Atlantis STS-132 | ULF4
Uppskjutning: Klockan 20:20.09 den 14 maj 2010.
Dockning: Klockan 16:27 den 16 maj 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 17:22 den 23 maj 2010.
Landning: Klockan 14:48 den 26 maj 2010..

Längd: 12+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 132.

Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-132 | ULF4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-132 >>>

2010-05-06

På onsdagen höll NASA det obligatoriska mötet där alla tekniska aspekter inför ett kommande rymdfärjeuppdrag gås igenom. Bland annat gicks det förra rymdfärjeuppdraget, STS-131, igenom och lärdomar drogs. Bland det som togs upp från STS-131 var problemet med KU-bandantennen samt problemen med bultinfästningar runt fönsterrutorna. När det gäller KU-bandantennen har tekniker kommit fram till att orsaken till att denna inte fungerade var en transistor som var sönder. Ett liknande problem uppstod även under STS-92 men då var det en annan typ av transistor som gick sönder. Samma typ av transistor som gick sönder ombord på Discovery finns monterad ombord på Atlantis, sannolikheten att samma typ av transistor skulle gå sönder på två uppdrag i rad är dock så liten så inget utbyte behövs. Gällande bultinfästningarna har NASA byt ut dessa mot en grövre typ som förhoppningsvis ska hindra bultarna från att lossna.

När det gäller Atlantis är hon i fin form inför sitt sista uppdrag och det finns i dagsläget inga kända tekniska problem som kan hindra en uppskjutning. Med detta som bakgrund tog ansvariga beslutet att sätta den 14 maj som officiellt uppskjutningsdatum för Atlantis STS-132. Aktuell uppskjutningstid är 20:20, svensk tid. Det aktuella uppskjutningsfönstret sträcker sig till och med den 18 maj. Om uppskjutningen inte har skett då öppnar nästa uppskjutningsfönster i slutet av juni. Anledningen till det stora glappet är bland annat andra uppskjutningar från Florida och dockningar vid ISS.

Vid en uppskjutning den 14 maj kommer dockningen ske den 16 maj omkring klockan 16:19, svensk tid. Den första rymdpromenaden kommer ske dagen efter dockningen. Sedan sker rymdpromenad två och tre med en dag emellan varje rymdpromenad. Utdockningen är planerad till den 23 maj klockan 17:14, svensk tid, och landningen till den 26 maj klockan 14:34, svensk tid.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.