landning. Att inspektionen genomfördes medan rymdfärjan var dockad vid rymdstationen ökar inte risken för ett nedslag på rymdfärjan, Risken för att ett eventuell träff av en mikroasteroid ska ske obemärkt ökar dock något.

Under natten till söndagen genomförde Behnken och Foreman den femte och sista planerade rymdpromenaden. Den viktigaste uppgiften under rymdpromenaden var den tillfälliga monteringen av av rymdfärjans sensorboom på ISS. Andra uppgifter under den över sex timmar långa rymdpromenaden var en lyckad inspektion av styrbords SARJ och en lyckad installation av MISSE 6. Läs mer om rymdpromenad 5 >>>

Under flygdag elva förflyttade Peggy Whitson och Garrett Reisman två experimentrack från Destinymodulen till Columbiamodulen. De utförde även en tillfällig förbikoppling av rymdstationens ventilationssystem för att få bättre luft i Harmonimodulen. Anledningen till detta var att kvävenivån i Harmonimodulen hade stigit över sin normala nivå.

2008-03-21

Behnken ute på promenad.
Behnken ute på promenad.
Foto: NASA.

Efter en lugn flygdag 10, som till stora delar var ledig tid för besättningen, genomförde Behnken och Foreman den fjärde av fem planerade rymdpromenader. Huvuduppgiften under den dryga sex timmar långa rymdpromenaden var att testa en ny reparationsteknik. Testet utfördes genom att astronauterna med hjälp av ett pistolliknande verktyg fylle olika djupa formar med ett speciellt tvåkomponentmaterial. Tanken är att materialet ska stelna och på detta sätt skydds rymdfärjan vid återinträdet. En första analys tyder på att materialet uppförde sig förväntat. Ett slutgiltigt svar kommer dock inte att komma förrän tekniker kunnat utföra omfattande tester efter att materialet har återvänt till jorden. Läs mer om rymdpromenad 4 >>>

Efter ännu en lyckad rymdpromenad bakom sig kommer Endeavours besättning att påbörja den tolfte flygdagen klockan 18:28, svensk tid, på fredagskvällen. Den största uppgiften under flygdag 12 för besättningen är inspektionen av Endeavours värmeskyddspaneler. Vanligtvis brukar denna inspektion utföras efter att rymdfärjan har utdockat från ISS men då Endeavour kommer lämna kvar sensorbommen på ISS måste inspektionen utföras innan utdockningen och rymdpromenad 5. För det är under den femte rymdpromenaden som Behnken och Foreman kommer att fästa rymdfärjans sensorboom på utsidan av ISS.

Anledningen till att sensorbommen lämnas på ISS är att de säkerhetsavstånd som måste finnas mellan olika moduler och redskap i rymdfärjans lastutrymme inte kan uppfyllas på nästa flygning, Discovery STS-124, ifall sensorbommen skulle finnas med. Läs mer om rymdpromenad 5 >>>

NASA har beslutat att tidigarelägga Endeavours landning med ungefär 92 minuter. Anledningen är att ta tillvara på dagsljuset och genomföra en daglandning. Ny landningstid för Endeavour STS-123 är 00:01, svensk tid, den 27 mars. Utdockningen kommer ske som tidigare planerat klockan 00:56, svensk tid, den 25 mars.

2008-03-18/19

Linnehan och Behnken under den tredje rymdpromenaden.
Linnehan och Behnken under den tredje rymdpromenaden.
Foto: NASA.

Både de elektriska och mekaniska testerna av Dextre som utfördes under flygdag 7 var framgångsrika. Det enda som avvek från planen var en av bromsarna i en av lederna som slirare lite. Detta ses dock inte som något allvarligt och med största sannolikhet rör det som en inköringsfråga. Även om det hela skulle kvarstå är det inget problem att rent mjukvarumässigt kompensera för det hela. Under bromstestet kördes lederna upp till ungefär 10 graders vinkel. Ytterligare tester av Dextre och dess leder kommer utföras efter att Endeavour har lämnat rymdstationen.

Under tisdagkvällen genomförde besättningen förflyttningen av Dextre till utsidan av Destinymodulen. Innan förflyttningen fälldes Dextres två armar ihop och förflyttningen genomfördes utan problem. Dextre kommer sitta still på utsidan av Destinymodulen tills vidare.

