Endeavour STS-123
Uppskjutning: Klockan 07:28.14 den 11 mars 2008.
Dockning: Klockan 04:49 den 13 mars.
Rymdpromenader: 5 st.
Utdockning: Klockan 01:25 den 25 mars.
Landning: Klockan 01:39.08 den 27 mars.

Längd: 15 dagar, 18 timmar och 12 minuter.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 122.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Rymdpromenaderna.
Besättningen.

Kibo och Dextre.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-123 | ISS 1J/A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-03-23

Linnehan syns har under den första rymdpromenaden.
Linnehan syns har under den första rymdpromenaden.
Foto: NASA.

Under STS-123s vistelse vid ISS kommer besättningen utföra fem rymdpromenader. Under den fjärde och nästsista rymdpromenaden kommer astronauterna att testa en ny reparationsteknik. Även den femte rymdpromenaden kommer sticka ut från mängden då astronauterna kommer montera rymdfärjans sensorboom på segment S1.

Rymdpromenadsastronauter
Rick Linnehan (vit dräkt med heldragna röda streck)
Garrett Reisman (helvit dräkt)
Mike Foreman (vit dräkt med brutna horisontella röda streck)
Robert Behnken (vit dräkt med brutna vertikala röda streck)

Rymdpromenad 1 - 14 mars 02:18 - 09:19
Linnehan och Reisman

Huvuduppgiften under den första rymdpromenaden var att förberedda förrådsmodulen inför dockningen med rymdstationen. Bland annat kopplade astronauterna bort modulen elektriskt från Endeavour och såg till att den kunde lyftas säkert ur lastutrymmet. Astronauterna färdigställde även de kameror som finns på toppen av Harmonimodulen och som användes under dockningen av modulen till ISS.

När detta var gjort fortsatte Linnehan och Reisman till Dextre, som är tillfälligt monterad på ett arbetsplattform på ISS. Astronauternas uppgift var att montera fast de två stycken Orbital Replavement Units (ORU) på Dextre. ORU är de armar som kommer göra det möjligt för Dextre att greppa tag i verktyg och material på utsidan av ISS.

Rymdpromenad 2 - 16 mars 00:49 - 07:57
Linnehan och Foreman

Dextre syns har efter att armarna har monteras.
Dextre syns har efter att armarna har monteras.
Foto: NASA TV.

Precis som den första rymdpromenaden genomfördes den andra rymdpromenaden utan några större problem. Huvuduppgiften under den över sju timmar långa rymdpromenaden var att montera ihop Dextre. I stort handlade det om att montera ihop Dextres två armar och sedan montera dessa på huvudkroppen.

I början av arbetet hade astronauterna en del problem med att skruva ut de låsbultar som håll fast armarna på den plattform som Dextre har suttit på. Arbetet med bultarna tog lite längre tid än planerat då astronauterna fick slita och dra för att få ut alla bultar. Efter detta fortsatte rymdpromenaden som planerat och astronauterna tog igen en del av den tid som de förlorat.

Det arbete som återstår med Dextre kommer att utföras under den tredje rymdpromenaden.

Rymdpromenad 3 - 17 mars 23:51 - 18 mars 06:44
Linnehan  och Behnken

Linnehan och Behnken under den tredje rymdpromenaden.
Linnehan och Behnken under den tredje rymdpromenaden.
Foto: NASA.

Arbetet med att ordningsställa Dextre fortsatte under den tredje rymdpromenaden. Bland de arbetsuppgifter som återstod var installationen av ORUn och Camera light pan tilt Assembly (CLPA).  CLPA kan ses som Dextres ögon. Astronauterna tog även bort alla utom två värmeskydd. Dessa skydd kommer att tas bort under en senare rymdpromenad.

