STS-114
Uppskjutning: 26 juli klockan 16:39.
Dockning: 29 juli klockan 13:18.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: 6 aug klockan 09:22.
Landning: 9 aug klockan 14:11.

Längd: 21 timmar, 32 minuter, 22 sekunder.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 114.
Fönster: 5 min.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
114 startsida/Nyheter. Besättningen.
Rymdpromenaderna.
Bilder.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Discovery STS-114 | ISS LF1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

Senaste nytt >>>

2005-08-01 | Uppdaterad 18:15

123996main_002_post_mmt_073105_med.jpg
Denna bild visar ett av de ställerna där fyllning har lossnat. Klicka för större bild.
Foto: NASA.

Måndagens rymdpromenad, den andra av tre, genomfördes utan problem. I stort sätt det enda som skulle göras under den 7 timmar och 14 minuter långa rymdpromenaden var att byta ut Gyroskop nummer 2, som varit ur funktion sen 2002. Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

När det gäller de två som skador som har uppstått på undersidan av Discovery kommer NASA ta beslut sent ikväll, svensk tid, om hur man ska göra. En ordinarie presskonferens är planerad till klockan 00:00, svensk tid.

Skadorna består i att på två ställen på undersidan har fyllning lossnat och hänger löst. NASA anser inte detta vara något större problem, men om man beslutar att åtgärda det ser man det som en normal operation. Om man kommer att reparera skadorna kommer detta att göras under den tredje rymdpromenaden på onsdag.

2005-08-01

Strax innan klockan 11:00 påbörjade Stephen Robinson och Soichi Noguchi den andra av tre rymdpromenader. Under dagens rymdpromenad kommer man att byta ut ett av de fyra gyroskop (CMG1) ombord på ISS. Just detta gyroskop har varit ur funktion sedan år 2002. För att man ska slippa använda bränsle för att hålla ISS i en stabil bana måste minst två av fyra gyroskop fungerar. Om dagens installation blir framgångsrik kommer alla fyra fungera som de ska. CMG2 har fungerat som den ska efter att man i lördags byte ut visa delar och kopplade om visa kablar som tillgörde Gyroskop nr 2.

Senare idag kommer man att ta beslut om att eventuellt lägga till arbetsuppgifter under den tredje rymdpromenaden på onsdag. Det hela gäller om man ska laga två små skador man har på Discovery. Skadorna utgör inget direkt hot och det man kommer att diskutera är om man ska låta det vara som det är eller om man ska laga skadorna. Det hela beror på vilket som är bäst. Skadorna upptäcktes på de fotografierna som besättningen på ISS tog strax innan dockningen och enligt NASA ska de inte har uppstått under uppskjutningen.

Se rymdpromenaden direkt på NASA TV.

2005-07-31

123959main_fd5_iss011e11074_low.jpg
Innan dockningen i torsdags gjorde Discovery en piruett för att ge besättningen på ISS en chans att fotografera rymdfärjans undersida.
Foto: NASA.

Under gårdagen tog NASA det officiella beslutet av att förlänga Discoverys uppdrag med en dag. Landningen kommer alltså att ske på förmiddagen den 8 augusti. Detta för att ge astronauterna mer tid med överföring av förnödenheter och material. I övrigt meddelade man också att man en dag tidigare än planerat är klara med analysen av allt bildmaterial och slutsatsen man har dragit är att det inte finns några hinder när det gäller den tekniska biten som kan hindra en landning den 8 augusti. Det som man kontrollerat extra noga är en skada vid befälhavarens fönster och en vid det främre högra landningsstället. Men som sagt utgör dessa skador ingen fara för besättningen eller Discovery.

Gårdagens rymdpromenad var en stor framgång och man hann till och med lite extra arbete innan man efter 6 timmar och 50 minuter åter befann sig i luftslussen. Nu finns även en videofilm med höjdpunkter från lördagens rymdpromenad. Söndagens arbete kommer i huvudsak bestå i att förflytta material mellan ISS och fraktmodulen Raffaello, som Discovery hade med sig. På måndag är det så dags för den andra av tre rymdpromenader.

2005-07-30

Dagens rymdpromenad genomfördes utan några större problem och de två astronauterna Stephen Robinson och Soichi Noguchi är tillbaka i Discovery igen. Läs mer om dagens rymdpromenad >>>

Rymdpromenaden har varit dagens stora arbete under dagen och nu när den är slut kan man fortsätta urlastningen av fraktmodulen Raffaello. Söndagen kommer att bli lite av en vilodag med endast lättare arbeten. Detta för att alla ombord ska kunna vila upp sig efter dagens rymdpromenad och förberedda sig inför måndagens andra rymdpromenad.

