Atlantis STS-129 | ISS ULF3
Uppskjutning: Klockan 20:28.10 den 16 november 2009.
Dockning: Klockan 17:53 den 18 november 2009.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 10:54 den 25 november 2009.
Landning: Klockan 15:44 den 27 november 2009.

Längd: 11+1+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 129.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-129 | ISS ULF3
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt >>>

2009-10-19

Besättningen anländer till Florida.
Besättningen anländer till Florida.
Foto: NASA.

På måndagseftermiddagen anlände Atlantis besättning till Kennedy Space Center och Florida för att delta i den obligatoriska slutövningen (Terminal Countdown Demonstration Test (TCDT)). Vanligtvis avslutas denna vistelse på Kennedy Space Center med en nedräkningssimulering innan besättningen återvänder till sin hemmabas i Houston, Texas. Denna gång gör dock ett sent beslut om att flytta fram Atlantis uppskjutning att övningen kommer delas upp på två gånger. Denna vecka kommer besättningen att ha genomgångar med olika personalgrupper som är inblandade i uppdraget samt träna på utrymning av servicetornet. Besättningen kommer även att få en sista titt på utrustningen som ska med upp innan denna packas in i rymdfärjans lastutrymme. Efter detta kommer besättningen återvända till Houston. Den andra delen av slutövningen kommer genomföras den  2 - 3 november med den stora nedräkningssimuleringen den 3 november.

Anledningen till att uppskjutningen har flyttas fram är att det skulle bli för tajt med tid att hinna få iväg Atlantis innan det är dags för en Atlasuppskjutning den 14 november. Då det behövs mellan 36 och 48 timmar för att konfigurera om uppskjutningsplatsen försenas Atlantis uppskjutning till den 16 november klockan 20:27, svensk tid. Eventuellt kan det, om det behövs, även bli aktuellt med den 17 november klockan 20:02, svensk tid, med detta beror på när en planerad Deltauppskjutning sker. I dagsläget är Deltauppskjutningen planerad att ske den 18 eller 19 november. Båda uppskjutningarna gäller satelliter. Ett officiellt uppskjutningsdatum kommer att sättas under det Flight Readiness Review som kommer hållas den 29 oktober.

Om Atlantis inte skulle komma iväg i november finns även en möjlighet för en uppskjutning i december. NASA vill dock undvika detta uppskjutningsfönster då Atlantis i sådana fall skulle docka under en period då ISS endast skulle vara bemannad av tre personer, något man vill undvika på grund av bemanningsskäl.

Under slutet av förra veckan har personal varit sysselsatta med att utvärdera om flera åsknedslag i närheten av startplattan i onsdags utgjorde någon fara för Atlantis. Den utredning som genomförts visar att inga allvarliga skador har uppstått som följd av nedslagen. Åsknedslag är inget ovanligt på Kennedy Space Center och det är av denna anledning som startplattorna skyddas av åskledare. I övrigt fortlöper förberedelsearbetet inför uppskjutningen utan större problem.

En fördel med uppskjutningsförseningen är att uppskjutningsfönstret för Ares I-X kan sträckas ut till de 29 oktober utan att påverka Atlantis uppskjutning. Anledningen till att uppdragen påverkar varandra är att det till viss del är samma personal som är inblandad i båda uppskjutningarna.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.