Discovery STS-133
Uppskjutning: klockan 22:53 den 24 februari 2011.
Dockning: Klockan 20:14 den 26 februari 2011.
Rymdpromenader: 2 st.
Utdockning: Klockan 13:00 den 7 mars 2011.
Landning: Klockan 17:57 den 9 mars 2011.

Längd: 13+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 133.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
Rymdpromenaderna.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-133 | ULF5
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2011-02-24

Discovery lyfter.
Discovery lyfter.
Foto: NASA.

Vid tvåtiden, svensk tid, natten till torsdagen svängdes servicetornet runt Discovery till parkeringsläge. Detta innebar att Discovery sedan dess har stått fritt för vädrets makter. Som tur är har vädret över Kennedy Space Center sedan dess visat sig från sin bästa sida och den sista väderprognosen innan uppskjutningen gav 90 procents sannolikhet för att vädret skulle tillåta en uppskjutning.

Det var dock inte bara vädret som kunna ha hindrat Discoverys uppskjutning utan även en avbruten dockning av ATV-2 vid ISS skulle gjort det samma. Som väl dockade ATV-2 som planerat vid fyra, svensk tid, på torsdagseftermiddagen.

Samtidigt som besättningen klev ombord rapporterades att en enhet ingående i Ground Support Equipment buss hade haft en strömspik. Ett kort tag senare kom uppgifter om att problemet hade utvecklas då enheten fortsatte fungera onormalt. Beslut togs dock om att fortsätta nedräckningen till dess att nio minuter återstod och då ta beslut om vad som skulle göras. Strax efteråt hade dock det hela löst och nedräkningen kunde fortsätta planenligt.

Besättningens ombordstigning med start vid halv åtta, svensk tid, skedde utan problem och inspektionsteamet fann inget onormalt gällande inspektionen av den externa bränsletanken vilket gjorde att nedräkningen fortsatte enligt plan. Inspektionsteamet undersöker alltid den externa bränsletanken efter tankningsprocessen.

Discovery på startplattan.
Discovery på startplattan.
Foto: NASA.

Under det sista uppehållet uppstod dock datorrelaterade problem vid stationen som har hand om uppskjutningsområdet. Problemet gjorde att flygledaren tog beslut om att ha ett extra uppehåll vid fem minuter innan start. Under detta uppehåll löste sig dock problemet och nedräkningen kunde återupptas.

Resterande del av nedräkningen skedde enligt plan och klockan 22:53.24 svensk tid, lyfte Discovery för sista gången. Startraketerna separerade planenligt efter dryga två minuter och efter ungefär åtta minuter befann sig Discovery i omloppsbana.

Besättningen kommer att inleda sin viloperiod ungefär sex timmar efter start men innan dess är det en hel del arbete som ska genomföras. Bland annat ska Discovery göras om från en startfarkost till en rymdfarkost, detta innebär bland annat att alla flygstolar ska plockas undan, pentryt ska tas fram, lastrumsluckorna fällas ut, högkastighetsantennen fällas upp. datornätverket sättas upp med mera.

Under fredagen kommer besättningen med hjälp av robotarmen och sensorbommen kontrollera Discoverys värmeskyddspaneler och noskorn. Dockningen med rymdstationen är planerad till klockan 20:19, svensk tid, på lördag.

På grund av ovan beskriva problem lyfte Discovery tre minuter senare än planerat. Detta kommer dock inte påverka uppdraget. Det förekom även att en del isolering lossande under uppskjutning men detta utgör ingen fara.

I skrivande stund ser det ut som att besättningen kommer få en extra dag i rymden då mycket talar för att en extra flygdag kommer läggas in den 5 mars för att möjliggöra en unik fotosession. Landningen kommer i sådana fall ske den 8 mars omkring halv sex, svensk tid, på eftermiddagen. Utdockningen kommer i sådana fall ske den 6 mars.

Uppskjutningen

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.