När det gäller skadorna på Discoverys värmeskydd anser NASA att det i dagsläget inte finns någon anledning till oro, dock kommer man att fortsätta att analysera det bildmaterial man har. Att skyddsplattor lossnar eller bli skadade är inget ovanligt och händer under varje uppskjutning.

NASA har även beslutat att förlänga Discoverys uppdrag med en dag så att besättningen får mer tid på sig att arbeta på och med stationen. Detta eftersom det kan dröja innan nästa rymdfärjeuppdrag, Atlantis STS-121, kommer iväg.

2005-07-29 | Uppdaterad 19:00

123812main_obss_under.jpg
Inspektionsarmen är redo att inspektera undersidan av Discovery.
Foto: NASA.

Under fredagen har James Kelly och Charles Camarda använt den nys inspektionsarmen för att inspektera sex områden på Discoverys värmeskydd. Bland dessa fanns det område i närheten av det främre högra landningsstället som en skyddsplatta lossnade ifrån under tisdagen uppskjutning. Att plattor lossnar från rymdfärjan är inget ovanligt och efter dagens inspektion verkar inga allvarliga skador ha uppstått.

Under dagen har man också förflyttat den av Italien byggda fraktmodulen MPLM Raffaello från Discoverys lastrum till ISS. Raffaello är full med material och förnödenheter som kommer att bli utlastade innan man lyfter tillbaka den till Discoverys lastrum nästa vecka.

När besättningen under dagen fick reda på att en stor bit av isoleringen på bränsletanken hade lossnat blev man ledsna och kunde knappt förstå att det hade hänt efter allt arbete man lagt ner på att bygga om bränsletanken. Dock ska man ha i minne att isoleringsbiten som lossnade tillhörde en ramp som skyddar några kablar och nämndes inte ens i den utredning som följde på Columbiahaveriet.

Imorgon är det dags för den första av tre rymdpromenader under Discoverys besök. Läs mer om rymdpromenaden >>>

2005-07-29

Fredagen kommer vara den första hela dagen av samarbete mellan de två besättningarna. Väckningen skedde klockan 05:49 för besättningen ombord på Discovery och klockan 06:09 för den två man starka besättningen på ISS.

Under dagen kommer man att förberedda inför morgondagens rymdpromenad. Man kommer även att använda ISS robotarm, Candarm2, för att flytta fraktmodulen, Multi Purpose Logistics Module, från Discoverys lastrum och docka den med stationen. Efter detta kommer man att använda Candarm2 för att inspektera värmeskyddet på Discovery.

Det finns en risk att Discoverys ena vinge kan ha blivit träffad av en fallande isoleringsbit och att en försvagning har uppstått. Dock är det för tidigt än att säga hur allvarligt det hela är. NASA håller just nu på att undersöka det bildmaterial man har.

När det gäller den meterlånga bit av isolering som lossnade ungefär två minuter efter start har man kommit fram till att det var tur att det skedde just då. För om det skett tigare och längre ner i atmosfären hade risken varit något större, men inte stor, att den hade kunnat träffa rymdfärjan. Detta då lufttrycket hade varit större och detta hade lett till en kraftigare inbromsning av föremålet och eventuellt ändrad kurs.

Medan arbetet fortgår i rymden jobbar NASAs tekniker för fullt här nere på jorden för att dels analysera allt bildmaterial man har och dels med att försöka förstå varför en sådan stor bit isolering kunde lossna. För det är först när man vet varför man kan börja arbeta fram en metod för att förhindra att det händer i framtiden.

2005-07-28 | Uppdaterad 16:45

123673main_greeting.jpg
Krikalev och Phillips hälsar sina gäster välkomna.
Foto: NASA TV.

Vid klockan 13:18, svensk tid, på torsdags eftermiddagen dockade Discovery med ISS utan problem. Den 93 sekunder långa uppställningen för att besättningen på ISS skulle kunna fotografera undersidan på Discovery genomförde ungefär en timme innan dockning. Bilder kommer att sändas ner till jorden där man kommer att analysera de tillsammans med alla andra bilder och filmer man tagit.

Efter att man hade en bekräftat dockning kontrollerade man att det inte fanns några läckor mellan de två rymdfarkosterna innan man öppnade luckorna. Strax innan klockan 15:00, svensk tid, välkommande ISS elfte permanenta besättning, Sergei Krikalev och John Phillips, Discoverys besättning. Detta var deras första besök sen de anlände till stationen i april och första gången på nästan 1 000 dagar som en rymdfärjebesättning anlände till stationen.

Efter en kort välkomstceremoni och en säkerhetsgenomgång kommer man att börja förra över material från Discovery till ISS. Man kommer även att förberedda sig inför den första rymdpromenaden på lördag.

Bilder från resan till VAB >>>
Bilder från utrullningen >>>

2005-07-28

050726debris.jpg
En stor bit isolering lossnar från bränsletanken strax efter start.
Foto: NASA.