När det gäller arbetet med den japanska förrådsmodulen ligger Whitson och Doi långt före tidplanen och kommer vara klara med det primära arbetet redan under flygdag 9. Enligt plan skulle det primära arbetet med att aktivera och ordningsställa modulen och racken däri fortgå till efter att Endeavour utdockat. Det snabba arbetet betyder dock inte att Whitson och Doi kommer vara arbetslösa utan markkontrollen har sett till att de får tillräckligt med arbetsuppgifter.

Dextre på plats på Destiny.
Dextre på plats på Destiny.
Foto: NASA TV.

Under flygdag 9 kommer även den lastplattform som Dextre flög upp på att lyftas tillbaka till Endeavours lastutrymme inför återfärden till jorden.

När det gäller Endeavour fungerar de flesta system som de ska. Den enda som avviker från det normala är ljud från en av temperaturkontrollerna. På det ställe där ljudet kom ifrån upptäckte besättningen även vattendroppar. Exakt vad det är som orsakar det hela är i skrivande stund inte känt och tills vidare har besättningen fått i uppgift att med jämna mellanrum kontrollera den aktuella temperaturkontrollen. Vattnet berodde dock troligen på kondens.

Tisdagens rymdpromenad genomfördes nästan utan problem och Dextre är nu färdigmonterad. Ett bakslag under rymdpromenaden var att astronauterna misslyckades med att montera experimentracket MISSE 6. Orsaken till den misslyckade monteringen är att fästet inte fungerade som det skulle. Som det ser ut i dagsläget kommer ett nytt försök att montera MISSE 6 på utsidan av Columbusmodulen att genomföras i slutet av den femte rymdpromenaden, om det finns tid över. Det som troligen kommer få utgå från den femte rymdpromenaden är monteringen av ett nytt kugghjul på styrbords roteringssegment (SARJ). Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

2008-03-16

Dextre (Special Purpose Dexterous Manipulator)
Artistbild över Dextre.
Bild: NASA.

Under de tidiga timmarna på söndagen utförde Linnehan och Foreman den andra av fem planerade rymdpromenader. Huvuduppgiften under den över sju timmar långa rymdpromenaden var att montera ihop den kanadensiska roboten Dextre. Monteringen av Dextres två armar genomfördes i stort sätt problemfritt. Under hela rymdpromenaden var Dextre strömlös då rymdstationens robotarm behövdes för att flytta runt astronauterna och Dextre under rymdpromenaden. När monteringen sedan var klar greppare robotarmen (Candarm2) Dextre och klockan 08:30, svensk tid, på söndagen började systemen ombord på Dextre sättas igång. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

Under söndagen kommer markkontrollen genomföra de första testerna av Dextre för att säkerställa att systemen ombord fungerar som planerat. Då markkontrollen inte kommer styra Dextre eller utföra några tester som kräver att Dextre rör på sig handlar testerna mest om att kontrollera att alla system kan meddela sig med varandra och det inte förkommer någon klappkontakt någonstans. Själva testandet av armarna och dess förmåga att röra sig kommer ske av besättningen under flygdag 7 med start på söndagskvällen. Flygdag 7 börjar klockan 19:28, svensk tid, på söndag. Totalt räknar Kanadas rymdorgan att det ta en dryg månad innan Dextre är redo att utföra något arbete.

Förutom rymdpromenaden fortsatte arbetet med den japanska förrådsmodulen. I huvudsak är det Whitson och Doi som utför aktiveringen av modulen. Detta arbete kommer fortsätta under de kommande dagarna och i dagsläget ligger Whitson och Doi före i tidplanen.

På tisdag är det dags för Linnehan och Behnken att genomföra den tredje rymdpromenaden. Detta är den sista rymdpromenaden under uppdraget som kommer inrikta sug på arbete på rymdstationen. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

2008-03-15

Endeavour strax innan dockningen med ISS.
Endeavour strax innan dockningen med ISS.
Foto: NASA.

Fredagens försök att lösa Dextres (Special Purpose Dexterous Manipulator) strömförsörjningsproblem genom att uppgradera mjukvaran ombord fungerade inte. Istället fick reservplanen genomföras och sedan klockan 03:10, svensk tid, på lördagen strömförsörjs Dextre via rymdstationens robotarm. Orsaken till att strömförsörjningen inte fungerade som den skulle är att ledningarna i den tillfälliga struktur som Dextre är monterat vid inte är korrekt anslutna. Detta är dock inget som kommer påverka Dextre efter att den är hopmonterad då Dextre kommer vara fäst vid rymdstationen. Monteringen, som började lite smått under fredagens rymdpromenad, kommer fortsätta under rymdpromenad 2. Om allt går som planerat kommer söndagens rymdpromenad att börja klockan 01:23, svensk tid.

