Endeavour STS-130
Uppskjutning: Klockan 10:14 den 8 februari 2010.
Dockning: Klockan 06:06 den 10 februari 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 01:54 den 20 februari 2010.
Landning: Klockan 04:20 den 22 februari 2010.
Längd: 14+2 dagar.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 130.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-130 | ISS 20A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-01-12

Tranquility och Cupola på ner i fraktcontainen.
Tranquility och Cupola på ner i fraktcontainen.
Foto: NASA.

Under helgen har det arbetas hårt på NASA för att fina en lösning på problemen med kylledningarna för ISS-modulen Tranquility (Node 3). Som Astrowebb skrev om i fredags klarade inte två av fyra kylledningar, som kommer installeras i rymden, ett kvalitetstest. Som brukligt arbetar NASA med flera scenarion varav det i dagsläget finns ett huvudspår. Huvudspåret innebär att STS-130s kan genomföras planenligt och uppskjutningsdatumet förhoppningsvis kan hållas. Att behöva flytta om uppdrag eller utföra ett beskuret uppdrag anses i dagsläget inte som några sannolika alternativ.

Huvudalternativet som NASA arbetar efter är att använda kortare kylledningar och koppla ihop dessa. Förhoppningsvis ska dom extra kopplingarna inte påverka slutresultatet och NASA räknar med att hinna bli klara i tid inför en uppskjutning den 7 februari eller däromkring. Innan det är helt säkert måste dock fler tester på dessa ledningar utföras.

Ett annat alternativ som NASA har arbetat på är att modifiera befintliga kylledningar Kylledningarna är av ett nytt fabrikat och längden, drygt fyra meter, är den längsta som NASA använt på utsidan av ISS. Om detta har bidragit till problemen är inte känt i dagsläget.

Om inget av alternativen ovan skulle fungera är det tredje alternativet att förkorta uppdraget och docka Node 3 utan att koppla in modulen kylemässigt. Detta skulle möjliggöra en delvis aktivering Node 3 men inte en fullskalig aktivering. Kylledningarna skulle sedan flygas upp med Discovery STS-131 och installeras under detta uppdrag.

Under tisdagseftermiddagen, svensk tid, lyftes Tranquility och Cupola ner i den container som används för att frakta nyttolast till startplattan. Förflyttningen till startplattan kommer ske den 15 januari.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.