Rymdfärjorna har igen fått flygförbud tills man vet varför en stor bit isolerings lossnade från bränsletanken och hittat ett sätt att undvika att det händer igen. Detta dystra meddelande kom NASA med under onsdagens presskonferens.

Det var tack vare en ny kamera på bränsletanken som man kunde filma den dryga meterlånga isoleringsbiten när den föll av tanken. Analyser visar att det aldrig var någon fara för Discovery, men storleken chokade NASA och gör alltså att man inför flygförbud.

Den platta som lossnade under starten verkar inte utgöra någon fara för återinträdet.

Hur beslutet påverkar den planerade uppskjutningen av Atlantis i september är oklart, men det ser allt annat än ljust ut. Att rymdfärjorna får flygförbud påverkar också utbyggnaden av ISS då man är berodde av rymdfärjorna för att skicka upp stora moduler och stora mängder förnödenheter.

I övrigt fortgår uppdraget utan problem och klockan 13:18, svensk tid, är det dags för Discovery att docka med ISS och bli den första rymdfärjan på två och ett halvt år att besöka ISS. Strax innan dockningen kommer Collins att vända på rymdfärjan så besättningen ombord på ISS för möjlighet att fotografera Discoverys undersida i cirka 93 sekunder.

NASA TV sänder i stort sätt dygnet runt med anledning av Discoverys uppdrag. Ett uppdaterad TV-schema finns på NASA webbsida.

2005-07-27 | Uppdaterad 20:00

Strax innan klockan 17:00, svensk tid, slutförde besättningen ombord på Discovery inspektionen av Discoverys undersida och vingspetsar. All dokumentation som man samlat in kommer nu att analyseras av tekniker på marken innan man vet om någon allvarlig skadad på värmeskyddet av uppstått.

På dagen statuspresskonferens sa en av NASA ansvariga, Paul Hill, att teamet som inspekterat filmer och fotografier från uppskjutningen funnit intressanta bilder/filmer som visar att saker lämnar bränsletanken som man vill utreda närmare. Vad det var frö saker ville han inte säga då han inte hade varit med i diskussionerna.

I det stora hela verkar det i skrivande stund inte uppstått någon allvarlig skada på Discovery under uppskjutningsfasen. Att plattor lossnar är ingen nyhet och betyder i de flesta fall ingen säkerhetsrisk.

Morgondagens dockning kommer att äga rum klockan 13:18, svensk tid.

NASA TV sänder i stort sätt dygnet runt med anledning av Discoverys uppdrag. Ett uppdaterad TV-schema finns på NASA webbsida.

2005-07-27 | Uppdaterad 12:40

h_sts114_boom_02.jpg
Inspektionsarmen installeras i Discoverys lastrum.
Foto: NASA.

Uppdragsdag 2 har börjat för besättningen ombord på Discovery. Under dagen kommer man i stort sätt bara att genomföra lättare jobb och kontroller för att vila sig inför de tre rymdpromenader man kommer att genomföra efter att man dockat med ISS. En nyhet för besättningen är att man kommer att inspektera Discoverys värmeskyddsplattor. Denna operation påbörjades vid tolvtiden, svensk tid, och till sin hjälp har man den nyutvecklade Orbiter Boom Sensor System (OBSS) laserscanner. OBSS har utvecklas av Kanada och är en förlängningsarm till rymdfärjans robotarm. Längst ut finns ett flertal kameror och andra instrument som man kommer scanna av undersidan av Discovery och dramkanten på vingarna med.

Under och efter att inspektionen är klar kommer personal nere på marken gå igenom den data man samlat in och se om något inte står rätt till med värmeskyddet. Man vet redan att en platta lossnade under starten, vilket inte är något ovanligt i sig.

Arbetet med att inspektera kritiska ställen på värmeskyddet kommer att ta större delen av arbetsdagen för Thomas, Camarda och Kelly. Även ombord på ISS kommer Sergei Krikalev och John Phillips gå igenom och prova de digitalkameror som man kommer använda för att fotografera Discoverys undersidan strax innan dockningen imorgon.

Morgondagens dockning kommer att äga rum klockan 13:18, svensk tid.

NASA TV sänder i stort sätt dygnet runt med anledning av Discoverys uppdrag. Ett uppdaterad TV-schema finns på NASA webbsida.

Bilder från resan till VAB >>>
Bilder från utrullningen >>>

2005-07-27

tile.jpg
En platta lossnar från undersidan av Discovery. Klicka för större bild.
Foto: NASA.

Efter mer ingående analyser av fotografier och videofilmer tagna under uppskjutningsfasen visar att 2 bitar av vad som troligen är isolering lossnade från bränsletanken vid tidpunkten när startraketerna separerade. Den ena var något större än den andra. Dock skall inga av isoleringsbitarna ha träffat rymdfärjan.