Den femte flygdagen, som till största delen inträffade under lördagen, kan ses som lite av en mellandag för besättningen efter två intensiva dagar med dockning och rymdpromenad. Förutom materialöverföring och rutinarbete deltog delar av besättningen i ett pressevent under dagen. Den största händelsen under dagen var öppnandet av luckan till Kibos förrådsmodul. Efter att luckorna mellan modulen och resten av ISS hade öppnas påbörjades arbete med att ställa i ordning modulen och förberedda den inför huvudmodulens ankomst i slutet av maj. Innan luckornas öppnades hade läcktester utförts utan att några allvarliga läckor hade upptäckts.

Besättningen kommer att väckas klockan 20:28, svensk tid, i kväll och påbörja flygdag 6. Förutom fortsatt arbete i Kibos förrådsmodul kommer den andra av fem planerade rymdpromenader att utföras. Denna gång är det Linnehan och Foreman som kommer tillbringa sju timmar utanför ISS. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

Alla värmeskyddspaneler på Endeavour har blivit godkända inför landningen. Med andra ord finns det i dagsläget inga kända allvarliga skador på dessa plattor.

2008-03-14

Kibos förrådsmodul lyfts ut ut lastrummet på Endeavour.
Kibos förrådsmodul lyfts ut ut lastrummet på Endeavour.
Foto: NASA TV.

Förrådsmodulen syns här på sin tillfälliga plats.
Förrådsmodulen syns här på sin tillfälliga plats.
Foto: NASA TV.

Endeavours besättning är inne på den fjärde flygdagen och uppdraget fortsätter att fortlöpa utan några större problem. I skrivande stund finns det inga allvarliga problem rapporterade gällande ISS eller Endeavour. Under torsdagen togs beslutet att det inte behövs någon extra inspektion av Endeavour och NASA räknar med att godkänna Endeavour inför landningen inom en till två dagar. Det enda området av intresse som teknikerna kommer titta lite närmare på är ett område på undersidan av rymdfärjan vid ett av de fästställen för den externa bränsletanken. Den aktuella skadan ses dock inte som något allvarligt hot och troligtvis kommer även detta område att lämnas utan åtgärd.

När det gäller Dextre (Special Purpose Dexterous Manipulator) har det uppstått ett litet problem när det gäller kraftförsörjningen. Problemet uppstod efter att Dextre hade plockas upp ur Endeavours lastutrymme och förts till en tillfällig plats på ISS. Enligt planerna skulle Dextre strömförsörjas tillfälligt vid denna plats för att kunde hålla värmen. Av någon anledning ville dock inte kraftförsörjningen fungera. Efter viss felsökning kom teknikerna fram till att det troligen är mjukvaran som ställer till det. Enkelt uttryckt handlar det om en timerfunktion som gör att datorerna måste få en återsignal inom 5 sekunder efter att ett kommando har skickas. Om inget svar har fåtts inom 5 sekunder återkallas kommandot. Problemet ligger troligen i att bekräftelsen tar längre tid än 5 sekunder på sig att komma tillbaka. Lösningen på det hela är att öka tiden som bekräftelsen har på sig att komma. För att komma runt problemet kommer en uppgradering av mjukvaran att ske.

Om det skulle visa sig att en uppgradering av mjukvaran inte fungerar finns det möjlighet att strömförsörja Dextre via rymdstationens robotarm. Detta blir dock inte aktuellt förrän om tidigaste några dagar.

Rymdpromenad 1 genomförd utan problem
Under natten och morgonen på fredagen genomfördes den första av fem planerade rymdpromenader. Huvuduppgifterna under rymdpromenaden var förberedande arbete på Kibos förrådsmodul samt arbete med Dextre. Läs mer om rymdpromenad 1 >>

Efter att Linnehan och Reisman arbetat klart med förrådsmodulen och fortsatt till Dextre lyftes modulen ut ur lastutrymmet för installation på rymdstationen. Dockningen av förrådsmodulen till ISS skedde strax efter klockan nio, svensk tid, på fredagsmorgonen.

2008-03-13

Besättningen ombord på ISS efter en två dagar lång resa.
Besättningen ombord på ISS efter en två dagar lång resa.
Foto: NASA TV.

Endeavour fotograferad från ISS strax innan dockningen.
Endeavour fotograferad från ISS strax innan dockningen.
Foto: NASA.

