Atlantis STS-125
Uppdrag: Hubble Space Telescope Servicing 4
Uppskjutning:
Klockan 20:01 den 11maj 2009
.
Greppar HST: Klockan 19:14 den 13 maj.
Släpper HST: klockan 14:57 den 19 maj.
Landning: klockan 17:39 den 24 maj.

Rymdpromenader: 5 st.
Inclination: 28,5 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 125.
Pad: 39A
.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Uppdragsinfo

Dagsschema

Videosektion
- Länkar -
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
| STS startsida
Atlantis STS-125 | SM 4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-125 >>> 

2009-04-16

Atlantis och Endeavour fotograferade tillsammans.
Atlantis och Endeavour fotograferade tillsammans.
Foto: NASA.

På lördag kommer Atlantis nyttolast köras ut till startplattan för att senare under helgen monteras i rymdfärjans lastutrymme. För att möjliggöra inlastningen kommer servicetornet runt rymdfärjan dras undan under fredagen. När servicetornet dras undan kommer Atlantis bli väl synlig där hon står och väntar på att få utföra det sista serviceuppdraget till Hubbleteleskopet. Av en slump sammanfaller denna händelse med utkörningen av Endeavour-stacken till startplatta 39B. Detta innebär att vi än en gång kommer få se fotografier och filmer som visar två rymdfärjor på varsin startplatta samtidigt. Utkörningen av Endeavour inför uppdraget LON-400/STS-127 kommer påbörjas under morgonen svensk tid, på fredagen.

Då ISS inte kommer kunna användas som nödhamn ifall Atlantis inte skulle kunna återvända har NASA lagt ner mycket tid och resurser på att utvärdera och analysera riskerna under uppdraget. Normalt kräver NASAs regler att risken för ett haveri med förlust av färja eller besättning inte får understiga 1 på 200. Redan inför den planerade uppskjutningen i höstas understeg STS-125 denna norm då risken för förlust av färjan eller besättningen var 1 på 185. Risken ansågs dock acceptabel  och uppdraget godkändes. En ny analys har dock gjorts inför detta uppskjutningsförsök speciellt med take på den uppmärksammade satellitkollisionen tidigare i år.

Den nya analysen visade att risken verken har ökat eller minskat, med andra ord allt allt annat än ett godkännande av uppdraget på nästa och nästnästa veckors möten angående uppdraget osannolikt.

Nu finns det uppdaterad information om rymdpromenaderna >>>

Äldre nyheter >>>

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.