I övrigt hare en platta som i vanliga fall sitter vid ena dörren vid det främre högra landningsstället gått sönder ungefär 1 minut och 5 sekunder efter start för att sedan ha lossnat helt. Exakt vad detta innebär i säkerhetsrisk vet man inte ännu och man vill avvakta tills man inspekterat rymdfärjan med hjälp av kamerorna på den förlängda robotarmen. Dock är just detta område ett av dem som får at emot mest värme under inträdet i atmosfären. Varför plattan lossnade vet man inte, men under själva uppskjutningen utsätta rymdfärjan, bränsletanken och startraketerna för stora påfrestningar. Att plattor lossnar från rymdfärjan är inget ovanligt och i de flesta fall föreligger inget hot mot säkerheten.

Arbetet med att analysera alla filmer och bilder kommer att ta några dagar och hittills har man bara genomfört en första analys för att sedan göra en mer djupgående analys allteftersom man får in bättre dokumentation från rymdfärjan.

En annan sak som man också la märkte till tack vare kameraövervakningen var att en fågel fick sätta livet till när den kom ivägen för bränsletanken 2,5 sekunder efter start. Förutom fågelns bortgång uppstod inga skador.

I skrivande stund fortskrider uppdraget utan problem och det finns inga rapporter om några tekniska problem. Även ombord på ISS är allt normalt.

2005-07-26 | Uppdaterad 18:10

050726debris.jpg
Något lossnar från bränsletanken utan att träffa Discovery.
Foto: NASA.

Den första dryga timmen av Discoverys uppdrag har fortgått utan problem. Hittills har man bara sett att något lossnat från bränsletanken vid ett tillfälle. Detta skedde i samband med att man gjorde sig av med startraketerna. Till höger är bilden som togs av en kamera ombord på bränsletanken. Videofilmen visar tydligt att något lossnar från bränsletanken och sedan flyger bort i riktning från tanken utan att träffa rymdfärjan.

Än har man inte analyserat alla bilder och videofilmer som togs under uppskjutningen och än väntar också inspektionen med den förlängda robotarmen. Även besättningen ombord på ISS kommer att ta bilder.

Att isolering och is lossnar från bränsletanken har hänt ett antal gånger tidigare och det är bara i fallet Columbia en rymdfärja blev allvarligt skadad. Om Discovery har blivit skadad kommer detta att visa sig på någon av de filmer eller fotografier som har dokumenterat hela uppskjutningsfasen.

Alla bränslenivåmätarna fungerade som de skulle och inga andra problem finns rapporterade.

2005-07-26 | Uppdaterad 16:52

122979main_launch.jpg
Discovery har lyft.
Foto: NASA.

Drygt åtta minuter efter start har Discovery nått rymden och sin första låga omloppsbana. Denna omloppsbana kommer att höjas om cirka 25 minuter. Två minuter och 10 sekunder in i flygningen hade startrakterna gjort sitt jobb och de explosiva bultarna gjorde sitt och de två startraketerna lämnade Discovery och bränsletanken. Bränsletanken hade utfört sitt jobb efter åtta minuter och 48 sekunder och Discovery lämnades ensam på sin resa till Internationella rymdstationen, ISS.

Alla system ombord på Discovery fungerar som de ska och allt ser bra ut.

Andy Thomas och Soichi Noguchi har börjat ta både stillfotografier och rörliga bilder av bränsletanken.

2005-07-26 | Uppdaterad 16:39

"Liftoff"! Discovery har lämnat startplattan och det 114:de rymdfärjeuppdraget har startat. Nedräkningen inför uppskjutningen genomfördes utan problem och hittills ser alltting bra ut. Om cirka två minuter har startraketerna gjort sitt kommer de att lämna bränsletanken och landa med fallskärm i Atlanten där fartyg ligger redo för att plocka upp dem.

Resan upp till omloppsbana tar cirka åtta minuter och det är även efter denna tid som bränsletanken dumpas och sedan brinner upp i atmosfären. För att inte rymdfärjan skall gå samma öde till mötes tänds Discoverys motorer en kort stund för att ge den där lila extra knuffen så rymdfärjan lägger sig i rätt omloppsbana.

Väl i omloppsbana spänner astronauterna loss sig och börjar arbetet med att kontrollera alla system ombord. Man kommer även att fotografera bränsletanken för att se om något har lossnat under uppskjutningen.

2005-07-26 | Uppdaterad 15:05

Discovery Delar av besättningen på Discoverys mittdäck.
Foto: NASA.

