www.astrowebb.com
 
Rysk-amerikansk satellitkollision
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-02-16/17

På måndagen kom nya uppgifter från bland annat USAs civila luftfartsstyrelse att objekten som föll över Texas, USA, i helgen inte var rester från den satellitkollision som skedde i tisdags. Uppgifter under helgen gjorde gällande att dem brinnande objekten som flera Texasbor kunde observera under lördagen och söndagen skulle vara rester från den amerikanska respektive den ryska satelliten som möte sitt öde i tisdags.

Vad objekten var för något är i skrivande stund inte känt. Det kan dock ha varit något mer astronomiskt objekt som en större stenbumling som föll isär och brann upp i atmosfären.

2009-02-13

Tisdagens satellitkollision har intresserad personer och regeringar världen över. Nu har mjukvaruföretaget AGI och Center for Space Standards & Innovation gjort en datavideosimulering av kollisionen där det på ett tydligt sätt framgår hur kollisionen gick till. Simuleringen visar även hur de olika fragmenten sprids i omloppsbana runt jorden.

När det gäller efterspelet till kollisionen finns det idag ingen officiell bild över vilken satellit som vara ansvarig för kollisionen. Tidiga uppgifter pekade ut den ryska satelliten som ansvarig men nu har även uppgifter framkommit att det kan vara den amerikanska satelliten som var ansvarig. Förutom att vara en försäkringsfråga kan frågan om ansvar vara känslig med tanke på att det är två olika länders satelliter som är inblandade. Förhoppningsvis kommer mer information inom de närmaste dagarna om hur och varför kollisionen skedde.

Videosimuleringen
 

2009-02-12

Alla objekt över tio centimeter i lås omloppsbana runt jorden.
Alla objekt över tio centimeter i lås omloppsbana runt jorden.
Bild: NASA.

På tisdagskvällen skedde en satellitkollision 790 kilometer över norra Sibirien. Kollisionen skedde mellan en amerikanskt kommunikationssatellit av typ Iridium och en rysk kommunikationssatellit, Cosmos 2251. Den ryska satelliten, som varit ur funktion i ungefär tio år, skickades upp 1993 och har efter att den slutades användas drivit iväg ur sin ursprungliga omloppsbana. Iridiumsatelliten var en av de 66 Iridiumsatelliter som skickades upp mellan år 1997 och 2002. Under åren har flera Iridiumsatelliter slutat fungera av olika anledningar. Att en satellit slutar fungera på grund av en kollision är dock ovanligt.

En första analys gör gällande att kollisionen resulterade i över 600 mindre objekt. Kollisionen upptäcktes då NASAs rymdskrotscentral såg en massa småobjekt istället för en Iridiumsatellit. Sedan tidigare finns det ungefär 17 000 objekt större än ungefär tio centimeter i låg omloppsbana runt jorden som NASA har koll på. Av dessa är ungefär fem procent satelliter, resten är skärp. Skräpet utgörs bland annat av gamla satelliten som gått sönder, raketsteg samt objekt som tappas och släppts i väg från rymdstationer och rymdfärjor. Till detta ska läggas ungefär 200 000 objekt med en storlek mellan en och tio centimeter som även dessa ligger i låg omloppsbana runt jorden. Med låg omloppsbana räknas upp till 2 000 kilometer från jordytan.

Då kollisionen skedde på en högre höjd och en annan banlutning än vad ISS ligger på ska det nya rymdskräpet inte utgöra något hot mot rymdstationen. Det kan dock utgöra en hot mot andra satelliter som finns i samma banplan och höjd. I dagsläget räknar NASA med att alla objekt kommer brinna upp i atmosfären inom kort.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.