Tidigt på torsdagsmorgonen, svensk tid, genomfördes dockningen mellan Endeavour och ISS. Dockningsprocessen genomfördes utan problem och efter att de obligatoriska läcktesterna mellan farkosterna hade genomförts öppnades luckorna klockan 06:37, svensk tid. Själva dockningen skedde klockan 04:49 och föregicks av den sedan Columbiahaveriet obligatoriska 360-gradersflippen. Denna manöver ger ISS-besättningen möjlighet att fotografera rymdfärjans undersida i hög upplösning. Fotografierna skickas sedan ner till markkontrollen för undersökning. Under dockningen fick Dominic Gorie använda sig av information från den handhållna lasern ombord.

Efter en kort välkomstceremoni och en efterföljande säkerhetsgenomgång ombord på ISS började arbetet med att förberedda inför fredagens rymdpromenad. Bland annat kommer rymddräkter och verktyg som ska användas under rymdpromenaden att föras över till ISS. För Linnehan och Reisman, som ska utföra den första rymdpromenaden, innebär bland annat förberedelsearbetet att de kommer tillbringa natten och tiden fram till rymdpromenaden andandes luft med en högre syrenivå. Detta för att minska risken för att kvävebubblor bildas i blodet. Läs mer om rymdpromenad 1 >>>

Även arbetet med att föra över annan materiel mellan de två farkosterna har påbörjas. Utbytet av Léopold Eyharts till Garrett Reisman påbörjades även det strax efter säkerhetsgenomgången.

Endeavours besättning kommer att börja sin viloperiod klockan 13:28, svensk tid, och väckas åtta timmar senare. ISS-besättningen börjar sin viloperiod en halvtimme tidigare men kommer att väckas vid samma tid som rymdfärjebesättningen. Förberedelsearbetet inför rymdpromenaden kommer att återupptas vid tiotiden, svensk tid.

Det objekt som såg ut att träffa Endeavour ungefär 10 sekunder efter uppskjutningen ska enligt en analys inte ha träffat rymdfärjan. Teknikerna vet ännu inte vad det kan ha varit för föremål men de är säkra på att det inte kom från den externa bränsletanken eller startraketerna. Överhuvudtaget skedde det få incidenter under uppskjutningen.

2008-03-12

Närbild av förrådsmodulen.
Närbild av förrådsmodulen.
Foto: NASA.

Den första hela dagen för besättningen i rymden genomfördes utan problem och enligt de rapporter som inkommit hann besättningen med alla de uppgifter som skulle göras. När det gäller inspektionerna av Endeavours vingkaneter och noskorn har det hittills inte kommit några rapporter om allvarliga skador. Detta bekräftas även att de filmer och fotografier av uppskjutningen och klättring till omloppsbana som gåtts igenom. Det enda som fått extra uppmärksamhet är en händelse ungefär 10 sekunder efter starten då rymdfärjans noskorn ser ut att träffas av ett oidentifierat objekt. Det som gör det hela extra intressant är att objektet inte kommer från startraketerna eller den externa bränsletanken.

Visa bedömare misstänker att det kan vara en fågel som råkare befinna sig på fel ställe vid fel tidpunkt. Denna teori har dock inte kunna bekräftas ännu. Tidpunkten för kollisionen gör att risken för att en allvarlig skada ska ha uppstått ses som liten. Huruvida det uppstått någon allvarlig skada kommer fastställas inom de närmsta dagarna då alla filmer, fotografier och annan data gåtts igenom.

Med flygdag 2 bakom oss väntar den tredje flygdagen bakom hörnet. De stora händelserna under denna dag är dockningen och öppningen av luckorna mellan ISS och Endeavour. Arbetet inför dockningen är planerat att börja strax före klockan elva i kväll, svensk tid. Dockningen är satt till klockan 04:25 i natt och den obligatoriska 360-gradersflippen av Endeavour genomförs ungefär en timme innan. Öppningen av luckorna och välkomstceremonin är planerad till strax efter klockan 06:00, svensk tid, på torsdagsmorgonen. En timme efter dockningen kommer Reisman och Eyharts officiellt byta besättningstillhörighet. I och med att luckorna har öppnas kommer överföringsarbetet att påbörjas. Bland det första som kommer tas över till ISS är rymddräkterna som ska användas under den första rymdpromenaden.

Det finns i dagsläget möjlighet att förlänga uppdraget med upp till 2 dagar och 14 timmar utöver de 16+1+2 dagar som uppdraget är planerat till. Dock finns det inga planer för tillfället på en förlängning.

