Endeavour STS-130
Uppskjutning: Klockan 10:14 den 8 februari 2010.
Dockning: Klockan 06:06 den 10 februari 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 01:54 den 20 februari 2010.
Landning: Klockan 04:20 den 22 februari 2010.
Längd: 14+2 dagar.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 130.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
Rymdpromenaderna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-130 | ISS 20A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-01-08

Isande kyla ute på startplattan. Kylan påverkar dock inte Endeavour eller förberedelserna inför uppskjutningen.
Isande kyla ute på startplattan. Kylan påverkar dock inte Endeavour eller förberedelserna inför uppskjutningen.
Foto: NASA.

Uppskjutningen av Endeavour STS-130 kan komma att försenas. Anledningen är att företaget Boeing, som tillverkar kylledningarna för ISS-modulen Tranquility (Node 3), har upptäckt visa problem med ledningarna och dess kontakter. Problemen har fått NASA att reagera utefter värsta tänkbara scenario och ett specialteam från NASA har anlänt till fabriken i Kalifornien, USA. Dem aktuella ledningarna har tillverkas för att kylmässigt koppla ihop Tranquility med resten av rymdstationen. Exakt vad problemen består är i dagsläget inte offentligt känt men det är klart att problemen gör att kylningen av Tranquility och Cupola inte kan ske planenligt.

Med tanke på att den planerade uppskjutningen av Endeavour STS-130 är mindre än en månad bort kan problemen med kylledningarna innebära försening av uppskjutningen. Enligt Nasaapaceflight arbetar NASA för att till i början av nästa vecka ta fram en plan om hur man ska gå vidare. Denna plan kommer att klargöra om det blir en försening av uppskjutningen eller ej.

För att minska en eventuell försening och för att ge Boeing mer tid för att lösa problemen finns det i dagsläget tre alternativ. Det första alternativet är att byta plats på STS-130 och STS-131 vilket skulle innebära en tillbakarullning av Endeavour och att Discovery STS-131 skulle vara nästa flygning. Förutom att detta alternativ skulle innebära att uppskjutningen av STS-131 endast skulle kunna tidigareläggas några dagar, enligt Nasaspaceflight, medlar Spaceflightnow att NASA redan har uteslutit detta alternativ. Den främsta anledningen till att ett skifte av uppskjutningarna utesluts är att den nyttolast som STS-131 kommer ha med sig behöver det förvaringsutrymme som Tranquilitymodulen utgör.

Tranquility
Tranquility.
Foto: NASA.

Det andra alternativet som ses över är att utföra STS-130 som men som ett förkortat uppdrag, ett sådant uppdrag skulle förlora två av sina rymdpromenader. Tranquilitymodulen skulle dock installeras men endast på ett sätt som möjliggjorde dess överlevnad. För att klara detta behövs en rymdpromenad och inga kylledningar skulle inkopplas. Anledningen till att uppdraget skulle kortas i detta scenario är att NASA anser att det är för kort tid kvar innan uppskjutning för att göra om uppdraget och tillföra nya uppgifter till rymdpromenad två och tre. Ett tredje alternativ är att förskjuta alla kommande rymdfärjeuppskjutningar så Boeing får tid att åtgärda problemen.

Vilket alternativ som NASA än kommer välja vet ingen i dagsläget och vad som kommer ske räknar NASA med att ha en klarare bild i början av nästa vecka. Om uppskjutningen sker som planerat kommer nyttolasten, Tranquility och Cupola, köras ut till startplattan den 15 januari och den 19 till 21 januari kommer besättningens slutövning på Kennedy Space Center, inför uppskjutningen, att ske.

På Kennedy Space Center fortsätter kylan och Tranquilitymodulen har förslutits inför den planerade förflyttningen till startplattan.

Anledningen till att det inte går att låta STS-131 ta över Endeavour är att Endeavour och dess lastutrymme är anpassad till STS-130s nyttolast. Bara att anpassa lastutrymmet, med alla dessa lastlås och lastpaneler, skulle ta minst en månad eller mer.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.