Under rymdpromenaden genomförde astronauterna även städuppgifter på den plattform som Dextre tidigare var tillfälligt monterad på. Bland annat skruvare de fast diverse utrustning som ska tillbaka till jorden. Enligt planerna kommer lastplattformen att lyftas tillbaka till Endeavours lastutrymme under flygdag 9. Astronauterna överförde även reservdelar till ISS för framtids bruk. Bland reservdelarna fanns bland annat två stycken elboxar. Alla reservdelar monterades på olika lastplattformar som finns på utsidan av ISS.

Den enda arbetsuppgiften som inte gick som planerat var monteringen av experimentet MISSE 6 på utsidan av Columbusmodulen. Orsaken till den misslyckade monteringen är att fästet inte fungerade som det skulle. Som det ser ut i dagsläget kommer ett nytt försök att montera MISSE 6 på utsidan av Columbusmodulen att genomföras i slutet av den femte rymdpromenaden.

Rymdpromenad 4 - 20 mars 23:11 - 21 mars 05:35
Behnken och Foreman

Väskan med de olika proverna efter ifyllning av STA-54.
Väskan med de olika proverna efter ifyllning av STA-54.
Foto: NASA TV.

Den första uppgiften under den fjärde rymdpromenaden var att byta ut en trasig kraftkontrollmodul på rymdstationen segmentenhet. Förenklat handlade det om att byta ut en brytare för att få bättre redundans i rymdstationens kraftförsörjningssystem.

Nästa uppgift, vilken var huvuduppgiften under rymdpromenaden, var att testa en ny reparationsteknik. Metoden, som går under namnet Shuttle Tile Ablator 54 (STA-54), har med gott resultat testas på jorden. STA-54 är utvecklad för att kunna reparera skador på rymdfärjans värmeskyddsplattor. För att kunna utföra ett realistiskt test använde astronauterna förberedda värmeskyddsplattor med olika typer av skador. För att applicera STA-54 på värmeskyddsplattorna använde astronauterna ett pistolliknande verktyg som går under namnet Tile Repair Ablator Dispenser (T-RAD). T-RAD har används under tidigare reparationstest men detta var första gången som den använda för att testa STA-54 i rymden.

För att utföra testet förflyttade sig Behnken och Foreman till utsidan av den amerikanska Destinymodulen. De värmeskyddsplattor som astronauterna använde under testet var förberedda i en väska. Visa av skadorna var skador som uppstått under tidigare uppdrag, bland annat STS-118. STA-54 applicerades  på de olika proverna och med hjälp av ett annat verktyg plattade astronauterna till massan som de fyllt upp proverna med. Efter att alla prover fylls upp återförde astronauterna proverna till Endeavours lastutrymme där de kommer stanna tills efter landningen. Väl nere på jorden kommer tekniker sedan att testa hur väl lagningarna fungerar och om de tål den värme som uppstår under ett återinträde.

Innan Behnken och Foreman återvände in tog de en sväng förbi Harmonimodulen och plockade bort några uppskjutningslås som fortfarande satt kvar. Behnken plockade även bort värmeskydd på Dextre.

Rymdpromenad 5 - 22 mars 21:34 - 23 mars 03:36
Behnken och Foreman

Foreman syns här arbeta med att fästa sensorbommen på ISS.
Foreman syns här arbeta med att fästa sensorbommen på ISS.
Foto: NASA.

En av de viktigaste uppgifterna under den sista rymdpromenaden var den tillfälliga monteringen av sensorbommen (OBSS) på segment S1. Anledningen till detta är att under nästa uppdrag, Discovery STS-124, kommer Kibomodulen ta upp sådan plats att det inte går att klara säkerhetsavstånden med sensorbommen monterad. Monteringen genomfördes utan problem och Behnken och Foreman låg till och med före tidplan när uppgiften var slutförd.

Andra uppgifter under rymdpromenaden var installationen av MISSE 6 och inspektionen av styrbords SARJ. Båda uppgifterna genomfördes utan problem och när det gällde MISSE 6 installerades den på utsidan av Columbusmodulen som planerat. Gällande styrbords SARJ inspekterades fem stycken delsegment som en del av de inspektioner som pågått sedan problemen med styrbords SARJ upptäcktes.

 

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.