2008-03-11

Endeavour lyfter.
Endeavour lyfter.
Foto: NASA.

Efter en nedräkning som genomfördes utan några större problem lyfte Endeavour och dess sju personer starka besättning klockan 07:28.18, svensk tid, på tisdagsmorgonen. Under en del av nedräkningen förekom det problem med kommunikationen mellan markkontrollen och Endeavour men dessa löstes i god tid innan uppskjutningen.

Den åtta minuter långa resan till omloppsbana genomfördes utan problem. Då det låg en molnbank över Kennedy Space Center vid tidpunkten för uppskjutningen tog det inte låg tid för Endeavour att att tränga igenom denna under sin färd uppåt. Detta är dock inte som ska påverka säkerheten då det finns gått om kamerabilder. Precis som under alla rymdfärjestarter lossnade en del isolering och is men hittills har det inte framkommit några uppgifter om att Endeavour skulle ha skadas under uppskjutningsfasen. NASA ser också tisdagens uppskjutning som den renaste sedan flygningarna återupptogs efter Columbiahaveriet.

Som vanligt fotograferade besättningen den externa bränsletanken efter separationen från Endeavour. Dessa fotografier kommer att skickas ner till jorden under dagen. Andra uppgifter som besättningen utförde under deras första sex timmar i rymden var att stuva undan stolarna på flygdäck, sätta upp datornätverket, öppna lastrumsdörrarna samt justera Endeavours omloppsbana. De hann även med att montera ihop det pentry som besättningen kommer använda för att värma sin mat under de kommande 16 dagarna. Besättningens viloperiod började klockan 13:28, svensk tid, och den officiella väckningen och början av flygdag 2 skedde klockan 21:28, svensk tid, med att markkontrollen spelade låten "Linus and Lucy", titelmelodi från TV-serien Snobben, tillägnad Mike Foreman.

Den stora arbetsuppgiften under flygdag 2 är inspektionen av Endeavours vingkaneter och noskorn. Till sin hjälp har besättningen den av Kanada utvecklade sensorbommen som har instrument både för fotografering och rötgen. Sensorbommen kopplas ihop med rymdfärjans robotarm för att ge maximalt med åtkomlighet. Besättningen kommer även att förberedda inför dockningen med ISS under flygdag 3 samt kontrollera de rymddräkter som ska användas under de fem planerade rymdpromenaderna. Dockningen är planerad till klockan 04:20, svensk tid, den 13 mars.

Multimedia
Video av uppskjutningen >>>

Separationen av den externa bränsletanken >>>

2008-03-11 |07:29

Endeavour har lyft! För någon minut sedan lyfte Endeavour och dess besättning på årets andra rymdfärjeuppdrag. Hittills finns inga problem rapporterade och om 8 minuter kommer rymdfärjan och besättningen vara i rymden. Uppdraget, som kommer pågå i minst 16 dagar. Under dessa dagar kommer besättningen att utföra minst fem rymdpromenader.

Mer information och bilder inom kort.

2008-03-11 |07:20

Nio minuter kvar innan Endeavour lyfter och inga kända tekniska problem. Vädret fortsätter vara på rätt sida. I skrivande stund talar allt för en uppskjutning. Alla uppskjutningsregler är gröna.

2008-03-11 |07:00

Med mindre än 30 minuter kvar är alla system ok. De transatlantiska landningsplatserna är redo att ta emot Endeavour om det skulle behövas. Även vädret på och omkring Kennedy Space Center är okej.

2008-03-11 |05:25

Klockan 05:18, svensk tid, stängdes luckan till flygdäck på Endeavour. Luckstängningen genomfördes utan problem och besättningen, markkontrollen och Endeavour är nu redo för en uppskjutning strax innan klockan halv åtta, svensk tid. De efterföljande läcktesterna har ännu inte visat några läckor. Läcktesterna av kabinen fortsätter.

De olika kommunikationstesten har nu genomförts och hittills fungerar alla system som de ska inklusive UHF-systemet.

2008-03-11 |04:55

Delar av besättningen och hjälpbesättningen ombord.
Delar av besättningen och hjälpbesättningen ombord.
Foto: NASA TV.

Tankningsprocessen avslutades som planerat strax efter klockan 01:00, svensk tid, och hittills har alla bränslesensorer fungerat som de ska och det finns inga indikationer om att något skulle fel. Besättningen har i stort sätt avslutat ombordstigningensamt kommunikationstesten. Ett tag hade man en del problem med kommunikationen mellan rymdfärjan och markkontrollen, men till sist fungerade allt normalt.

