Discovery STS-119 
Uppskjutning: Klockan 00:43.44 den 16 mars 2009.
Dockning: Klockan 22:13 den 18 mars 2009.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 20:53 den 25 mars 2009.
Landning: Klockan 20:13.40  den 28 mars.

Längd: 12  dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 125.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen

Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna
.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-119 | ISS 15A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-03-23

Rymdpromenadsastronauter
EV1 Steven Swanson
EV2 Richard Arnold
EV3 Joseph Acaba

Rymdpromenad 1 - 19 mars 18:19 - 20 mars 00:29
Swanson och Arnold

En av skyddsfiltarna flyter iväg.
En av skyddsfiltarna flyter iväg.
Foto: NASA TV.

En stor del av den första rymdpromenaden ägnades åt att installera solpanelssegment S6. I och med installationen av solpanelssegment S6 är nu alla solpaneler på ISS installerade. För att flytta solpanelssegment S6 från Discoverys lastrum till dess slutgiltiga placering vid segment S5 användes främst rymdstationens robotarm men även rymdfärjans dito fick visa sin duglighet.

När robotarmen hade placerat S6 vid resten av fackelelementet, med hjälp av Swansons och Arnolds vägledning, fästes den vid S5. Under S6s "inflygning" mot S5 förekom det två stopp för att ge astronauterna och annan personal möjlighet att se om segmenten låg i linje. "Inflygningen" och fästsättandet genomförde som planerat och astronauterna kunde fortsätta med inkopplandet av S6

Totalt var det två kraftkablar och två datakablar som skulle kopplas ihop och således försörja S6. Efter inkopplingen började markkontrollen med att kontrollera och driftsätta S6. Andra uppgifter under rymdpromenaden var bland annat att vecka ut de element som hjälper till att kyla utrustning på utsidan av ISS. Även så kallade uppskjutningslås kopplades bort från rörliga delar på S6. Astronauterna plockade även bort skyddsfiltar på S6. Dessa skyddsfiltar kastades sedan bort för att brinna upp i atmosfären.

Rymdpromenad 2 - 21 mars 17:53 - 22 mars 00:21
Swanson och Acaba

Joseph Acaba tillbaka i luftslussen efter avslutad rymdpromenad.
Joseph Acaba tillbaka i luftslussen efter avslutad rymdpromenad.
Foto: NASA.

Då den fjärde rymdpromenaden blivit inställd genomförde Swanson och Acaba en del av uppgifterna som var tänkt för den fjärde rymdpromenaden under den andra rymdpromenaden. Bland uppgifterna som utfördes var borttagande av låsanordningar på några utvändiga batterier. Arbetet var ett förberedelse inför STS-127 då dessa batterier kommer bytas ut. Astronauterna genomförde även förberedelser inför fraktuppdraget STS-129 genom att fälla ut två lastplattformar (Unpressurized Cargo Carrier Attachment System - UCCAS). Den ena plattformen gick dock endast att fälla ut delvis och besättningen var tvungen att avbryta manövern och gå vidare. Det är fortfarande oklart vad som var anledningen till problemet och personal på marken arbetar med att finna en lösning. Plattformarna finns infällda i fackelsegmentet och manövern krävde att totalt fyra stycken fackelstadgar i fackelverket temporärt togs bort. Plattformarna kommer användas för att fästa utvändiga reservdelar på.

Under rymdpromenaden fotograferade Swanson och Arnold även det värmeelement på segment S1 som förra året blev skadat. För att få en uppfattning om hur omfattande skadan är fotograferades elementet i infrarött. Även värmeelement P1 fotograferas med samma kamera.

En annan uppgift som hade flyttas över från rymdpromenad 4 var installationen av en GPS-antenn på Kibomodulen.

Rymdpromenad 3 - 23 mars 16:37 - 23:04
Arnold och Acaba

Joseph Acaba arbetar med att smörja in robotarmen.
Arnold arbetar med att smörja in robotarmen.
Foto: NASA TV.

Den tredje och sista rymdpromenaden fick ett litet annorlunda innehåll än planerat. Dels på grund av att den fjärde rymdpromenaden ställdes in och dels på grund av att en uppgift från den andra rymdpromenaden flyttades över till denna rymdpromenad. Uppgiften handlade om att en av lastplattformarna (Unpressurized Cargo Carrier Attachment System - UCCAS) inte hade kunnat fällas ut och fästas ordentligt.

Under måndagens rymdpromenad försökte astronauterna att få plattformen på plats både med handkraft och med hjälp av en hammare. Astronauterna försökte även att med milt våld få plattformen att komma på plats. Hammaren användes främst för att få loss en pinbult som hade fastnat. När pinbulten var ur vägen försökte astronauterna ännu en gång fälla ut plattformen, inget hjälpte dock.

När inget hjälpte bestämdes att plattformen skulle surras fast för att undvika problem vid framtida förflyttningar av material på utsidan av ISS. Totalt fästes plattformen vid tre punkter innan astronauterna gick vidare till nästa uppgift. Teknikerna på marken kommer nu arbeta igenom olika alternativ för att få lastplattformen på plats under en senare rymdpromenad.

Innan astronauterna försökte fixa lastplattformen genomförde de dock en lyckad förflyttning av en transportvagn (Crew and Equipment Translation Aid - CETA) på utsidan av ISS. Transportvagn flyttades från ena sidan av fackelverket till den andra för att lämna plats inför ett framtida uppdrag. För att klara denna uppgift satt Acaba fast på rymdstationens robotarm hållande i vagnen under flytten. Medan Acaba fick en behaglig åktur förflyttade sig Arnold på utsidan av ISS får att hjälp till vid monterandet av transportvagnen på sin nya plats.

Efter att transportvagnen hade monteras på sitt nya ställe utförde Arnold rengörings- och smörjningsarbete av ena ändan på rymdstationens robotarm. Manövern var den samma som utfördes under STS-126s uppdrag förra året, då handlade det dock om andra ändan av robotarmen. Under tiden utförde Acaba olika småarbeten som att ta bort några klämmor på några ledningarna. Astronauterna utförde även underhållsarbete på robotarmen.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.