Endeavour STS-130
Uppskjutning: Klockan 10:14 den 8 februari 2010.
Dockning: Klockan 06:06 den 10 februari 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 01:54 den 20 februari 2010.
Landning: Klockan 04:20 den 22 februari 2010.

Längd: 14+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 130.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-130 | ISS 20A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-02-17

Totalt finns det tre rymdpromenader inplanerade samt kapacitet att utföra två stycken extra rymdpromenader från rymdfärjans luftsluss om nödvändigt. Alla tre rymdpromenader kommer utföras Nicholas Patrick (EV2) och Robert Behnken (EV1).

Nicholas Patrick.
Nicholas Patrick.
Foto: NASA.

Rymdpromenad 1 - 03:17 - 09:49 den 12 februari 2010.

Behnken och Patrick
Den första av tre planerade rymdpromenader pågick i drygt sex och en halv timme. Huvuduppgiften under rymdpromenaden var att docka Node 3 (Tranquility) med Node 1 (Unity).

Rymdpromenaden började med att Behnken och Patrick begav sig till Endeavours lastutrymme. Väl framme kopplade astronauterna bort Tranquility från rymdfärjans elsystem samt plockade bort ett antal skydd. När detta var klart tog Candarm2 tag i Tranquility och förde denna till dockningsporten på Unity. Under dockningsprocessen övervakade Behnken och Patrick det hela och gav realtids information till Virts och Hire, som kontrollerade robotarmen. Dockningen skedde klockan 07:20, svensk tid, på fredagsmorgonen.

Efter den framgångsrika dockningen monterade Behnken och Patrick bland annat data-, kraft- och andra ledningar mellan modulen och resten av ISS. Även tillfälliga ledningar för att värma Tranquility installerades. Behnken och Patrick flyttade även plattformen OTP (Orbital replacement unit Tool Platform) på utsidan av ISS.

Då det fanns tid över genomförde Behnken och Patrick ett antal extrauppgifter. Bland annat monterades ett antal fästen för den ammoniakledning som ska installeras under rymdpromenad 2. Även väskan med ammoniakledningarna flyttades till rätt ställe.

Rymdpromenad 2 - 03:20 - 09:14 den 14 februari 2010.
Behnken och Patrick under rymdpromenad 2.
Behnken och Patrick under rymdpromenad 2.
Foto: NASA TV.

Behnken och Patrick
Efter den framgångsrika dockningen av Node 3 (Tranquility) var det på söndagen dags att koppla ihop modulen med resten av rymdstationen. Även denna gång var det Behnken och Patrick som fick dra på sig rymddräkterna och ge sig ut för lite utomhusarbete. Huvuduppgifterna under rymdpromenaden var att förlägga och koppla in ammoniakledningar på utsidan av ISS. Ammoniaken används för att kyla modulen och den lyckade installationen gjorde att Node 3 kunde aktiveras under söndagen. Över kylledningarna installerades skyddskåpor.

Under rymdpromenaden installerade astronauterna även bland annat isolationsplattor på utsidan av ISS samt åtta handtag på utsidan av Node 3.

Under arbetet med ledningsinstallationen råkade Patrick ut för att få en del ammoniak på sin ena handske och sitt visir. Incidenten hände när Patrick tog bort en skyddskåpa på en av inkopplingsventilerna för en av ammoniakledningarna. Att astronauterna kan få ammoniak under arbetet med kylsystemet har hänt innan och NASA har tydliga regler för hur det hela ska handhas. Efter att Behnken hade kontrollerad Patricks dräkt framkom det att ingen ammoniak var synlig. Ansvariga dock ändå beslutet att förkorta rymdpromenaden med 30 minuter för att ge astronauterna tillräckligt med tid att vidta åtgärder för att säkerställa att ingen ammoniak togs in ombord på ISS.

Rymdpromenad 3 - 03:15 - 09:03 den 17 februari 2010.
Cupola och Patrick under rymdpromenad 3.
Cupola
och Patrick under rymdpromenad 3.
Foto: NASA.

Behnken och Patrick
Även den tredje rymdpromenaden under STS-130s besök vid ISS genomfördes utan större problem av Behnken och Patrick. Rymdpromenaden började med att astronauterna kopplade in värme- och datakablar till PMA-3 samt kopplade ur en tillfällig kraftkabel på Node 3. Även en andra kylslinga för Node 3 aktiverades och bekräftades senare under rymdpromenaden fungera som planerat.

Nästa uppgift var dock den som rymdpromenaden kommer bli ihågkommen för, nämligen borttagandet av skyddskåporna över Cupolas fönsterrutor. Behnken och Patrick lossade även bultar som hade hållit fönsterluckorna på plats. Luckorna finns för att skydda fönsterrutorna när Cupola inte används. Efter att detta arbete var gjort öppnades och stängdes fönsterluckorna, först en och en, för att sedan öppnas alla sju på en gång.

För Behnken och Patrick fortsatte dock rymdpromenaden med bland annat arbete med en videokabel, omflyttning av ett fotsteg samt installation av handtag.

Snabbspolning av arbetet med Cupola

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.