Alla tekniska system har fått grönt ljus samtidigt som vädret tillåter en uppskjutning. Väderprognosen talar om en 90 procentig sannolikhet för bra väder över Kennedy vid tidpunkten för start. För att få den bästa flygrutten till ISS har man justerat uppskjutningstiden till klockan 16:39.00, svensk tid.

Som förberedelse inför uppskjutningen har man plockat bort alla saker i och omkring rymdfärjan som inte behövs längre. Luckan på Discovery är nu stängd och den sju man starka besättningen är ensam i väntan på start.. Samtidigt som allt det här sker håller man ett vakande öga över alla system och då speciellt bränslenivåmätarna.

Den sista besättningsmedlemmen att sätta sig till rätta inne i Discovery var Steve Robinson och detta skedde strax efter klockan två. Läs mer om besättningen >>>

2005-07-26 | Uppdaterad 13:05

Den sju man starka besättningen under ledning av befälhavaren Eileen Collins påbörjade den 20 minuter långa resan till startplattan strax innan klockan 13:00, svensk tid. Innan dess hade alla sju fått hjälp att sätta på sig sina start - och landningsrymddräkter.

Nedräkningen och de sista förberedelserna inför uppskjutningen i eftermiddag fortgår utan problem. Isinspektionen av bränsletanken visade inga farliga samlingar av is på utsatta ställen.

Vädret ser bra ut vid tidpunkten för start inte bara på Kennedy utan även på de tranatlantiska landningsplasterna i Frankrike (Istres-le-Tube) och i Spanien (Moron och Zaragoza). Även landningsplasten på Edwards i Kalifornien, USA, står redo i fall man skulle få avbryta rymdfärden i förtid.

2005-07-26

Discovery
Nedräkningen är igång.
Foto: KSC/NASA.

Nedräkningen inför dagens uppskjutning fortsätter utan problem. Under morgonen och förmiddagen har man fyllt bränsletanken med kylt väte och kylt syre. När detta var gjort kontrollerade man alla fyra vätesensorer och alla fyra syresensorer och alla rapporterade en "våt" tank. Med andra ord fungerar sensorerna i skrivande stund bra.

Teknikerna på NASA har räknat och kommit fram till att justera uppskjutningstiden lite. Den officiella uppskjutningstiden är nu 16:38.59, svensk tid. Uppskjutningsfönstret öppnar klockan 16:33.59 och stänger 16:44.00.

Enligt de senaste väderprognoserna är det 80 procent sannolikhet för bra väder vid tiden för uppskjutningen. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser som talade om 60 procent sannolikhet för bra väder.

Strax efter klockan tio började den två timmar långa inspektionen av bränsletanken för att säkerställa att det inte har bildas någon is på ställen där det inte skall vara någon is.

2005-07-25

Nedräkningen inför tisdagens uppskjutning fortgår utan problem. I dagsläget finns det inga tekniska problem som skulle kunna hindra en uppskjutning. Väderprognosen talar fortfarande för 60 procent sannolikhet för bra väder. Onsdagen bjuder på 70 procent för bra väder medan prognosen för torsdagen lovar 60 procent sannolikhet för bra väder som tillåter en start.

När det gäller sensorproblemet har man ännu inte bestämt hur man ska göra, dock kommer man genomföra ett test under måndagen för att se om sensorproblemet uppstår. Om allt går som det ska kommer man att fortsätta nedräkningen som vanligt. Under hela tiden från att man har påbörjat tankningen av kylt väte och syre fram till dess att bränsletanken separerar kommer man att övervaka alla sensorer noggrant.

2005-07-23

Igår, fredagen den 22 juli, återvände Discoverys besättning till Kennedy efter att ha tillbringat tid i Houston, Texas. Detta markerar inledningen på de sista förberedelserna inför det andra försöket att få upp Discovery STS-114. Uppskjutningen är beräknad till nu på tisdag den 26 juli, klockan 16:39, svensk tid.

När det gäller sensorproblemet har man bytt ut visa kablar och gjort andra mindre förändringar inne i sensorboxen. Trots att man arbetat dag och natt med att försöka hitta anledningen till att sensor nummer 2 visade felaktiga värden har man inte hittat någon direkt orsak. Detta gör att man kommer att göra ett antal tester under nedräkningen inför start som började vid klockan 18:00, svensk tid, på lördagen. Som det ser ut idag har man två vägar att gå:

1. Sensorn fungerar som normalt under testen och under starten - allt är frid och fröjd.
2. Sensorn fungerar inte som den ska under testerna och man beslutar att köra med tre sensorer vid start istället för fyra - allt är nästan frid och fröjd.

Om man inte hittar den direkta orsaken till problemen med sensor nummer 2 gör det svårt att förebygga och förhindra att det händer igen. Väderprognosen talar för 60 procent sannolikhet för bra väder som tillåter en start under tisdagen.

