Discovery STS-133
Uppskjutning: klockan 22:53 den 24 februari 2011.
Dockning: Klockan 20:14 den 26 februari 2011.
Rymdpromenader: 2 st.
Utdockning: Klockan 13:00 den 7 mars 2011.
Landning: Klockan 17:57 den 9 mars 2011.

Längd: 13+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 133.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
Rymdpromenaderna.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-133 | ULF5
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2011-01-05

Efter flera veckor av undersökningar har Nasa troligen funnit en grundorsak till sprickorna på Discoverys externa bränsletank. Troligen beror sprickorna på att aluminiumprofilerna är gjorda av material som inte har den förväntande hållfastigheten. Med anledning av detta ser det ut som att alla 108 aluminiumprofiler, minus dem fem som åtgärdas tidigare, behöver åtgärdas. Dessa aluminiumprofiler håller upp innantanken och om dessa behöver åtgärdas innebär detta att isoleringen på den externa bränsletanken behöver tas bort.

Beslutat är att dem fyra sprickorna som upptäcktes i slutet av december ska repareras samt att 38 andra aluminiumprofiler ska åtgärdas. Troligen kommer även övriga aluminiumprofiler att åtgärdas.

Åtgärden som kan bli aktuell att genomföra är att förstaräcka aluminiumprofilerna på liknande sätt som redan har sett på visa aluminiumprofiler.

Tidsmässigt innebär detta att en uppskjutning den 3 februari ser allt mer osannolik ut. Mer troligt är att modifikationerna kommer innebära att Discovery kommer lyfta tidigaste den 28 februari. Uppskjutningen skulle i sådana fall ske omkring klockan 22:30, svensk tid, inget är dock ännu bestämt och den 3 februari ligger fortfarande kvar som tidigaste uppskjutningsdatum.

När det gäller uppskjutningsfönstret som startar den 28 februari sträcker sig detta till den 6 mars. För varje dag som uppskjutningen försenas tidigareläggs uppskjutningen med 21 till 23 minuter.

Det finns även en risk att STS-134s och STS-135s bränsletankar har samma fel.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.