Ares 1-X 
Uppskjutning: Den 28 oktober klockan 16:30.
Uppskjutningsfönster: 13:00 - 17:00.
Uppdragslängd: ~5 minuter och 45 sekunder.
Tid till separation: ~2 minuter och 8 sekunder.

Uppdrag nr: 1.
Pad: 39B.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
Constellationprogrammet.
www.astrowebb.com
 
Ares I-X
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-12-04

En första sammanfattningsrapport om Aresuppskjutningen i slutet av oktober har i dagarna släppts av NASA. Inga större nyheter förekommer i rapporten utan det är främst att tidigare uppgifter bekräftas av den data som analyseras. I rapporten framkommer det att uppskjutningen och i alla fall dem 270 första sekunderna, mer har inte analyseras ännu, av uppdraget genomfördes i stort sätt som planerat. När Aresteamet har jämfört verkligen med datasimuleringar visar det sig att verkligenheten och teorin stämmer bra överens.

Analysen fastslår även att det undre raketsteget och det övre dito inte slog emot varandra efter separationen. Att raketstegen uppträdde som de gjorde efter separationen var inte heller det förvånande då separationen skedde på relativt låg höjd där luftmotståndet är högre. Överlag anser Aresteamet att Ares I-X bekräftar att Areskonceptet fungerar för att genomföra bemannade rymduppdrag.

Det som var mindre lyckat var landningen. Detta då en av tre fallskärmar fallerade helt vilket i sin tur ledde till att en andra fallskärm fallerade som en följd av detta. Orsaken till att den första fallskärmen fallerade var att en koppling som ska separera fallskärmen från linorna efter nedslaget löste ut för tidigt. I sin tur berodde detta på att den aktuella fallskärmen fick ta mer last än planerat då alla fallskärmar inte vecklades ut samtidigt. Anledningen till att denna anordning finns är för att dykarna, som hjälper till vid bärgningen av raketsteget, inte ska trassla in sig i linorna.

Gällande det övre raketsteget slog detta ner planenligt i Atlanten. Filmer visar även att raketsteget var helt vid tidpunkten för nedslaget, vilket var en av teorierna.

Det har även visat sig att skadorna på startplattan inte var lika omfattande som tidigare befarat även om skadorna uppstod på andra ställen än under en rymdfärjeuppskjutning. Detta betyder även att skydden och andra åtgärder som används för att minska skadorna under en rymdfärjeuppskjutning inte är effektiva under en Aresuppskjutning.

Trots att uppskjutningen av Ares I-X genomfördes planenligt är framtiden för Ares I osäker. Detta då Obamaadministrationen överväger flera olika alternativ för att transporttera astronauter till och från ISS. De flesta av dessa förslag innebär att bärraketen som ska användas för att gemomföra detta ska komma från den privata sektorn. Några föreslår till exempel en vidareutvecklad Delta- eller Atlasraket. Ett beslut väntas inom några månader. Om Ares I får fortsatt förtrodde finns det planer på ett till test, Ares I-X Prime, om tre till fyra år.

Förutom den rapport som kommit nu kommer en andra rapport komma i januari samt en tredje i februari.

Ladda ner rapporten >>>

Äldre nyheter >>>

Uppdragsinformation
Från starten till det att det att det första raketsteget separerar kommer det ta ungefär 128 sekunder. Efter separationen, som sker på en höjd av 39 kilometer, kommer det undre steget börja sin nedstigning och 270 sekunder efter start kommer fallskärmarna att vecklas ut. Det övre steget, som består av attrapperna, kommer fortsätta en bit och slå ner i vattnet, utan fallskärm, 230 kilometer från startplatsen. Total tid från start till dess att den översta steget landar i Atlanten kommer vara ungefär fem minuter och 45 sekunder. Maximal höjd kommer vara ungefär 46 kilometer. Ombord finns ungefär 700 sensorer för att samla in data om hur raketen beter sig.

Det som kommer driva Ares I-X är en fyrsegments Reusable Solid Rocket Motor (RSRB). RSRB används idag av rymdfärjorna, men den som Ares 1 använder är en modifierad version. I framtiden kommer Ares 1-raketen ha femsegments RSRB varav i det femte segmentet kommer det sitta en motor av typ J-2X. Totalt kommer Ares I-X ha en drivkraft på nära 1,2 miljoner kilogram och startvikten på hela paket är över 866 400 kilo. Den totala längden på raketen är 100 meter.

Förutom RSRB och det femte segmentet har Ares I-X en aktiv instrumentdel samt en inaktiv separationsdel. Ovanpå detta finns det ett övre steg som är en attrapp och högst upp en attrapp som ska simulera Orionkapseln och Launch Abort System (LAS). Anledningen till attrapperna är att simulera vikten och formen av den slutgiltiga Aresraketen.

Ares 1-XVideo - Ares I-X monteras ihop

Video - Datasimulering av Ares I-X

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.