Om man inte skulle kunna lyfta den 26 juli eller de kommande dagarna fram till den 31 juli har man planer på att förlänga uppskjutningsfönstret till den 4 augusti. Uppskjutningstiderna som är aktuella för dessa fyra dagar är:

Dag Tid Dockning
1 augusti 14:14.13 Uppdragsdag 3
2 augusti 13:51.41 Uppdragsdag 3
3 augusti 13:25.58 Uppdragsdag 3
4 augusti 13:03.26 Uppdragsdag 3

För tiden 27 - 31 juli ser det ut som följer:

Dag Tid Dockning
27 juli 16:12.26 Uppdragsdag 3
28 juli 15:50.42 Uppdragsdag 3
29 juli 15:28.11 Uppdragsdag 3
30 juli 15:02.27 Uppdragsdag 3
31 juli 14:39.56 Uppdragsdag 3

Alla tider anser svensk tid.

Uppskjutningsfönstret för varje dag sträcker sig från några minuter upp till 10 minuter.

2005-07-21

Sen det inställda uppskjutningsförsöket förra veckan har tekniker på Kennedy Space Center jobbat dag och natt för att hitta orsaken till att en nivåcensor visade fel värden. Fram till igår hade man inte kommit fram till något svar. Man har till och med funderat på att genomföra uppskjutningen med bara tre fungerande sensorer istället för fyra. Dock meddelande man sent igår kväll, svensk tid, att man troligen kommit på vad som orsakare felet. Men innan man är helt säker behöver man genomföra mer tester.

Beslutet man måste ta nu är hur man ska gå vidare med felsökningen för att lösa problemet eller komma på en annan lösning innan det ör för sent. Om man ska kunna lyfta senast den 31 juli måste man börja nedräkningen den 28 juli. Om man inte lyckas lyfta innan uppskjutningsfönstret stängs måste man vänta till september och det påverkar alla kommande rymdfärder med den amerikanska rymdfärjan.

Om allt går som planerat kommer Discovery STS-114 lyfta på tisdag, 26 juli, klockan 16:39, svensk tid. Innan man tar det slutgiltiga beslutet kommer man genomföra ett antal tankningstest för att kontrollera att sensorerna fungerar som de ska. Bland annat kommer man att genomföra varsitt test 72 timmar och 24 timmar innan start.

Trots att det inte är säkert att Discovery kommer lyfta innan den 31 juli håller man på att förberedda att flytta Atlantis, som ska flyga på nästa uppdrag STS-115, till VAB för att förberedda Atlantis in för uppskjutningen som förhoppningsvis sker i September.

2005-07-16

Discovery
Fortfarande vet man inte vad som orsakare sensorfelet i onsdags.
Foto: NASA.

Arbetet med att hitta, isolera och fixa sensorproblemet pågår för fullt dygnets alla timmar. Man vet ännu inte vad problemet med sensorn beror på eller varför det uppstod. Totalt har NASA 12 team av experter på flera ställen i USA som jobbar med att komma fram till en lösning. Man planerar att kör en simulering för att se om man kan återskapa felet och se om det är ett återkommande problem eller ett slumpfel.

Trots att man i skrivande stund har få ledtrådar och är långt ifrån en lösning är man övertygande om att man kommer lösa problemet. Medan arbetet pågår för fullt på Kennedy kommer besättningen återvända till Houston.

När man väl har hittat och fixat problemet kommer det ta fyra dagar till innan Discovery kan lyfta beroende på att Discovery nu är tömt på allt bränsle och liknade för att göra det säkert för teknikerna att arbeta. Dock är tidigaste tillfälle för start i slutet på nästa vecka. Målsättningen är fortfarande att lyfta under julifönstret. Samtidigt som arbetet med Discovery pågår tittar man på att förlänga uppskjutningsfönstret till den 4 augusti, allt för att försöka få upp Discovery under sommaren.

2005-07-15

Efter ungefär två dagar av felsökning har man ännu inte hittat var som orsakare felet på en av nivåsensorerna. Man har heller ingen aning om när man kan tänkas komma på vad som är fel. I bästa fall är det bara en kontakt eller kabel som inte sitter fast ordentligt, i så fall skulle man kunna lyfta så tidigt som på söndag klockan 20:14, svensk tid. I fall teknikerna skulle hitta en snabblösning på problemet kan man lyfta inom två dagar.

Fast det verkar inte som man tror att det kommer vara ett snabbt fel att laga när man väl har hittat det. Vid ett möte vid halv tio ikväll, svensk tid, kommer man bland annat komma fram med en tidplan. Troligen kommer man inte att kunna lyfta förrän i slutet av nästa vecka. Målet är fortfarande att lyfta under juli månad. Nästa uppskjutningsfönster är den 9 - 24 september. Om man skulle bli tvungna att flytta fram uppskjutningen till september kan det bli problem med nästa rymdfärjeuppdrag, Atlantis STS-115. För uppskjutningsfönstret efteråt är bara 3 dagar, den 7 - 10 november. Samtidigt som man hoppas och arbetar för att lyfta i juli arbetar man med att hitta sätt att utöka fönstret i november.