Hittills finns det inga större problem rapporterade.

2008-03-10 |23:10

Alla fyra vätesensorer indikerar "våt" och hittills fortlöper tankningsprocessen som planerat. Även sensorn som indikerar att tanken är fylld till 5 procent indikerar "våt", precis som den ska. Tankningsprocessen började i stortsätt enligt tidplan. Alla tekniska system fungerar hittills som planerat och Solen lyser över Kennedy Space Center samtidigt som de sista timmarna av nedräkningen inleds.

2008-03-10 |20:00

Atlantis är redo för uppskjutning.
Atlantis är redo för uppskjutning.
Foto: NASA.

Med mindre än 12 timmar kvar till uppskjutningen fortsätter förberedelsearbetet att fortlöpa utan större problem. Tidigare under måndagen svängdes Rotating Service Structure (RSS) till sitt parkerade tillstånd och Endeavour framträdde i hela sin prakt. Manövern, som tog mindre än en halvtimme, var över tre timmar försenad. Orsaken till detta vara bland annat ett arbete med att fotografera skador på skyddspanelerna på noskronet. Även ett mindre problem med kommunikationsutrustningen fördröjde det hela. Det senare problemet löstes genom att en av kommunikationskablarna ombord på rymdfärjan bytes ut. Inget av detta påverkar dock uppskjutningen och i skrivande stund ligger förberedelsearbetet i fas inför en uppskjutning klockan 07:28.14, svensk tid, på tisdag.

När det gäller vädret har prognoserna inte ändrat sig i någon större utsträckning de senaste dagarna och sannolikheten för att vädret ska tillåta en uppskjutning imorgon är fortfarande 10 procent. Det största orosfaktorn är moln på låg höjd som dels försämrar sikten från marken och ifall Endeavour skulle vara tvungen att återvända till Kennedy Space Center och genomföra en nödlandning.

2008-02-11

Endeavour lyftas upp i vertikalt läge i monteringshallen.
Endeavour lyftas upp i vertikalt läge i monteringshallen.
Foto: NASA TV.

Samtidigt som Atlantis STS-122 utför sitt 13 dagars uppdrag vid ISS förbereder sig Endeavour inför sitt 15 dagar långa uppdrag till ISS om mindre än en månad. Uppskjutningen är satt till inte tidigare än den 11 mars och totalt är det fyra rymdpromenader inplanerade under uppdarget. Det försiggår även diskussioner om en eventuell femte rymdpromenad. Denna rymdpromenad skulle i sådana fall betyda att uppdraget blir förlängt med en extra dag. Den femte rymdpromenaden är tänkt att användas till att testa en ny reparationsteknik för värmeskyddsplattorna som kan bli aktuellt att använda under Atlantis uppdrag till Hubbleteleskopet senare i år.

Innan uppskjutningen återstår två stycken stora milstolpar för Endeavour varav den första skedde under måndagen då Endeavour genomförde resan från sin hangar till den vertikala monteringshallen (VAB). I monteringshallen väntade den externa bränsletanken och två stycken startraketer. Under den kommande veckan kommer Endeavour att bultas fast på den externa bränsletanken och förbereddas inför utrullningen till startplatta 39A. Denna andra stora milstolpe i förberedelserna inför uppskjutningen kommer ske om en vecka den 18 februari. Resan från monteringshallen till startplattan kommer ta ungefär sju timmar och sker med en genomsnittshastighet av en kilometer i timmen.

2008-01-04

Beroende på att uppskjutningen av Atlantis STS-122 blivit försenad kommer uppskjutningen av Endeavour STS-123 att flyttas fram. Det är osäkert med hur mycket uppskjutningen kommer bli försenad men enligt NASAs regler måste det gå minst fem veckor mellan två rymdfärjeuppskjutningar.

2007-10-08

Det första rymdfärjeuppdraget nästa år är Endeavour STS-123. Som uppskjutningsschemat ser ut i skrivande stund kommer STS-123 att lyfta den 14 februari 2008. Det finns dock önskemål från ansvariga för ISS att flytta uppskjutningen till januari. Detta för att ge mer rum för andra planerade uppskjutningar till ISS samt planerade aktiviteter ombord på rymdstationen.

I skrivande stund fortskrider förberedelserna inför uppskjutningen enligt plan och det finns inga större tekniska problem rapporterade.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.