Atlantis STS-132 | ULF4
Uppskjutning: Klockan 20:20.09 den 14 maj 2010.
Dockning: Klockan 16:27 den 16 maj 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 17:22 den 23 maj 2010.
Landning: Klockan 14:48 den 26 maj 2010..

Längd: 12+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 132.

Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-132 | ULF4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-132 >>>

2010-04-29

Atlantis står redo.
Atlantis står redo.
Foto: NASA.

Under onsdagen och torsdagen höll rymdfärjeprogrammet det obligatoriska Flight Readiness Review (FRR). Detta möte hålls inför varje rymdfärjeuppdrag för att gå igenom alla tekniska aspekter inför uppdraget. Om det finns något som är oklart eller på annat sätt kan äventyra uppdraget kan det på FRR-mötet beslutas om att flytta fram uppskjutningen. Det enda som står över detta möte i beslutordningen är ett liknande möte på högsta NASA-nivå, ett möte som vanligtvis sker ungefär en vecka senare.

Slutsatsen av STS-132s FRR-möte på rymdfärjenivå var att det inte föreligger några kända tekniska problem som kan äventyra uppdraget. Med andra är rekommendationen från mötet att uppskjutningen sker som planerat den 14 maj. Några mindre punkter fanns med med alla dessa kommer vara lösta innan den 14 maj. Dagens beslut är dock inte slutgiltigt utan det är FFR-mötet på högsta NASA-nivå som slutgiltigt beslutar om allt är okej inför uppskjutningen, detta möte kommer ske på onsdag nästa vecka.

Trots att det tekniska nu ser ut att stödja en uppskjutning finns det fortfarande saker som kan hindra en uppskjutning. Förutom vädret eller kommande eventuella tekniska problem är det tiden som är det största hotet. Då utrullningen av Atlantis försenades finns det extremt lite flextid kvar för eventuella problem, inofficiellt har det flaggas för att uppskjutningen kan försenas.

Det aktuella uppskjutningsfönstret som STS-132 har sträcker sig till den 22 maj. Nästa uppskjutningsfönster öppnar sedan den 1 juni och sträcker sig drygt en vecka i tid. Enligt gällande plan kommer den officiella nedräkningen inför uppskjutningen att börja klockan 22:00, svensk tid, den 11 maj.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.