Efter mötet ikväll kommer NASA hålla en presskonferens som sänds på NASA TV.

2005-07-13 | Uppdaterad 23:20

Inställt!
Discovery kommer stå kvar på startplattan tillsvidare.
Foto: NASA TV.

I motsats till tidigare uppgifter sade man på presskonferensen att alla fyra sensorer måste fungera för att man ska genomförs en uppskjutning. Sensorerna har till uppgift att larma om bränslenivån blir för låg så man kan stänga av motorerna på ett säkert sätt istället för att få slut på bränsle.

Såvitt man vet idag fungerade alla andra sensorer som de skulle. Varför just denna sensor bestämde sig för att sluta fungerar just nu vet man inte. Man vet inte heller varför den slutade fungerar normalt. Det som ligger närmast till hands är något fel i signalboken, signalfel eller något liknande. Då det verkar vara ett fel som kan uppstå lite när som kunde det lika gärna ha uppstått eller fem minuter eller efter att man släppt bränsletanken efter uppskjutningen.

Under torsdagen kommer man ha flera möten för att bestämma hur man ska gå vidare. Det som är säkert redan nu är att Discovery inte kommer att lyfta förrän tidigaste på lördag den 16 juli. Uppskjutningstid på lördag är cirka 20:40, svensk tid. Ännu mer troligt är att uppskjutningen kommer flyttas fram till början av nästa vecka. Om man kan lyfta på måndag gäller 19:52, tisdag 19:26, onsdag 19:04 (alla tider anser svensk tid). I värsta fall kan man tvingas rulla tillbaka Discovery till VAB och då kan det dröja allt från en vecka till månader innan man kan lyfta beroende på vad det är för fel.

Besättningen kommer för tillfället att stanna på Kennedy, men om det visar sig att det tar lång tid att åtgärda det som är fel kommer de att flyga tillbaka till Houston.

Under torsdagen kommer NASA hålla en presskonferens någongång efter klockan 18:00, svensk tid.

2005-07-13 | Uppdaterad 21:30

Discovery står redo
Discovery står redo inför nästa startförsök.
Foto: NASA TV

NASA kommer att hålla en presskonferens med början tidigaste klockan 22:30, svensk tid, ikväll med anledning av dagens avbryta nedräkning och uppskjutning av Discovery STS-114. Beskedet kom strax efter att alla i besättningen hade spänns fast vid halv sju tiden, svensk tid.

Att uppskjutningen blev inställd kom inte som någon större överraskning då vädret hela tiden såg ut att bli sämre. Men just när det började komma rapporter om att väderläget blev bättre ställdes uppskjutningen in på grund av tekniska problem. Problemet låg i en sensor som mäter vätenivån i bränsletanken. Totalt har man fyra sådana här mätare för vätet och fyra för syret. Mätarnas uppgift är att hålla koll på bränslenivån och att se till att motorerna inte stänger av om nivån blir låg. Som det verkar var det en av vätemätarna som indikerade att vätenivån var låg. Vilket inte kunde stämma du tanken var nytankad och man hela tiden pumpade in nytt bränsle.

De andra tre vätemätarna visade normala nivåer och trots att föreskrifterna säger att det räcker med två fungerade mätare per tank tog man beslutet att ställa in dagens uppskjutning. Allt för att vara på den säkra sidan.

Mer information kommer att postas efter presskonferensen.

NASA TV >>>

2005-07-13 | Uppdaterad 19:50

Felsökning pågår
Felsökningen pågår och personalen arbetar för fullt.
Foto: NASA TV.

Dagens problem med mätaren har hänt förut. Det som hände var att en av mätarna som visar vätenivån visade en låg nivå av bränsle trots att tanken är full. Varför mätaren visade fel vet man i dagsläget inte.

Innan man börjar tömma bränsletanken kommer man genomföra en felsökning med bränsle i tankarna. Arbetet med att steg för steg ta tillbaka Discovery till standbyläge har inleds samtidigt som felsökningen pågår.

Då man inte vet orsaken till problemet kan man inte i skrivande stund säga när man kan göra ett nytt försök att lyfta. Nästa tillfälle är imorgon klockan 21:28. 11, svensk tid. Uppskjutningsfönstret sträcker sig till den 31 juli. Om man inte kan lyfta innan dess för man vänta till tidigaste den 9 september.

