Atlantis STS-125
Uppdrag: Hubble Space Telescope Servicing 4
Uppskjutning:
Klockan 20:01 den 11maj 2009
.
Greppar HST: Klockan 19:14 den 13 maj.
Släpper HST: klockan 14:57 den 19 maj.
Landning: klockan 17:39 den 24 maj.

Rymdpromenader: 5 st.
Inclination: 28,5 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 125.
Pad: 39A
.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Uppdragsinfo

Dagsschema

Videosektion
- Länkar -
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
| STS startsida
Atlantis STS-125 | SM 4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-125 >>> 

2009-01-11

Mike Massimino (vänster) och John Grunsfeld deltar i en träningssession på NASAs Johnson Space Center.
Mike Massimino (vänster) och John Grunsfeld deltar i en träningssession på NASAs Johnson Space Center.
Foto: NASA.

Arbetet med att få allt klart inför STS-125s planerade uppskjutning i maj går planenligt och om ungefär två veckor kommer NASA ta beslut om startplatta 39B ska användas för ett eventuellt räddningsuppdrag eller ej. Anledningen till att NASA igen har utrett om det går att använda endast en startplatta för både STS-125 och LON-400 är att Constellationprogrammet behöver startplatta 39B för sitt första stortest av Aresraketen. Om Constellationprogrammet måste vänta till efter STS-125s uppdrag med att få tillgång till startplatta 39B kan Arestestet inte ske förrän tidigaste i oktober i år. Om Constellationprogrammet i stället fick tillgång till startplatta 39B om några veckor kan testet ske under sommaren.

Det är dock inte bara Constellationprogrammet som det måste tas hänsyn till utan även rymdfärjeprogrammet och ISS-programmet påverkas oavsett vilket alternativ som väljs. Om NASA väljer att hålla fast vid alternativet med två stycken startplattor kommer Endeavour (LON-400) köras ut till startplatta 39B medan Atlantis körs ut till startplatta 39A. Efter att Atlantis uppskjutning har förklaras planenligt genomförd kommer Endeavour körs till startplatta 39A och förbereddas inför STS-127. Anledningen är att startplatta 39B har genomgått visa anpassningar för Constellationprogrammet vilket bland annat gör att det inte går att last in nyttolasten i rymdfärjan från servicetornet. När det gäller uppskjutningsmanifestet med detta alternativ gäller nuvarande uppskjutningsdatum för kommande rymdfärjeuppdrag.

Om det andra alternativet, med att bara ha en startplatta väljs, kommer startplatta 39B lämnas över till Constellationprogrammet och kommer inte längre vara tillgänglig för rymdfärjeprogrammet. När uppskjutningen av STS-125 närmar sig kommer Endeavour köras ut till startplatta 39A och förberedas. Det är inte helt hundra bestämt hur långt i förberedelsearbetet NASA kommer gå men troligtvis i alla fall ner till dess att det återstår 72 timmar. Endeavour kommer sedan köras tillbaka till monteringshallen och Atlantis kommer ta hennes plats på startplattan. Atlantis förberedds sedan och lyfter, förhoppningsvis, planenligt i slutet av maj. Endeavour körs sedan ut och förberedds inför STS-127 och uppskjutningen i mitten av juli.

Alternativet att endast använda en startplatta kommer innebära att STS-125s uppskjutning försenas med ungefär två veckor. Detta beror på det enkla faktumet att arbetet med Endeavour ute på startplatta 39A kommer ta upp tid och således försena Atlantis ankomst till startplattan. För rymdfärjeprogrammet i stort kommer alternativ två innebära en försening på ungefär en månad för efterföljande uppdrag. När det gäller besättningens säkerhet ska den enligt John Shannon, högsta chef för rymdfärjeprogrammet, inte vara någon skillnad oavsett vilket alternativ som kommer väljas. Den försening som uppstår i alternativ två ska även enligt Shannon vara hanterbar.

När det gäller Hubbleteamet och deras förberedelser inför uppskjutningen fortlöper arbetet planenligt. Allt pekar även på att förberedelsearbetet kommer vara klart i god tid innan den 12 maj. Det som bestämmer uppskjutningsdatumet är när Endeavour kommer vara redo.

Äldre nyheter >>>

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.