.2005-07-13 | Uppdaterad 19:32

Till slut var det inte vädret som hindrade en start utan problem med en nivåmätare som mäter vätenivån. Vad problemet beror vet man inte. Man vet inte hur länge det kommer att ta att fixa det hela, dock kommer rymdfärjan inte lyfta idag.

Nivåmätaren är en av fyra stycken och reglerna säger att minst två måste fungera. Dock har man valt att ta det säkra före det osäkra och ställa i dagens uppskjutning. Tydligen visade mätaren en för låg nivå av väte i tanken.

Besättningen har börjat lämna Discovery och kommer åka tillbaka till sin inkvartering på Kennedy.

2005-07-13 | Uppdaterad 19:15

Nästan alla i besättningen är nu ombord på Discovery. Luckan till Discovery kommer att stängas klockan 19:45, svensk tid, och lämna besättningen själva. Hittills har ombordstigningen genomfördes utan några problem och kommunikationstest med alla ombord har hitills gått bra. I skrivande stund ser allt bra ut, utom en sak - vädret.

Det finns fortfarande mycket regn - och åskmoln som hotar att dra in över Kennedy och dess närområde. Solen lyser dock i skrivande stund över Discovery. Anledningen till att man inte vill ha för mycket moln i närområdet är om det händer något missöde strax efter start vill man kunna landa Discovery på Kennedy. Väderprognosen talar nu om en 40 procentig sannolikhet för bra väder vid tidpunkt för uppskjutningen. För torsdagen och fredagen talar den om 60 procent sannolikhet för bra väder.

Ställen det är bara väder på är i Frankrike och Spanien där man har de transatlantiska landningsplasterna i fall något skulle hända efter start som föranleder en nödlandning. Nu kan vi bara hoppas att vädret på Kennedy tillåter en start.

2005-07-13 | Uppdaterad 18:40

Besättningen har anlänt till startplatta 39B och tagit hissen upp tagit hissen upp till 65 metersnivån där personal väntar på att hjälpa de att sätta sig och spänna fast sig. Än så länge ligger man i fas med tidsplanen. Befälhavare Eileen Collins var den första att kliva in i Discovery och sätta sig till rätat med hjälp av personalen på plats.

En annan glad nyhet är att solen har visat sen på Kennedy efter en del åska - och regnskurar, dock kvarstår risken för regn och åska över eller i närheten av Kennedy.

2005-07-13 | Uppdaterad 18:10

Besättningen
Besättningen på väg till Astrovanen.
Foto: NASA TV.

Besättningen har klivit in i Astrovanen och är på väg mot startplatta 39B. En resa som kommer att ta ungefär 20 minuter. Alla sju såg glada ut inför sitt historiska uppdrag. NASA TV visar när vanen är på väg mot startplattan och samtidigt hör man åska över kennedyområdet.

Längst till vänster på bilden syns befälhavare Eileen Collins, som gör sin andra rymdflygning som befälhavare.

2005-07-13 | Uppdaterad 17:55

Nedräkningen har återupptagits och NASA har meddelat att om bara vädret tillåter kommer vi få se en uppskjutning ikväll.

Om några minuter kommer den sju man starka besättningen börja resan mot startplatta 39B. Om allt går planenligt kommer besättningen installeras på sina plaster med start klockan 18:30, svensk tid.

Från Kennedy rapporteras det om regnväder och äska några kilometer från startplattan och allmänt grått väder. Vädret ser alltså inte bra ut just nu. Förhoppningsvis blir det bättre under de närmaste timmarna.

2005-07-13 | Uppdaterad 17:30

Klockan 16:30, svensk tid, påbörjades den två timmar (beräknad tid) långa inspektionen av bränsletanken och startplattan. Den tio man starka styrkan har bland annat en handhållen infraröd scanner för att kunna upptäcka temperaturskillnader, is eller läckor. Man kommer även att fotografera stora delar av tanken. Teamet består av både tekniker och säkerhetspersonal. Det är dessa tio personer som ska avgöra om mängden is inte är för stor på för att kunna äventyra besättningens säkerhet.

Samtidigt som inspektionsteamet är på plats har en sex man stark styrka börjar arbeta med att förberedda utrymmet i Discovery där besättningen kommer att sitta i under uppskjutningen.

Precis som väderleksrapporten förutsåg börjar det bildas regnmoln väster om startplattan vilket kan komma att driva in över Kennedy och föra med sig åska. I sådana fall kan det hända att man får flytta fram dagens uppskjutning till morgondagen. Som det ser ut nu kommer vädret att hindra en uppskjutning av Discovery.

Besättningen har börjat att ta på sig sina rymddräkter och förberedda sig inför färden ut till Discovery och startplatta. Nedräkningen, som står still på T minus 3 timmar, kommer att återupptas klockan 17:55, svensk tid.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.